Olbracht, Ivan – Nikola Šuhaj Loupežník

Děj díla Nikola Šuhaj Loupežník se odehrává ve vesnici Koločava na Podkarpatské Rusi ve dvacátých letech dvacátého století. V době nesmírné chudoby a oprávněných, leč často neefektivních bouří lidu proti panstvu.

Styl

Kniha je psána velmi popisně, dostává se nám z ní ucelený obraz hor a lesů verchovinského kraje. Zabývá se také některými lidovými zvyky této oblasti (svadba, ze které přečtu ukázku). Autor do díla často vkládá legendy, propletené s reálnými příběhy a pohádkovými motivy. Zobrazuje zde tři světy rusínský, židovský a český, jejich kontakty i izolovanost vykreslil autor s psychologickou dokonalostí.

Téma

Olbracht se k napsání tohoto díla nechal inspirovat historickou postavou Oleksy Dovbuše, lidového zbojníka, který žil na Podkarpatské Rusi v 18. století.

Obsah díla

Nikola Šuhaj zběhl během první světové války z uherského pluku v Ďarmotech a vrátil se do své rodné vsi. Byl pochopitelně pronásledován, ale ukryla jej čarodějnice, která mu posléze přikouzlila odolnost vůči kulkám. Když přišel do Koločavy, nemohl se smířit s obrovskou bídou prostého lidu a blahobytem bohatých. Proto se vydává do hor, aby okrádal bohaté a dával chudým. Nocuje v opuštěných kolibách a jídlo si buď zastřelí, ukradne, nebo mu jej přinesou přátelé.

Nikola měl milou, Eržiku, kterou si později i přes nesouhlas její rodiny (hlavně jejího bratra Juraje Drače) vzal. Byl psancem a proto žila Eržika ve vesnici pod neustálým dohledem četníků. I přesto se vídali. Celá ves i okolí Nikolu zapírali a chránili, byl pro ně zachráncem, dokud nebyla na jeho hlavu vypsána odměna, která zlákala jeho kamarády. Když mu nesli jídlo do koliby, jeden z přátel mu rozťal hlavu sekerou a zabili i jeho patnáctiletého bratra Juraje, který mu ve zbojničině pomáhal. Zradili tím lid a hlavně svou čest.

Charakteristika postav

Nikola Šuhaj – rozvážný, moudrý, spravedlivý, dobrosrdečný , nebojácný. Nenáviděl bohaté, co nedbají bídy chudých.
Eržika – Nikolova milá, statečná, nemluvná, pracovitá, rozhodná, obětavá. I když byla zatčena a bita odmítla prozradit Nikolovu skrýš.
Juraj Šuhaj – Nikolův bratr, nerozvážné patnáctileté dítě, které chtělo být jako bratr.
Leonard Běla – strážmist, který považoval dopadení Nikoly za otázku své cti.
Herš Leib Wolf – bohatý velekněz, křesťan, měl nesmírný majetek, lhostejný k lidu.
Abraam Beer – Žid, dobrý obchodník, lichvář. Hajzlík.
Derbak Derbačok, Adam – zradili Nikolu

Hodnocení čtenářského deníku Olbracht, Ivan – Nikola Šuhaj Loupežník

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  5. leden 2008
  23 471×
  367 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Olbracht, Ivan – Nikola Šuhaj Loupežník

non
kde je kompozice, literární žánr a útvar nebo forma? nic moc
cetba
snad to bude stacit na povinou cetbu ono kdo by to cetl dekuju