Zamarovský, Vojtěch - Objevení Tróje

Hlavní postavy: Schliemann, Dörpfeld
Literární žánr: román v archeologickém prostředí

Obsah: Kniha je rozdělena na tří časti: 1.kniha o básnících, která pojednává o trojské válce a příčinách jejího začátku a způsoby zkázy Tróje. O Odysseově cestě domů a jeho všrné manželce Podle Homéra. 2. kniha o objevech, ve které Vojtěch zamarovský píše o objevování Tróji Heinrichem Schliemannem, který pocházel z chudé rodiny a každý večer poslouchal od svého otce příběhy z Homérova Odysseia a Íliady, které ho natolik zaujaly, že si přál slavnou Tróju objevit a také to udělal. přes velmi těžké cesty se stal obchodníkem a byl zařazován k velmi bohatým lidem, vystudoval a začal s zabývat starověkým Řeckem, naučil se mnoho jazyků od angličtiny, po ruštinu až starořečninu a po čase odjel a objevil míst, kde ležela Trója. Spolupracoval s Dörpfeldem, který po Schliemannově smrti v vykopávkách pokračoval. Dále se v této časti knihy píše o dalších objevitelích, kteří přispěli svými poznatky o krétsko - mykénské kultuře dnešní vědě. 3. kniha o otázkách se zaobírá nezodpovězenými otázkami kolem Tróji a Homéra

Hodnocení čtenářského deníku Zamarovský, Vojtěch - Objevení Tróje

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  4. září 2007
  5 039×
  172 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Zamarovský, Vojtěch - Objevení Tróje