Sofokles - Antigona

Tiráž
autor: Sofokles
nakladatelství: Odeon
místo a rok vydání: Praha, 1970
počet stran: 728
číslo vydání: 1.vydání, 14 000 výtisků
Povídka Antigona je součástí knihy Antické tragédie.

Hlavní tématika
Antigona chce pohřbít svého bratra, i přesto že jí hrozí trest smrti.

Hlavní postavy
Antigona - milující
- velmi odvážná
- stojí si za svým rozhodnutím a nenechává se přemluvit
- nevzdává se a nebojí se překážek
- je si vědoma odpovědnosti za své činy

Isméne - sestra Antigony
- snaží se setru od činu odpoutat
- velmi setru milovala
- bez setry nechtěla žít, stála při ní

král Kreón - velmi krutý, nemilosrdný
- nechápal city svého syna
- nebral na nikoho ohledy
- neuvědomoval si následky svých činů

Haimón - snoubenec Antigony
- nebral vážně otcovy rozkazy
- miloval Antigonu tak silně, že bez ní nedokázal žít

Další postavy: Eurydíké - žena Kreónova
hlídači, strážci
Teiresiás - věštec
první posel, druhý posel
Polyneikus, Eteokles - mrtví bratři Antigony

Stručný obsah
Antigona vypráví své sestře Isméne o jejich mrtvých bratrech a o tom, že by chtěla pohřbít Polyneika (Eteokles byl řádně pohřben). Isméné ji ovšem od tohoto úmyslu zrazuje a připomíná jí, že bude potrestána smrtí. Antigona byla neústupná, atak ji sestra už dál nepřesvědčovala. Antigona opustila město a došlo až k hradbám, kde ležel její mrtvý bratr. Nedaleko těla spali strážci. Antigona odnesla Polyneika k řece, kde ho omyla a trochu zaházela hlínou. Poté se vrátila do Théb. Strážci se ráno vzbudili a našli stopy vedoucí k nedokončenému hrobu. Schovali se a celý den v úkrytu vyčkávali. Antigona se večer vrátila dokončit hrob. Strážci ji chytli a odvedli ke Kreónovi. Antigona se ke všemu přiznala. Náhle se objevila Isméné a přiznala vinu společně s ní. Nechtěla zemřít bez sestry.
Strážci se podle králova rozkazu vypravili s Antigonou ke skále, kde ji měli zazdít do skalní skuliny. O králově činu se doslechl jeho syn Haimón a šel si s otcem promluvit. Haimón byl snoubencem Antigony. Ihned po rozhovoru se rozhodl jít zabránit smrti své milé.
Do království přišel slepý věštec Teiresias a varoval krále před neuváženým krutým rozhodnutím. Kreónovi se vše rozleželo v hlavě a vyrazil k jeskyni. Na cestě se od poslů dozvěděl, že Antigona se v jeskyni raději oběsila, než aby umírala krutou postupnou smrtí. Když ji spatřil Haimón, probodl se svým mečem.
Zprávy o velké tragédii dohnaly k dobrovolné smrti i Eurydíké. Kreón svého činu velice litoval a žil smutně až do smrti.

Charakteristika doby a prostředí
Toto drama se odehrává v Antickém Řecku, přesněji v Thébách před královským palácem.

Citát
„ Ó běda! Zřím druhé neštěstí, já ubohý! Ach, jaký, jaký los mě ještě čeká dál? Zde držím vlastní dítě v náručí, já ubožák, a tam zřím druhou mrtvolu zas! Ó běda, dítě mé, ach, matko nešťastná!"
Tento citát je monologem krále Kreóna, str.337
Je zde vidět, že král svých činů hluboce lituje, ale je už příliš pozdě.

Jazyk
Celé drama psáno ve verších, je zde užíváno mnoho básnických výrazů.

Vlastní hodnocení
Tato tragédie se mi zpočátku nelíbila, jelikož mě příliš nebaví číst divadelní hry. Děj je však poutavý.

Hodnocení čtenářského deníku Sofokles - Antigona

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  9. listopad 2007
  32 688×
  482 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Sofokles - Antigona