Belzoni Giovanni

Giovanni Batista Belzoni
Narodil se roku 1778 v Padově a do Egypta se dostal po velmi pestrém, až dobrodružném mládí. Nešťastná láska ho málem přivedla do kláštera, ale to bylo na jeho popudlivou povahu moc odříkavý život. Za Napoleónova italského tažení dostal zdarma uniformu, ale vojenské řády byly jeho slabinou a nedodržoval je. Tak utekl a to se samozřejmě nelíbilo jeho pánům. Tak opustil italské území a roku 1800 se dostal do Holandska a roku 1803 se dostal do Anglie. Zde působí nejdříve jako cirkusák v roli Herkula, pro jeho víc jak dvou metrovou výšku. Ve volném čase se zabývá technickými vynálezy a vymyslel kolo na přečerpávání vody, které bylo čtyřikrát účinnější než současné používání v Egyptě. Odjel ho tam uplatnit, ale paša se rozhodl že jeho vynález nepoužije. K němu se dostal přes konzula Salta a ten mu následně zadal úkol přepravit z Théb (Vesétu) do Alexandrie velkou sochu Ramesse II. Když se tam dostal byl uchvácen památkami starého Egypta a jejich monumentalitou s hustými mohutnými sloupovími, obelisky a sochami. S pomocí desítek Arabů se však podařilo dopravit sochu na vor. Jeho technické vědomosti tomu velice pomohly. Měl k dispozici trámy, tyče, provazy a lidskou sílu. Byl stižen zároveň těžkou oční chorobou. Plavba po Nilu trvala pět měsíců a sochu šťastně dopravil do Alexandrie, kde ji přeložil na loď.
V dalších letech je dvorním dodavatelem Britského muzea. Posílal tam vše co se mu podařilo sehnat. Od drobného skarabea s hieroglyfickým nápisem nebo monolitický obelisk.
Velmi svědomitě zacházel s předměty, které přepravoval do Británie. Při honbě za památkami procestoval Egypt křížem krážem.
Jeho zásluhou došlo k dvěma významným objevům, které ukázaly badatelům nové úkoly, dodnes ještě nedořešené.. V říjnu 1817 zahájil výzkum v Údolí králů. Původně zde byly uloženy mumie s nepředstavitelným bohatstvím, ale hrobky byly vykradeny a tak egyptologové pokládali výzkum za zbytečný. S pomocí několika dělníků odklidil v údolí Bíbán el-Mulúk hromadu sutin a pod ní našel vchod do hrobky faraóna Setiho I., otce velkého Ramesse II. I tento hrob byl kdysi vykraden, ale byl zde nalezen zachovalý alabastrový sarkofág, který je dnes vystavován v londýnském britském muzeu. Mumie byla nalezena o několik let později v tajném úkrytě, protože kněží ji schovávaly a chránily před zneuctěním.
O půl roku později vnikl do Chafréovy pyramidy v Gize a protože byla bez vchodu začal ji srovnávat s Chufuovou a odhadl místo, kde by mohlo být vchod. Vylámal několik kvádrů a pak objevil vchod, ale v tom ho předstihli už egyptští lupiči ze starověku. Prokázal pak že pyramidy jsou hrobky faraónů a ne jejich pokladnice jak se všichni zatím domnívali.
Neklidná krev však Belzonimu nedovolila zůstat na jednom místě a tak se vydal hledat prameny Nilu. Nedošel však, protože ho u vesničky Gvato zahynul mezi kanibaly.

Hodnocení referátu Belzoni Giovanni

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  2 839×
  456 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Belzoni Giovanni