Shakespeare, William - Macbeth

Na začátku této hry se zjeví tři čarodějnice a oznámí, že se sejdou ještě jednou, aby pozdravili Macbetha. Mezitím se odehrála bitva mezi vojskem věrným skotskému králi Duncanovi a vojáky rebelujících skotských pánů. Po krutém boji však Duncanův nejstatečnější a nejvěrnější generál, vznešený Macbeth , nepřítele poráží. Král je s Macbethem tak spokojen, že mu uděluje titul théna z Cawdoru. Potom posílá své dva šlechtice, aby Macbethovi tuto novinu sdělili. Macbeth se vrací z bitvy se svým přítelem Banquem. Právě jedou přes opuštěné vřesoviště, když se objeví tři čarodějnice. Žádají, aby jim vysvětlili co chtějí. Když čarodějnice promluví, osloví Macbetha jako théna z Cawdoru a předpovědí mu, že se stane králem. Banquovi řeknou, že jeho syn bude králem, i když on sám jím nebude. Pak všechny tři zmizí. Macbeth a Banquo nevědí co si mají o té příhodě myslet. V té chvíli přicházejí královi poslové. Oznamují Macbethovi, že ho král jmenoval thénem z Cawdoru. První věštba se vyplnila. Macbeth začíná přemýšlet o té druhé – že se stane králem. Banquo ho varuje před zlými duchy. Ale Macbeth si přemítá nahlas pro sebe. Koneckonců, když se stal náhodou thénem z Cawdoru, možná, že by se mohl stát i králem. Na okamžik si představí, že zabije Duncana. Avšak rychle tuto zlou myšlenku zažene. Na Duncanově hradě král vřele vítá Macbetha i Banqua. Král oznamuje, že jednoho ze svých synů Malcolma, jmenuje dědicem trůnu. Pak prohlásí, že hodlá navštívit Macbetha na jeho hradě v Invernessu. To je velká pocta, a tak Macbeth spěchá pryč, aby se připravil na králův příjezd. Mezitím u něj doma dostala lady Macbethová dopis od svého manžela. Píše v něm o tom, co mu čarodějnice předpověděly. Právě v té chvíli přijíždí posel se zprávou o králově návštěvě. Lady Macbethová si uvědomila, že to může být skvělá příležitost, jak se krále zbavit. Má zrádné myšlenky, ale na rozdíl od Macbetha se je nesnaží potlačit. Rozhodne se, že vražedný čin musí být vykonán ještě té noci. Když Macbeth přijíždí na hrad chvíli před králem, říká mu, že všechno připravila. Je krásný letní den, přijíždí Duncan a lady Macbethová ho vítá co nejpřátelštěji. Macbeth však už myslí na vraždu. Má strach co se stane potom, až Duncana zabije. Duncan je jeho bratranec a nadto je to dobrý král, kterého mají všichni rádi. Macbeth si říká, že nemá důvod, aby ho zabil, proto oznámí Lady Macbethové, že změnil své rozhodnutí. Lady Macbethová se rozběsní. obviní Macbetha ze zbabělosti. Macbeth nakonec pod jejím nátlakem souhlasí, že bude postupovat podle jejího plánu. Banquo je také na hradě a v té noci má zlé tušení, že se přihodí něco zlého. Také Macbeth má neklidné spaní. Ze snu ho probudí zvon. To je signál lady Macbethové. Teď musí zabít Duncana. Ještě předtím nasypala lady Macbethová Duncanovým strážím do nápoje uspávadlo. Pak pro Macbetha připravila dvě dýky. Když vyjde Macbeth od krále má ruce poskvrněné krví a stále ještě drží dýky. Lituje svého činu a je v šoku. V té chvíli je slyšet hlasité bušení na bránu hradu. Lady Macbethová se bojí, že by to mohlo všechny probudit, a tak sama odnese dýky a řekne Macbethovi, aby se šel převléknout. U brány jsou šlechtici, které král požádal, aby ho časně ráno navštívili. Macduff jde pro krále, avšak vrací se s hrůzou. Vyhrkne, že byl král zavražděn. Duncanovi synové Malcolm a Donalbain se bojí i o svůj život , a tak se rozhodnou uprchnout.To vyvolalo podezření, že byli zapleteni do vraždy a Macbeth je jmenován králem. Zanedlouho po své korunovaci se Macbeth rozhodne uspořádat velkolepou hostinu. V den hostiny se Macbeth zajímá o to, co budou dělat Banquo a jeho syn Fleance. Macbeth má totiž strach, kvůli čarodějnické věštbě. A tak si Macbeth objednal nájemné vrahy na Banqua a jeho syna. Macbeth. Když se oba vracejí do hradu na hostinu, napadnou je vrazi. Banquo je zabit, ale Fleance šťastně unikne. Macbeth se dozvídá o Banquově smrti a útěku Fleance, právě když začíná hostina. Když jde na své místo uvidí Banquova ducha. Macbeth se vyděsí a začne se chovat divně. Lady Macbethová raději posílá hosty domů.
Když odejdou, Macbeth se rychle vzpamatuje. Rozhodne se však, že se setká s čarodějnicemi, aby mu řekli co se stane. Čarodějnice ho varují před Macduffem a řeknou mu, že nikdo z ženy zrozený mu nemůže ublížit. Pak dodají, že nebude poražen, dokud birnamský les nepřijde k jeho hradbám. Macbetha to uklidnilo. Pak se, ale dozvídá, že Banquovi dědicové se stanou králi. Macduff se obrátil proti němu a uprchl do Anglie, kde se připojil k Malcolmovi, který sbíral armádu proti Macbethovi. Macbeth se mstí na Macduffově rodině – zavraždí jeho manželku i s dětmi.. Macduff se dozvídá, že Macbeth dal zavraždit jeho ženu a děti a chce Macbetha osobně zabít. Ve Skotsku se zatím lady Macbethová začíná chovat divně. V noci mluví ze spaní o Duncanovi. Její vina ji přivedla k šílenství. Macbeth se zatím stará o posílení obrany kolem svého hradu. Většina šlechty a vojáků se připojila k druhé straně. Macbeth si je však jist, že nemůže prohrát – ne dokud se les nepřiblíží k jeho hradbám. Neví však, že se jeho nepřátelé shromáždili v lese a každý si vzal větev, aby zamaskovali svůj postup. Když se Macbeth připravuje k útoku, uslyší zprávu, že jeho žena spáchala sebevraždu. V tom okamžiku posel hlásí, že se birnamský les pohnul. Malcolm a Macduff zahájili útok. Věštba se částečně splnila. Ale stále věří, že ho člověk narozený z ženy nemůže zabít. Macduff však přišel na svět císařským řezem – nabyl tedy zrozen normálním způsobem. V boji s Macduffem je Macbeth zabit. Ve Skotsku je konečně nastolen mír a Malcolm je korunován králem.

POSTAVY

MACBETH – zezačátku je věrný králi, po setkání s čarodějnicemi se u něho objevují zlé myšlenky.

LADY MACBETH – zpočátku rozhodná, přesvědčí Macbetha, nakonec zešílí a spáchá sebevraždu

DUNCAN – čestný, skromný a dobrý, vládne spravedlivě

BANQUO – statečný, věrný voják, i on podlehne věštbě, avšak pozná, že jsou to bytosti zla.

MACDUFF – čestný a přímí muž, hned podezřívá Macbetha, přispěje k nastolení práva ve skotskou, zaplatí smrtí své ženy a dětí

Hodnocení čtenářského deníku Shakespeare, William - Macbeth

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  19. červenec 2007
  3 952×
  999 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Shakespeare, William - Macbeth