Athénská demokracie

Na počátku 6. st. př. n. l. zavedli Athéňané politické reformy. Na rozhodování se od té doby podíleli nejenom úředníci, ale všichni občané - za ty se považovali pouze muži, kteří měli oba rodiče Athéňany, občané nebyli otroci, přistěhovalci ani ženy. Tento systém nazývali demokracie - vláda lidu. (démos = lid)
Povinností každého občana bylo účastnit se shromáždění ekklésie. Tam přijímali nové zákony. Na konci debaty o nich rozhodovali hlasováním. Aby byl zákon přijat, muselo hlasovat aspoň 6000 lidí. Když nebylo přítomno dost voličů, shromáždila zvláštní policie další občany z davů na tržištích.
Na začátku ekklésie se obětovala bohům prasata a protože shromáždění trvala dlouho, podávalo se i jídlo a pití.
Výbor 500 zvaný bulé rozhodoval o tom, co bude ekklésie projednávat a vyřizoval správní záležitosti.
Shromaždění probíhalo na Akropoli. Mělo ji každé město a bylo to vyvýšené místo, kde Řekové stavěli chrámy svým bohům.
Některým občanům se ale na shromáždění nechtělo, a tak policie zahradila ulice lanem, které bylo napuštěné červenou barvou. Lanem pak postrkávali líné občany. Pro všechny bylo ponižující být červeně označený.
Každých 24 hodin se losem rozhodovalo o tom, kdo bude stát v čele rady. Řekové věřili, že volba závisí na vůli bohů. Každý občan měl tedy možnost držet v rukou klíče od pokladnic chrámů a městskou pečeť.
Zákony projednané ekklésií, zkoumaly athénské soudy. Advokáti neexistovali, u soudu měli slovo pouze občané. Řečník měl asi jen 6 minut na to, aby řekl svůj proslov. Soud zasedal od východu slunce na veřejném místě pod širým nebem.
Jednou za rok se Athéňané mohli zbavit svých neoblíbených politiků - a to hlasováním - ostraskismem. Občané napsali jméno politika na tzv. ostraskon. Každý, kdo jich obdržel více než 6000, byl z Athén na 10 let vyhoštěn.

Hodnocení referátu Athénská demokracie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 478×
  281 slov

Komentáře k referátu Athénská demokracie

lolicek
Kristýna a Lukáš
Díky máte to u nás !