Vrchlický, Jaroslav - Noc na Karlštejně

Obsah:
1. jednání
Na Karlštejn přijíždí mnoho hostů, mezi nimiž je i bavorský vévoda Štěpán a král cyperský a jeruzalémský-Petr, kteří však přijeli z politických důvodů. Karlštejn je ale místem odpočinku císaře Karla IV. a purkrabí s Peškem si nejsou jisti, jestli vládce bude jejich přítomností potěšen.
Když arcibiskup Arnošt Petra provádí po hradních památkách, Petr si je jist tím, že spatřil dívku, i když je přístup všem ženám na hrad, ba dokonce i královně, zakázán. Se vším se svěřuje svému příteli Štěpánovi, jenž se stává jeho spojencem.
Skutečně se nemýlí. Na hrad se dostávají hned ženy dvě. Nejprve královna Alžběta, která touží po manželově přítomnosti a lásce. Nemá žádný plán, a proto všechna svá trápení s důvěrou prozradí Arnoštovi, který jí se vším pomáhá. Druhou odvážnou dívkou je Alena, neteř purkrabího a nastávající žena Peška Hlavně. Jejich svatbě brání pouze čekání na udělení rytířských ostruhů Peškovi. Nedočkavá Alena využívá sázky svého otce, Jana z Wartenberka, a Ctibora z Fuchsberka. Když totiž vydrží přes noc na Karlštejně, budou se moci ihned vzít. Alena se dostává na hrad v převlečení za panoše. Pešek svou milou poznává až po přečtení smlouvy jejího otce a Ctibora. Ona naléhá, aby se s ní v noci sešel, jenže on má službu. Přemýšlí a dojde k závěru, že nejlepší bude předstírat nemoc. Právě to jde sdělit arcibiskupovi, jenž vymyslel plán, aby Alžběta v převlečení za mladíka sloužila králi v jeho komnatách. Taktéž i on si myslí, že nejlepší bude Peškovo onemocnění a sama královna tedy bude moci být u císaře.
V závěru prvního jednání na své sídlo doráží král a císař Karel IV. se svou družinou.

2. jednání
Královna Alžběta v převlečení za páže zastupuje Peška. Štěpánovi, který šel k císaři vyjednávat, se zdá páže zženštělé, a tudíž upozorňuje Petra. Ten, když ví o Karlově nepřítomnosti, se vplíží do komnat a od převlečené Alžběty si vynucuje polibek. V té chvíli do místnosti vstupuje vládce i Arnoštem. Petr i Alžběta zpanikaří. Arcibiskup však vše zamluví. Karlovi se jejich chování zdá zvláštní. Přemýšlí. Má podezření, že páže je jeho manželka. Vyzraje na ní. Vedou spolu dlouhý rozhovor do té doby než se sama prozradí.Jsou oba šťastni, ale královna bude muset kvůli daným zákonům hrad opustit.

3. jednání
Pešek se jde s přítomností Aleny svěřit purkrabímu z důvodu dosvědčení splnění sázky. Když se to purkrabí dozví, dostane strach. Právě v ten moment přichází Štěpán s novinkou, že na hradě je žena, ba dokonce před císařovými komnatami.
Mezitím se sešli Alena s Peškem u lípy, avšak jsou pozorováni spiklenci, kteří chtějí za každou cenu onu vetřelkyni lapit. Karel s Arnoštem vymýšlí plán, jak přesvědčit Petra se Štěpánem, že na hradě žádná dívka není. Vyvrátí jejich podezření nečekaným zavítáním panovnice na hrad.
Purkrabí panovníkovi padá k nohám. Přiznává, že Alena je na hradě. Netuší však ztotožnění obou žen. Karel Aleně i Peškovi odpouští. V tu chvíli na Karlštejn přijíždí císařovna,jíž potom Karel doprovází na Karlík.
Od té doby je Karlštejn zpřístupněn i ženám.

dílo zpracované i jako filmový muzikál
krásná literatura – historická divadelní hra – komedie o 3 jednáních
( 1. jednání – 14 výstupů
2. jednání – 12 výstupů
3. jednání – 11 výstupů )
Vrchlický využívá živé dialogy postav a vtipné zápletky
kompozice chronologická
bez syntaktických prostředků a obrazných pojmenování

Hodnocení čtenářského deníku Vrchlický, Jaroslav - Noc na Karlštejně

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. únor 2008
  8 239×
  536 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Vrchlický, Jaroslav - Noc na Karlštejně