Olbracht, Ivan - Nikola Šuhaj loupežník

V kolibě se sešel I. Olbracht s pastevcem, který mu vyprávěl legendu o Nikolovi, nepolapitelném loupežníkovi. Nikola je charakterizován jako muž nezranitelný, který bohatým bral a chudým dával a který nikdy nikoho nezabil. Krajinu okolo Koločavy tvoří vysoké hory s hlubokými lesy, mezi nimiž jsou pastviny. V Koločavě je velká bída a muži odcházejí za prací do hor a přinášejí buď peníze nebo výdělky v naturáliích. Obyvatelstvo se skládá z Rusínů a Židů, kteří jsou od sebe odděleni především majetkem a náboženstvím. Duševní úroveň obyvatelstva byla velice nízká, bylo hodně negramotných. Po skončení války se ženy dívaly na vracející se muže jako na strávníky navíc. Nikola neustále utíkal z fronty. Byl však vždy lapen a doveden zpět. Stal se slavným, mezi lidem byl milován, uvěřil, že je nezranitelný. Po válce nastal v zemi hlad. Nikola ukradl bačovi sýr ten na četnické stanici vypověděl, že mu ukradl i peníze, kterými měl zaplatit daně. Nikola poznal nespravedlnost a tak se svými kamarády utekl do lesa a dal se na zbrojnický život. Jeho nepraví kamarádi loupili také a zabíjeli. To vše bylo svedeno na Nikolu. Četníci na něho vypsali vysokou odměnu. Jeho kamarádi však v touze po jeho penězích provedli zradu a chtěli zabít Nikolu. Peníze však nedostali, protože jejich čin byl považován za vraždu.

Hodnocení čtenářského deníku Olbracht, Ivan - Nikola Šuhaj loupežník

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. listopad 2007
  7 658×
  212 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Olbracht, Ivan - Nikola Šuhaj loupežník