Robin Hood – Princ zlodějů

Před 800 lety, Richard „Lví srdce“ vedl třetí křížovou výpravu, aby osvobodil svatou zemi od Turků. Spousta mladých anglických šlechticů šla s ním a mnozí z nich se už nikdy nevrátili domů. Roku 1194, v Jeruzalémě, byl uvězněn anglický šlechtic Robin Locksley. Spolu s ním mnoho dalších. Podařilo se mu utéct ještě s Turkem jménem Azim. Ten, protože mu Robin zachránil život, ho bude doprovázet všude kam Robin půjde, aby mu jeho čin mohl oplatit. Tak praví jeho náboženství. Po příjezdu domů zjistil, že jeho otec byl zavražděn šerifem z Nottinghamu. A to proto, že šerif chce za nepřítomnosti Richarda „Lví srdce“ ovládnout Anglii. Jakmile se to Robin dozví, přísahá pomstu za jakoukoliv cenu. Cestou do Nottinghamu se zastaví u své kamarádky Marie, kterou už dlouho neviděl. Zamiluje se do ní. Na ni má však zálusk i šerif z Nottinghamu. Ihned po tom, co se k šerifovi donesla zpráva o návratu Robina Locksleyho, vyšle šerif vojáky, aby ho zabili. Robin se ukryje v Sherwoodu. V lese, kam se každý bojí vkročit, protože tam straší a vojáci se proto vrátí. V Sherwoodu však narazí na místní loupežníky, kteří se tam rovněž ukrývají před vojáky. Jejich vůdce Malý Honza vyzve Robina k zápasu o amulet po Robinovu otci. Robin vyhraje a loupežníci ho přátelsky pozvou na medovinu. Začne s nimi žít a pod jeho vedením vybudují stromové město, přepadávají projíždějící zbohatlíky,aby pomohli chudým, všelijak si dělají legraci z šerifa. To šerifa dosti naštve a rozhodne se unést Marii. Šerif si také najme barbary, aby mohl Robina porazit.
První útok Robin odvrátí, avšak se značnými ztrátami. Šerif dokonce zajal několik loupežníků a chce od nich vědět, kde se teď nachází Robin. Jeden z loupežníků se mu nabídne, že Robina zabije. Šerif přijímá a propustí tedy loupežníka, který je shodou okolností Robinův bratr, ale šerifovi se nabídl jen proto, aby mohl Robinovi sdělit, že šerif chystá svatbu s Marií a že všichni vězni budou popraveni. Marie však odmítá. Robinovi se popravování samozřejmě nelíbí a rozhodne se je za každou cenu osvobodit. Popravu Robinovi lidi přerušili a lidé se rozhodnou bojovat spolu s Robinem. Za jejich pomoci vybojuje jednu část hradu. V druhé části hradu se ukryl šerif s Marii, knězem a čarodějnicí, která je šerifova matka. Robin s Azimem se do druhé části musí katapultovat. Šerif v té době je již v obřadní síni a chystá se oženit. Naposlední chvíli vnikne Robin do obřadní síně oknem. Následuje boj na život a na smrt s šerifem. Robin samozřejmě zvítězí, ale zapomněl na šerifovu matku, která se na něj vrhá s oštěpěm v ruce. V ten okamžik vyrazí Azim zablokované dveře, vtrhne do místnosti a svou obří mačetu hodí vší silou po ní. Mačeta jí probodne skrz naskrz a tím Azim zachrání Robinovi život a splatí svůj dluh. Robin se s Marií ožení s požehnáním Richarda „Lví srdce“, který se dozvěděl co se, zatímco on bojuje, děje v Anglii a rozhodne se urychleně vrátit.

 1026 - vylodění Normanů v Anglii Vilém Dobyvatel se stal anglickým králem
 1044 - vznik království Sicilské
 1102 - Chorvatský stát podlehl Uhrům později samostatný Srbský stát
 1138 - rozpad Polského státu na knížectví
 Křížové výpravy - proti muslimským Arabům na Pyrenejském poloostrově válka za znovu dobytí
- Byzantský císař žádá o pomoc proti Turkům
1095 - 1099 - první křížová výprava
1147 - 1149 - druhá křížová výprava
1189 - 1192 - třetí křížová výprava
1202 - 1204 - čtvrtá křížová výprava - dobytí Cařihradu
1228 - 1229 - pátá křížová výprava
1248 - 1254 - šestá křížová výprava
1270 – sedmá křížová výprava
během 200 let se uskutečnilo 8 křížových výprav

 kníže Soběslav I roku 1126 poráží u Chlumce německého krále Lothara
 1212 - Zlatá Bula Sicilská – dědičná královská hodnost pro nejstaršího panovníkova syna
 1172 - Juditin most

Hodnocení čtenářského deníku Robin Hood – Princ zlodějů

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. říjen 2007
  5 772×
  599 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Robin Hood – Princ zlodějů