Féničané

Féničané stvořily vyspělou civilizaci (kulturu) na východním pobřeží Středozemního moře (přibližně dnešní Libanon).
Féničané vytvořili mohutná města, pevnosti, přístavy na pobřeží. Byli vynikajícími mořeplavci, brázdili se svými loděmi po celém Středozemním moři a zachovala se zpráva, že vypluli ze Středozemního moře Gibraltarským (dži) průlivem na cestu kolem Afriky. Mořeplavba jim sloužila k rozvoji mezinárodního obchodu. Po pobřeží Středozemního moře a jeho ostrovech zakládali obchodní osady, jejichž obyvatelé zprostředkovávali výměnný obchod s domorodci (obchodovali také s otroky). Nejvíce osad založili v severní Africe, Hispanii (Španělsko), na ostrově Sardínie a Sicílie. Nejznámější osada byla Cartago v severní Africe, které bylo samostatným státem. V jejich městech i obchodních osadách se rozvíjela také řemesla (barvení látek , výroba skla ). Právě řemeslo a čilý obchod vedly Féničany k největšímu vynálezu v oblasti kultury. Známá obrázková písma byla velmi složitá a Féničané jako první začali používat písmo hláskové. Egypťané používali při psaní několik set obrázků (znaků) –Hieroglyfy.
Číňané několik tisíc znaků, fénické písmo si vystačilo s 22 písmeny (souhlásky) .
Tento typ písma převzali ŘEKOVÉ, ŘÍMANÉ a velká část lidstva.

Hodnocení referátu Féničané

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 968×
  172 slov

Komentáře k referátu Féničané

Alda
Čekala jsem víc, ale co už