Shakespeare, William - Zkrocení zlé ženy

Už nějakých 350 let se nemohou lidé nasytit té poslouchané, jak kosa přišla na kámen, jak PETRUCCIO, nic nezlekán ženskou vyřídilkou (vzpurné děvčátko div neumoří samou pečlivostí) z Káči-kočky udělá Káču-kočičku, tak hodnou jako jiné.
Zkrocení zlé ženy je spíše fraškou než pravou komedií.
Tato komedie není dílem mistrovským.

PETRUCCIO-se na počátku jeví jako surový vypočítavec, jenž vyžení-li, ožení se
dobře. Ale později je upřímně zamilován do Katušky, kterou okouzlil svým vlastním okouzlením a nikoli, jak předstírá, svým řevem.
KETEŘINA: Její vzdor zde není pravým vzdorem, ale pouze zastíraná lítost nad opuštěností v rodině. Z té jí Petruccio při veškeré grotesknosti postupu vysvobodí, jako pravý rytíř svou princeznu, a vyvede do manželství, založeného na vzájemné důvěře a úctě dvou povah stejně silných, rovných a neoblomných ve všem podstatném.
,,No, a není to hezčí? Pochopilas?‘‘- to je největším výrazem jeho vítězoslávy, když mu Katuška na veřejné ulici dá hubičku, ne z donucení, ani z poslušnosti, ale z přesvědčení.
Chceme-li někam lokalizovat Katuščino zkrocení (správněji zmoudření) nejvhodnější místo je nejspíše Petrucciův výklad o zbytečnosti světské parády: ,,Je strakapoud snad vzácnější než skřivan, že mnohem nádhernější peří má?
Tam někde se muselo stát, že Katuška, sama poctivá a chytrá, neodolala Petrucciovu humoru.

Dílo se skládá ze dvou hlavních částí.
1. tvoří předehra a 2. část tvoří samotný děj
PŘEDEHRA:
Ze zadluženého a věčně opilého kotláře, VYKUKA, udělá LORD zámožného pána…
Vykuk zrovna opilý usnul před krčmou, když v tom ho takhle spatří LORD. Napadne ho, vystřelit si z něj a jeho služebnictvo posléze odnáší kotláře do domu, kde ho oblékají a starají se o něj jako o pána. Namluví mu, že jeho vzpomínky na předešlý život jsou jen šílenstvím trvajícím 15 let ze kterého se právě vyléčil. Na jeho sídlo přicházejí komedianti a hrají mu hru ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY…

SAMOTNÝ DĚJ KOMEDIE
Pan Baptista má 2 dcery. Mladší je jako kvíteček, milá, krásná a má tedy i mnoho nápadníků. Její otec ji však odmítá vydat, dokud neprovdá svou starší dceru Kateřinu, z které má každý strach. Je hubatá a zlá. Nápadníci Blanky se tedy spojují dohromady a hledají pro její sestru vhodného manžela. Takového znenadání naleznou a ten si Katku proti její mysli vezme. Cesta k Blance je tedy volná. Z mnoha nápadníků si Blanka vybere LUCENZIA, který se jí vetřel do přízně převlečený za jejího učitele filosofie. Otec si do poslední chvíle myslí, že si vezme L. pána, který je ovšem jen pravého L. sluhou. PETRUCCIO svou Katušku zkrotí a ta se nakonec stává poslušnější svému manželovi, kterého oddaně miluje, než sama Blanka.

Hodnocení čtenářského deníku Shakespeare, William - Zkrocení zlé ženy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. srpen 2008
  8 354×
  430 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Shakespeare, William - Zkrocení zlé ženy