Petiška, Eduard - Staré řecké báje a pověsti

Výdalo nakladatelstvý Albatros Praha roku 1969.
Ilustroval Zdeněk Sklenář.

Prométheus
Tato báje vypráví o potomku Titánů Prométheovi,který stvořil prvního člověka z hlíny a bohyně jasného rozumu a moudrosti Pallas Athéna mu vdechla duši.Ale lidé neuměli rozumu užívat,a tak je Prométheus učil číst,psát,stavět domy a různým dovednostem třeba k životu.Pak si jednoho dne zavolal Prométhea,Zeus vládce bohů a řekl mu,aby naučil lidi uctívat bohy.Prométheus souhlasil,ale řekl,ať si přijde vybrat,co mají obětovat.

Prométheus zabil býka,maso ukryl do kůže a kosti obalil tukem.Zeus si vybral schválně kosti obalené tukem,tak lidem zbylo lepší maso,ale Zeus lidi potrestal tak,že lidem vzal oheň,a tak lidé museli jíst syrové maso.Oheň uhasl všude jenom na Olympu hořel,a tak Prométheus se vplížil do Diova paláce a tam oheň ukradl a donesl ho zpátky lidem.Zeus na to přišel a nechal u boha kovářství Héfaista stvořit nádhernou dívku Pandoru,které dal Zeus skříňku a poslal jí na zem k bratru Prométhea Epimétheovi,který skříňku otevřel a vrhl tak na zem nemoci,bolesti,bídu a strasti.Zeus pak nechal přikovat Prométhea na vysokou skálu na Kavkaze,kam každý den přilétal orel a vyklobával mu játra,která mu každou noc dorůstala.
Po staletích,které prožil v mukách,ho osvobodil Hérakles,syn Dia,který orla šípem zabil.
Prométheus musel nosit k usmíření boha Dia prsten,v kterém byl kus skály z Kavkazu.Do dnes lidé nosí na památku prsteny.

Faethón
Tato báje vypráví o malém chlapci Faethónovi,kterému ostatní chlapci nevěřily,že jeho otec je bůh a posmívali se mu.Faethón řekl matce,že chce navštívit svého otce,který je bůh slunce Hélios.Matka chlapci nezabraňovala,a tak se chlapec vydal na cestu,která vedla na vysokou skálu,na jejichž vrcholu se tyčil hrad.Faethón v hradu potkal svého otce Hélia,který ho přivítal a potvrdil mu,že je jeho synem a řekl,ať si něco přeje a on mu to přání splní.Faethón si přál řídit vůz,kterým Hélios prolétá oblohou a začíná tak nový den.Hélios litoval svého slibu a pokoušel se přání Faethónovi rozmluvit,jenže Faethón si za svým přáním stojí. Než Faethón vyrazí s vozem se spřežením s ohnivými koňmi,Hélios mu řekl,aby letěl v jeho stopách,ale musíš letět uprostřed oblohy,jestli poletíš moc vysoko,spálíš oblohu,jestli moc nízko,sežehneš zemi.Faethón letěl,jenže koně poznaly nepevnou ruku a splašily se a vůz s Faethónem se řítí k zemi,země praská,vysychá a tam,kde Faethón proletí se všechno mění v popel.Země prosí Dia,aby jí zbavil toho utrpení,Zeus tak srazí Faethóna bleskem k zemi.
Hélios truchlí do dnes pro svého syna.Večer při západu slunce kanou z hvězd, ze stříbrných očí noční oblohy, slzy.Lidé jim říkají rosa.

Tantalos
V Lídii,v dnešním Turecku,panoval král Tantalos.Nebylo bohatšího krále.Hora Sipylos mu dávala zlato,měl úrodnější půdu než ostatní království i více dobytku na pastvinách.Bohové Tantala obdařili svou přízní,mohl s nimi zasedat na Olympu a účastnit se tak jejich hostin a zasedání.Přesto byl Tantalos obyčejný smrtelník,ale myslil si o sobě,že je také bohem,ale svědomí mu říkalo,že není vševědoucí.Řekl si,že vyzkouší bohy,jestli jenom nepředstírají,že jsou vševědoucí.
Tehdy právě ukradl v Diově chrámu nějaký zloděj sošku zlatého psa.Přinesl ho Tantalovi proto,že věděl,že se bohů nebojí.Zanedlouho přichvátal rozhořčený kněz a pobídl Tantala,aby sošku vrátil zpátky.Jenže Tantalos dělal,že o ničem neví a tvrdil,kdybych byl provedl něco zlého, bohové by jistě mě potrestaly.Tantalos si byl o dost jistější,že bohové se doopravdy jen tak přetvařují svou vševědoucností,ale bohové věděli dobře,čeho se Tantalos dopustil.Tantalova zpupnost rostla a rostla.

Jednou pozval bohy k sobě do paláce na hostinu,ale ne na obyčejnou,místo masa z dobytku dal bohům maso ze svého syna Pelopa.Deméter,bohyně rolnictví,snědla v zamyšlení kus předloženého pokrmu,ale ostatní bohové poznaly lidské maso.Zeus za tento opovážlivý čin nechal Tantala uvrhnout do nejhlubšího podsvětí tartaru,kde trpěl trojími mukami.Pozůstatky Tantalova syna Pelopa vhodili bohové do kotle.Sudička Klótho vyňala Pelopa ještě krásnějšího,ale chybějicí kus lopatky,který snědla Deméter,nahradily sloní kostí,a tak všichni z toho rodu mají bílou skvrnu na lopatce.

Bohové
Deméter-bohyně rolnictví
Zeus-vládce bohů
Áres-bůh války
Pallas Athéna-bohyně rozumu a moudrosti
Dionýsos-bůh vína
Héfaistos-bůh kovářství
Hélios-bůh slunce
Afrodita-bohyně lásky
Hádes-bůh podsvětí
Poseidón-bůh vod

Hodnocení čtenářského deníku Petiška, Eduard - Staré řecké báje a pověsti

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  27. listopad 2007
  10 513×
  745 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Petiška, Eduard - Staré řecké báje a pověsti

Ještěrka/krokouš
Za ty bohy palec nahoru ale celkově je tam toho málo.
aaaaaaaaaa
Chybí tam t.
Někdo kdo umí správně psá
Dobrý.
lili
je to sice hezke ale mohlo bi toho tady bit vice