Shakespeare, William - Macbeth

Makbeth vznikl v letech 1605-1606 v sousedství Othela a Krále Leara. Je nejkratší z Shakespearových komedii a má nejprudší dějový spád. Stejně jako antická Sofoklova tragedie Král Oidipus i Shakespearovský Makbeth popisuje marnost lidského boje proti vlastnímu osudu. Na počátku je Makbeth přiblížen jako odvážný a oddaný vojevůdce, který vždy a všemi prostředky hájí zájmy svého krále- skotského krále Dunkana.
Jednoho dne Makbeth nad všechna očekávání zvítězí v bitvě u Forresu. Když se již opěvovaný hrdina a jeho přítel, též vojevůdce, Banko vrací z bitvy domů, zjeví se jim tři čarodějnice. Ty Makbethovi předpoví, že se stane thétem z Glamisu, Kawdorem a dokonce skotským králem. Bankovi sdělí, že zplodí budoucího krále. Ani jeden z vojevůdců však nevěnoval svému údajnému osudu příliš pozornosti. Makbeth však začal proroctví věřit ve chvíli, kdy se bezvýhradně splnili jeho první dvě části. Slavný vojevůdce se těšil králově velké přízni. Tak velké, že se král rozhodl přenocovat na Makbethově hradu. Makbeth dorazil na hrad dříve a všechny skutečnosti sdělil své ženě. Ta mu řekla, že chce-li se dostat k moci, musí zabít dosavadního krále Dunkana. Makbeth zcela zaslepený touhou po vládě se vzdal všech svých starých ideálů a jednal podle rad své ženy…
Z královy smrti byli obviněni jeho strážci a jeho synové ze strachu ze spiknutí uprchli. Z oddaného vojevůdce Makbetha se rychlým spádem okolností stává bezohledný král. Ze strachu, že by se mohla vyplnit i poslední- Bankova část věštby nechal Makbeth Banka i s jeho synem zabít. Syn Fleance však vrahům uprchl a o vlásek se tak vyhnul smrti.
V nesmírné zvědavosti se Makbeth opět obrací na čarodějnice s prosbou u další proroctví. Čarodějnice mu řekli, že se o svou moc nemusí obávat dokud se nebude hýbat birnamský les a upozornili ho na skotského pána Makdufa. Makbeth zareagoval tím, že nechal Makdufa i jeho rodinu vyvraždit. Tomu se ale zpráva donesla a uprchl.
Právě Makduf se však později spolčil z jedním z Dunkanových synů Malkolmem. Společně vytvořili armádu, která se vyhýbala všem čarodějným proroctvím a byla schopna dobýt Makbethův královský hrad. Makbeth nakonec zemře mečem pána Makdufa, pána jemuž nechal vyvraždit celou rodinu. Malkolm se stává králem.

Makbeth byl původně schopný, oddaný a odvážný vojevůdce. Díky čarodějné věštbě se však stává bezohledným, moci chtivím vládcem. Je odhodlán udržet si svou výsostnou pozici za jakoukoli cenu a neváhá dokonce ani zabít vlastního přítele.

Hodnocení čtenářského deníku Shakespeare, William - Macbeth

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. září 2007
  2 771×
  390 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Shakespeare, William - Macbeth