Frankská říše

Vzniká na území bývalé Západořímské říše(dnešní část Německa a Francie).Zakladateli je germánský kmen Franků.Jejich náčelníkem je Chlodvík
z rodu Merejovců.Za vlády Merejovců se ve Frankské říši rozvíjí
tzv. FEUDALISMUS to znamená,ľe vlastníkem veškeré půdy ve státě je panovník,který např. za pomoc v bitvě dává(propůjčuje)LÉNO=půda.
Tím vzniká tzv. VAZALSKÝ VZTAH mezi panovníkem a LENÍKEM(vlastníkem léna).
VAZAL-ten,kdo získal na určitou dobu propůjčenou půdu za určité úsluhy.
Nepřátelé Frankské říše:např. Slované na severovýchodní hranici a Avaři na severní hranici.Arabové pronikají na území Frankské říše z Kordóbského
chalífátu z Pyrenejského ostrova.Jsou zastaveni v polovině 8. st. MAJORDOMEM Karlem Martelem. Stal se zakladatelem dynastie Karlovců.
Karel I. Veliký byl největším vládcem této dynastie a celé Frankské říše.
Vládne na přelomu 8. a 9. století. Usiloval o co největší rozšíření
Frankské říše. Válčil proti jiným germánským kmenům např. Bavorové
a Langobardi. Získává i území severní Itálie až po oblast Říma.
Stává se ochráncem papeže a papež ho korunuje římským císařem roku 800 v Římě.

Hodnocení referátu Frankská říše

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  18. květen 2008
  3 641×
  170 slov

Komentáře k referátu Frankská říše