Vrchlický, Jaroslav - Selské balady

básnická sbírka sociálních balad; dedikace A. Jiráskovi

1. Děj se odehrává v 15.–18. st. v Čechách.
Námětem je vlastenecká a sociální tematika, pravdivý a působivý obraz selských bojů proti panskému útisku; odpor proti násilí, bezohlednosti a krutosti. Podkladem pro balady jsou skutečné události.

2. Útvar = sociální balady (s optimistickými prvky v závěru sbírky). Epika zde převažuje. Balady většinou tragického ladění, ale i lyrické básně nebo verše prosté, písňové
Autor používá naturalistické obrazy ze selských bouří a zapojuje do líčení historické osobnosti (Jan Sladký Kozina, Matyáš Ulický, rebelant Petr Dulík × Lamminger, hrabě Breda, Lorecký ze Lkouše)

3. b. Lorecký ze Lkouše
K šamonickému kostelu jede zeman Lorecký na křtiny svých dvou synů – dědiců. Sedláci žádají, aby slevil na robotách, ale on odpoví výhrůžkou, že jeho synové budou ještě přísnější. Sedláci (v čele Petr Dulík) všechny pobili a zapálili tvrz. Právě zde se vyskytují drastické a kruté obrazy (”Pod nimi cos v krvi mokvá v hrůzné změti, šamonický zeman a s ním jeho děti”)

b. Balada vánoční
Vzbouření sedláků r. 1680 - rebelové jsou potrestáni oběšením na větve vysokého stromu – sosny. Zahřmělo a blesk zapálil strom, ten vzplál jako vánoční strom a hořel celých pět dní pro výstrahu. Bůh pak seslal anděla, který duše sedláků odnášel do nebe ( podle mého názoru výraz sympatií s nimi a s jejich činem).

b. Balada o smrti Jana Koziny
Poprava r. 1695. Kozina vyzývá své prosby k shromážděným lidem na popravišti, aby bojovali za svá práva a nevzdali se. Zde vlastně vyzval Lomikara do roka a do dne na boží soud.

b. Hrabě Breda
Tento hrabě rozkázal ostříhat vlasy všem ženám na vesnici za to, že sedláci nezaplatili daně. S jednou z těch nejkrásnějších se chtěl pobavit, ale ona uškrtila ho svými zlatými vlasy. Pak skočila z okna. Znak tragičnosti. Uškrcení zlatými vlasy lze chápat jako metaforický výklad přísloví: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

4. Jazyk Vrchlického je úsečný, velmi sevřený. Také se stroze vyjadřuje a při vylíčení postav používá výrazné charakteristiky.

Hodnocení čtenářského deníku Vrchlický, Jaroslav - Selské balady

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. leden 2008
  14 450×
  330 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Vrchlický, Jaroslav - Selské balady