Vita Caroli

Příčiny: 1/ potřeba pokračování v objasňování a rozvíjení hlavních principů Karlovy vlády,shoda s programem Přemyslovské vlády,na níž navazuje
2/ vylíčení osudů své cesty k moci --› poučení, předloha pro nástupníky
Rozčlenění: 2 části a 20 kapitol odlišných rozsahem i obsahem
1.část – 14 kap. – psána subjektivně, v 1.os. jedn. či mn.čísla
2.část – 6 kap. – objektivně. 3.os.
Obsah:
1.,2.kap. – svědčí o charakteru a funkci autobiografie, dvojí tvář života-tělesná a duchovní (středověk-antika,Platón),vše podtrhoval a dokazoval biblickými slovy,hl.z evangelií
- smysl a cíl lidského bytí a života, v souvislosti s životem panovníka, stojícího před složitým úkolem
- vzor-výzva nástupcům, ať se rozhodnou pro cestu dobra nebo zla, morálka
-*-povaha moralizujícího kázání, „knížecí zrcadlo“-zkušenosti
-*-chápány a vykládány dodatečně, jako předmluva
-*-začíná . „nástupcům,kteří budou sedět na mém dvojím trůně
3.kap. – láska k studiím, začátek vlastního životopisu --* intelektuální život-plánovitost a promyšlenost
- rodina – děd(od otce)-římský císař Jindřich VII.,vzor z mat.str.-Václav II.,vztah k franc.králi Filipu VI. X nic o rodičích a trápeních v dětství-asi nevyhovovalo výchovně politické fci a formál.uctivému vztahu k otci X Pierr de Rosieres
4.-7.kap. – vylíčení pobytu v hornoitalské lucemb. Signorii – význ.ekonom.,polit. a kult.problémy -* představy a plány uspořádání mocenských poměrů ve střední Ev.
8.kap. – styk s českým královstvím,v té době mocensky i polit. pokleslým
-*-odchod do Čech-opuštění Luccy, nechtěl rozpory s otcem x povolání šlechtou --› nezmiňuje se (ani zastávka ve Zbraslavi u matčina hrobu)
-*- napadá šlechtu tyrani-majetek
9.,10.kap. – útěk před otcovým hněvem,mocenská rivalit-zamlčeno-pod záminkou pomoci bratru Janu Jindřichovi, dobrodr.boje v S Itálii
11.-13.kap. – dětství, vzdělanost, Bible-Evangelia, homilie
14.kap. – popis světského konání v 1339 a 1340
-* o vládě,mocenství, (soutěž mezi otcem a synem)
15.-20.kap – 2.část se liší od 1.části, pravděpodobně je nepsal Karel IV., vesměs změna koncepce pův.části
- chybí některá data-zmínky o vychovateli,událostech(církvi), ale text je na stylisticky vyšší úrovni
Domněnky: tímto dílem se zabývalo mnoho spisovatelů a filosofů, a jejich závěry se různí
- je to politicky a ideologicky motivovaný spis, ne typické historické dílo
- dovršením literární činnosti Karla IV.
- Širší ohlas veřejnosti, brzky překlad

- ohlasem a svébytným pokračováním ideologických částí Karlovy autobiografie je soubor výňatků filosofických sentencí, duchovních výkladů a mravních naučení – Moralites císaře Karla IV.---etické zásady -lepší způsob života ve smyslu středověkého pojetí zbožnosti (autorita bible a církev.otců)
- biblické náměty kain a Abel,…)

Hodnocení čtenářského deníku Vita Caroli

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  16. srpen 2007
  4 316×
  404 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k čtenářskému deníku Vita Caroli