Weis, Jan - Bláznivý regiment

Jan Weiss - narodil se 18. dvětna 1892. Jeho dětství a gamnazijní léta jsou spojeny s Jilemnicí, jeho rodným podkrkonošským městem, a s východními Čechami. První světovou válku prožil na frontě a v zahateckém táboře. Po svém návratu do Prahy působil v ministerstvu veřejných prací.
Své první povídky otiskl v časopisech. Knižně vydává knihu Fantóm smíchu a zejnéna pak sbírky Barák smrti a Zrcadlo. Ve sbírce Barák smsrti se objevuje expresivita s otřenou realitou zajateckého tábora. V roce 1929 vadává knihu Dům o tisíci patrech. Tato kniha je autorovou nejvydávanější, dořkala se několika zahraničních edic a dokládá, jak byla Weissovou humanistickému ustrojení vzdálená a cizí spolčenost založená na penězích. V roce 1931 vydává knihu Bláznivý regiment. Tato povídka se vrací do let první světovéí války. O rok později publikuje psychologický příběh Škola zločinu. V době okupace Píše pohádkový příběh s názvem Přišel z hor, který se odehrává v podkrkonoší. Jan Weiss zemřel v roce 1972.
Vedlejší téma: Přeběh některých bláznů.
Hlavní téma: sestavení Bláznivého regimentu a zajetí jeho velitelů
Celkové téma: Období první světové války a snaha získat muže, kteří by odešli na frontu.
POSTAVY: major von Rosen, doktor psychiatrie Perkussi, blázni
Erlebach, Antoš, Napoleon Bonaparte, Martinec a Mojžíš

Major von Rosen v období první světové války, měl za úkol sehnat muže do regimentu a posalt je na frontu. Nikde je nemohl sehnaat, až jednou ssse setkal s doktorem psychiatrem Perkussem, který mu slíábil sestavení reginentu z 200 bláznů. Regiment doktora Perkussiho byl sestaven z blláznů, kteří podle něj byli neškodní. Při převozu tohoto bláznivého regimentu do města X na frontu, se jedna číst rozhodla vzepčít se svým velitelůům. A tak pod vedením nejmírnějšího blázna Erlebacha a blázně Antoše, který chodil pozadu, zajali majora von Rosena, odktora Perkussiho a jejich kaprála. Na jejich hřbetech odešli do lesa, kde našli opuštěný loupežnický hrad. Bllázni se tu usadili. Zajatce zamkli do komory a začali se zabydlovat. V salónku objevili mumii, kterou si oblíbil blázen Napoleon Bonaparte a počal ji vyprávět o svých válkách. Jiní blázni objevili v kazatelně mrtvéího muže a někteří ho povožovali za blázna, který předstíral, že je mrtvy. Začali si s ním povídat.
Když se blázni zabydlkeli, převedli zahjatce majora a dokrota. Počali chystat pomstu, když se ozval blázen Antoš jenž potřeboval lidské oči, pro svou chůzi pozadu. Vzal dokrota Perkussiho a oči mu odoperoval. Major von Rosen se z toho všeho nakonec zbláznil. Zahránili je až čeníci, kteří blázny zajali a odvedli zpět do blázinců.
Kniha byla vydána Českým spisovatelem v Praze roku 1979 a vydal jí jako svou 4323. publikaci. V knize se ojevují německé výrazy, jazyk je spisovný a děj je psán postupně.

Hodnocení čtenářského deníku Weis, Jan - Bláznivý regiment

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  11. září 2007
  3 022×
  435 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Weis, Jan - Bláznivý regiment