Homér - Ílias a Odyssea

Odysseus, král na ostrově Ithace, byl chytrý a výmluvný, ale ani v boji se neztratil. Na jeho radu sestrojili Řekové dřevěného koně, Trojského koně, s jehož pomocí dobyli Tróje.

Ilias
Odysseus a válečníci z celého Řecka bojovali proti Tróje, důvodem byl únos manželky spartského krále Meneláa. Hlavní hrdinové bitvy byli Achilleus, Odysseus, Agamemnón, z trojské strany Hektor. Na radu Odyssea dali postavit velkého koně, kde se ukrývali bojovníci. Trójané vtáhli koně do města a bojovníci v noci vystoupili a bojovali. Z drsné bitvy se z Trójanů zachránil pouze Aeneas se svými druhy.

Odyssea
Po deseti letech se vracel Odysseus do své vlasti a prožil při tom mnoho dobrodružství. Všichni jeho druhové zahynuli. Nejprve bojoval s Kikony u thráckého pobřeží. Potom se dostali do země Lótofagů. Dále na pobřeží Kyklópů byl zajat Polyfémem v jeho jeskyni. Oslepením Polyféma se osvobodil. Tím, že ho oslepil, na sebe uvalil hněv jeho otce Poseidóna, a ten ho stíhal bouřemi. Bůh Aiola mu napomohl se přiblížit rodné Ithace, ale jeho zvědaví druhové otevřeli měch s nepříznivými větry, které mu dal Aiola, a ty ho zanesly zase k Aiolovu ostrovu. U lidožravých Laistrygonů ztratil téměř všechny své druhy. Zbyla mu jedna jediná loď. S tou připlul k ostrovu Aiaia, sídlu kouzelnice Kirky, kde ji donutil, aby vrátila jeho druhům podobu z vepře na lidskou. Po roce na cestě těsně unikl Sirénám. Hladoví druhové porazili na ostrově Thrínakii několik kusů dobytka z posvátného stáda Héliova. Zeus je potrestal bleskem do lodi. Jediný kdo přežil byl Odysseus. Ten byl pak na lodním trámu odnesen mořem na ostrov Ógygia. Tam ho vlídně zadržovala sedm let nymfa Kalypsó. Na příkaz bohů ho propustila a Odysseus odplul na vlastní voru k vlasti. Za sedmnáct dní se přiblížil k ostrovu Scherii, ale za bouře seslané Poseidonem ztroskotal. Bohyně Leukotheá ho zachránila svým závojem, s kterým mu pomohla doplavat ke břehu. Nalezla ho Nausikaá a zavedla ho k otci, králi Alkinoovi. On ho přivítal a uspořádal pro něj hry. Odysseus vyprávěl všem své zážitky a král mu dal loď, která ho bezpečně dopravila na Ithaku. Doma potrestal všechny nápadníky své ženy Pénelopy. Po letech se vydal jeho a Kiřčin syn najít otce, ale neblahou náhodou ho zabil.

Hodnocení čtenářského deníku Homér - Ílias a Odyssea

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  9. červenec 2007
  7 999×
  362 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k čtenářskému deníku Homér - Ílias a Odyssea