Homér

Homér byl řecký básník, který žil 8.stol.př.n.l.(existují dohady, že to bylo ještě dřív).Už ve starověku se o jeho životě a původu nic nevědělo.Neznala se ani odpověď na otázku kde žil a kde se narodil.Kolem jeho postavy a jeho života se šířili jenom pověsti.Sedm starověkých měst se mezi sebou svářelo o to, které z nich bylo Homérovým rodištěm.Homér je autorem dvou výpravných básní, hrdinských eposů ILIADY a ODYSSEY. Ve výsledku těchto dvou literárních básních je zřejmé, že Homér byl velmi nadaný a měl jedinečné umělecké nadání.Ještě z počátku řecké éry se dochovala velmi vyhraněná a starobylá pověst, že Homér byl slepý.

Nápadná vizuální představivost, která z obou eposů vyzařuje, však dává tušit, že pokud byl opravdu slepý, určitě ne od narození.Jazyk těchto děl nám zase neklamně napovídá, že pocházel z Jónie, oblasti na východní straně Egejského moře.

ILIADA A ODYSSEA

První písemně doložený záznam obou básní pochází až z doby Peisistratovy (6st.př.n.l.).Vzhledem k jejich délce dohromady 28 000 veršů se v héleistické době (od r.323 př.n.l do 1.stol.př.n.l.) vyskytli pochybnosti o tom, zda je v silách jednoho člověka, jediného básníka, aby vytvořil dvě tak rozsáhlá díla.Na základě vědeckého rozboru se dospělo k závěru, že eposy nejsou dílem jediného básníka.Na jejich vzniku se podílelo řada lidových pěvců, rapsódů, po několik století.Podle součtu teorií jsou Ilias a Odyssea po stilistické a kompoziční stránce natolik odlišné, že se zřejmě jedná o díla dvou různých autorů.Ilias,která je kompozičně jednodušší, je pravděpodobně starší než Odyssea.Je také pravděpodobné, že Homérské skladby vznikali ústním podáním.Těmito otázkami se zabývá věda od 18.století a přes všechny pokroky nebyla tzv. ,,homérská otázka" vyřešena dodnes.

ILIADA-

Báseň Ilias vypráví o dobývání maloasijského města Tróje (řecky Ilion).V samotné skladbě jsou líčeni události pouze z desátého měsíce devátého roku války.O jeho příčinách se dovídáme z dalších historických pramenů.

Trojský princ Paris byl vyzván, aby rozhodl, která ze tří bohyní je nejkrásnější.Héra mu za jeho volbu nabízí vládu nad Asií, Athéna zase válečnou slávu a Afrodíta mu dá slib, že mu pomůže získat nejkrásnější ženu světa té doby Helenu.Paris zvolí Afrodítu.Helena, manželka spartského krále Menelaa je unesena trojským princem Parisem do města Tróje.Řekové proto podnikli proti Tróji výpravu, kterou vedl Menelaův bratr, mykénský král Agamemnon.Mezi řeckými hrdiny, kteří se výpravy ůčastnili, vynikal vzlášť Achilleus (achilova pata).Za desetiletého obléhání padlo pod hradbami Tróje mnoho řeckých hrdinů a mezi nimi i Achilleus.Už se zdá,že město odolává a pevné hradby zůstanou nepokořeny.Nakonec proslulý hrdina Odysseus vymyslí lest.Nechá před hradbami postavit dřevěného obrovského koně, do něhož se ukryjí nejpřednější řečtí válečníci.Zbytek vojska pak předstírá, že odplouvá na širé moře.Oklamání Trojané předstírají koně za dar a chtějí ho vtáhnout do města.Ten však je tak obrovský,že kvůli koni musejí zbourat část hradeb.Pod rouškou noci se Agamemnónovo loďstvo vrátí a Řekové ukrytí v útrobách koně umožní vojákům překonat hradby.Ráno z kdysi mocné Tróje zbydou jen hořlavé trosky a rozvaliny

ODYSSEA-

Báseň Odyssea vypráví o bludné pouti chytrého Odyssea.Plných 10 let bloudil po cizích zemí a prožíval nebezpečná dobrodružství.Jako, že, byl zajat jednookým Kyklópem a Polyfémem.

Dostal se na ostrov lidožroutů i ke kouzelnici Kirké, která proměnila jeho druhy ve vepře.Byl dokonce nucen dostat se až na samej práh podsvětí.Proplul mezi hrozivým vírem Charybdou a mořskou obludou Skyllou, také stroskotal v hrozivé bouři.Nakonec byl jeden z mála, kdo po všech těch útrapách dorazil až k domovu.Na rodném ostrově se ještě musel utkat s nepřáteli.

Ty se chtěli zmocnit jeho ženy Penelopy tak i jeho majetku.Nakonec se však v klidu schledal se svou věrnou ženou a svým synem Télemachem.

HOMÉRSKÉ HYMNY

Je to sbírka 33 kultovních hymnů psaných daktylským hexametrem, přisuzovaných k Homérovi. Pocházejí však z pozdější doby (7.st.př.našim letopočtem.) a jsou zřejmě dílem několika různých autorů. Hymny nestejné délky oslavují jednotlivá olympská božstva.

HOMÉR DNES

Iliadu a Odysseu Řekové pokládali za vrchol řecké literatůry.Úžasné je, že jeho sláva ani po uplynutí tolika staletí nikterak nepohasla.O jeho dílech se sice často učí ve škole ale po vystudování střední nebo vysoké školy si Homéra přečte poměrně málo lidí.Homér však nebývá ani nikterak citován.I když se Homérské citáty najdou v příručkách ale málo které se používají v běžném hovoru.V antickém světě byli Homérovi eposy mnohem populárnější než nyní.V Řecku je znaly široké vrstvy obyvatel a tyto básně ovlivňovaly náboženské a etické postoje.

Ještě dnes je Homér u některých lidí oblýbeným autorem a většina z nás ho alespoň četla ve škole.Homér také ovlivnil všechny klasické řecké básníky a gramatiky (jako např. Sofoklés,

Eurípides,Aristotelés).Je docela možné, že za uplynulých sto let nebyl tak čtivý jako např.Tolstoj.Ale ten zas nemohl být čten a mít vliv v posledních 26 století, zatímco Homerův vliv trvá více než 2700 let.To je strašně dlouhá doba.A v tom se mu nemůže vyrovnat jen tak nějaká literární osobnost.

Vykopávky německého archeologa Schliemanna, jimiž byly odkryty pozůstatky Tróje, potvrdily, že historické jádro těchto eposů je pravdivé.

Hodnocení referátu Homér

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. červen 2008
  12 098×
  862 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Homér

ok
Dobrý den, nepochopil jsem, zda-li to je záměr, ale v celém článku je spousta pravopisných chyb na úrovni dyslektika nebo přistěhovalce, prosím o korekci.
Jinak obsahově je to skvělé, děkuji.
Tvoje Máma
Na referát z Dějepisu se hodí. Používám toto už asi 4 měsíce a je to rozhodně lepší než Wikipedie.
ahojjjjjjjjjjjjjjjjj
boss
velmy peke noooopee
lol man
gjjf