Rolland, Romain - Petr a Lucie

Melantrich, Praha1984

Romain Rolland se narodil 29. 1. 1866 v Clamecy, zemřel 30. 12. 1944 ve Vézelay. Pocházel z měšťanské rodiny. Studoval humanitní obory, pak se věnoval hudební vědě a historii a přednášel v Římě, později na Sorbonně dějiny hudby.Přelomem v jeho životě se stala první světová válka, která ho zastihla ve Švýcarsku. Účastnil se práce v Červením kříži, bojuje proti ní v řadě povolání, píše protiválečné úvahy. Zemřel několik měsíců po osvobození Francie.
Mezi jeho nejznámější díla patří: biografie známých osobností – Tolstého, Beethovena, Michelangela, romány Jan Kryštof, Okouzlená duše, povídka Dobrý člověk ještě žije, novela Petr a Lucie.

Děj novely se odehrává od 30. ledna do 28. března 1918 v Paříži.
Osmnáctiletý mladík z buržoazní rodiny Petr se během jedné cesty metrem zamiluje do chudé dívky Lucie. Po několika dalších náhodných setkáních se začínají scházet pravidelně. Petr poznává krutý život v nižších vrstvách, Lucie se musí snažit, aby si vůbec zajistila obživu – maluje proto nepříliš dobré reprodukce. Dáky vzájemné lásce oba zapomínají na krutost právě probíhající války, ale přesto ví, že jejich láska nemá budoucnost. Petr tak soudí, protože za půl roku má být odveden do vojska, Lucie naopak ví, že by si jej kvůli své příslušnosti k nižší třídě stejně vzít nemohla. Po dvou měsících, když má jejich láska vyvrcholit, navštíví na Velký pátek varhanní koncert. Při bombardování Paříže jsou však v kostele zavaleni a tak, jak si přáli, umírají jeden v náručí druhého.

Petr je Lucii naprosto věrný a oddaný, nachází s ní smysl života a štěstí, je starostlivý, hloubavý, myslí na budoucnost.
Lucie naopak žije jen ze současnosti, je Petrovi věrnou a milující milenkou. Život ji naučil užívat si toho, co právě teď je, a nemyslet na to, co bude, hlavně si zajistit základní obživu.

Autor v novele odsoudil první světovou válku, poukazuje na utrpení a strach, který způsobuje, především tedy obyčejným lidem. Zahrnul zde také problém sociálních tříd, nereálnost lásky Petra a Lucie, společenské předsudky. Jejich láska má být vysvobozením a odpoutáním se od kruté reality života.
Vypravování je v er formě. Kromě základního děje (zážitky milenců) zachycuje novela také Petrův osobnostní vývoj, během těchto dvou měsíců velice rychle dospěl, jeho vztah k bratrovi Filipovi, pojetí války jeho současníky, filozofické úvahy.

Kniha se velice dobře čte, není náročná na pochopení, a proto je přístupná i mladším čtenářům. Líbil se mi nejen hlavní příběh, ale i zachycení pocitů lidí za první světové války.

Hodnocení čtenářského deníku Rolland, Romain - Petr a Lucie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. srpen 2007
  4 965×
  398 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Rolland, Romain - Petr a Lucie