Švandrlík, Miloslav - Černí Baroni

Hlavní postavou příběhu je vojín Kefalín. Kefalín, v civilu asistent režie, nastoupil do povinné vojenské služby. Pro nedostatky ve zdraví byl zařazen k pomocnému technickému praporu nebo-li Černým baronům. Ihned po nástupu na Zelenou Horu se setkává s majorem Haluškou, který je nazýván Terazky podle svého oblíbeného úsloví, a je vtažen do víru událostí.Jako vytvoření prasečího ráje na Zelené Hoře nebo vychlastání celé cisterny vína a následné opití celé roty i s velitelem.

Rota je rozdělena na různé části a posílána na pracoviště po celé republice. V Janovicích nad Úslavou pod vedením poručíka Hamáčka a jeho zástupce pro věci politické poručíka Troníka začínají vojáci pracovat, ale také vymýšlet různé záminky pro vytracení se z pracoviště. Kefalín a jeho jednotka několikrát změní působiště a to se samozřejmě neobejde bez průšvihů. Změní se i velitelé a tím také morálka roty. Od nadporučíka Mazurka, jehož stále bije před zraky všech jeho manželka, po nadporučíka Pernicu. Alkoholika, který za láhev alkoholu promíjí všechny průšvihy vojínů. Civil už se sice blíží, ale nadřízené vojínů čeká ještě jedna rána. Na Zelenou Horu do Nepomuku přijede prověrková komise vedená samotným ministrem obrany Alexejem Čepičkou a kopou generálů. „Pétépáci“ přežijí prověrkovou komisi a civil už je podle oblíbeného úsloví „za pár“.

Hodnocení čtenářského deníku Švandrlík, Miloslav - Černí Baroni

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  9. červen 2008
  9 425×
  205 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Švandrlík, Miloslav - Černí Baroni

jj
h