Poe, Edgar Allan - Maska červené smrti

Prošel mnoha zaměstnáními v různých amerických městech, pak začal psát, roku 1833 dostal 2 literární ceny, byl literárním kritikem a novinářem, a skončil v ústavu choromyslných v Baltimoru. Byl autorem prvních moderních detektivních povídek a patří ke klasikům fantastické literatury.
Masku červené smrti napsal roku 1841.

Morová epidemie už dlouho pustošila zemi.
Kníže PROSPERO k sobě pozval tisíc zdravých přátel a s těmi se uchýlil do ústraní svého zámku, který byl kolem dokola obehnán silnou a vysokou zdí, čímž byl izolován od zlé nemoci. Po 6. měsících kníže uspořádal velkolepý maškarní bál. Začala odbíjet půlnoc. Najednou si tanečníci všimli uprostřed postávající maskované postavy. Postava byla zahalena do pohřebního roucha, obličej měla zakrytý škraboškou, která byla věrnou napodobeninou mrtvolně ztuhlé tváře. Roucho měla potřísněné krví a všechny rysy obličeje skropené karmínově rudým děsem. Kníže rozčílen vytasil dýku a utíkal do 7 místnosti,celé potažené černými čalouny a s okny v barvě lidské krve, kam se postava mezitím přemístila. Po chvíli se ozval pronikavý výkřik a kníže se mrtvý skácel k zemi. Lidé se chopili vetřelce a když mu strhli masku z tváře zjistili, že se pod ní nenachází hmotná bytost. Tak všichni poznali, že přišla červená smrt.

4ervená smrt zde představuje mor, projevující se rudými skvrnami na těle, prudkým krvácením z porů a následným rozkladem.Slovo červená zde tedy má asociovat krev.
Objevení se postavy v místnosti má vyjadřovat, že nikdo neunikne zákeřné nemoci…ani bohatí skrývající se v opevněném paláci.….Může to představovat také trest uvrhnutý na knížete, za to, že se o své chudé poddané nestaral a nepomohl jim. Trest za jeho sobeckost a aroganci…snad proto také padl první.
Povídka nese název MASKA ČERVENÉ SMRTI právě proto, že do místnosti vstoupila převlečená smrt….převlečená za zhoubnou nemoc, které neměl nikdo uniknout. V masce červené smrti.

Hodnocení čtenářského deníku Poe, Edgar Allan - Maska červené smrti

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  31. leden 2008
  6 898×
  297 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Poe, Edgar Allan - Maska červené smrti