Gotika v Německu a v Čechách

Německo :
Až skoro do konce 19.století se udržoval mylný názor,že gotická architektura vznikla v Německu a že odpovídala duchu této země,ale gotika se do Německa dostala z druhého břehu Rýna už v hotové podobě.
Některé chrámy zde stavěli přímo francouzští architekti,jiné byly dílem domácích stavitelů,obeznámených s francouzským gotickým slohem.

ARCHITEKTURA:

Katedrála ve Freiburgu in Breisgau:
Tato katedrála patří k nejkrásnějším gotickým chrámům v Německu.Stavba byla zahájena kolem r.1200 a řídila se francouzskými vzory.Vlekla se po celé 13.století a po dlouhé přestávce pokračovala od roku 1354. Je to trojlodní chrám s jednou věží v průčelí,odpovídající šířce hlavní lodi.Věž,dosahující výšky přes 100 metrů,je dole čtverhranná,potom přechází v osmihran a vrcholí bohatě prolamovanou kamennou špičkou.

Katedrála v Kolíně nad Rýnem:
Byla vybudována ve francouzském stylu na místě staršího chrámu,který vyhořel r.1248.V témže roce zahájil mistr Gerard,nadšený obdivovatel vrcholící gotiky,stavbu dnešního kostela.Práce pod vedením Arnolfa a jeho syna Johanna,pokračovaly velmi pomalu,o čemž svědčí i datum vysvěcení: r.1322.Na katedrále se pracovalo až do 16.st.,pak byby práce zastaveny.V r.1817 byly objeveny pergameny s původními plány a stavba se znovu rozběhlaKolem r.1880 byla dokončena.Katedrála má úctyhodné rozměry: je dlouhá 132m a šířka transeptu měří 74m.Věže jsou vysoké 159 a 146 m.Vertikalitu stavby stupňují nespočetné vížky,fiály a pilířky.Bohaté dekorativní průčelí bylo dostavěno až v 19.st.

Gotický sloh se v Německu uplatnil i v profánní architektuře,a to jak na panských sídlech,tak u městských domů a veřejných staveb.Ve městech se budovaly výstavné brány,které měly obvykle podobu věží zakončených špičatou střechou z barevných tašek.Dnes tyto věže pohltila městská zábava a mají už pouze uměleckohistorickou hodnotu a dekorativní význam.

Brána sv.Severina v Kolíně nad Rýnem:
Je jednou z nejproslulejších německých bran.pochází z 13.st.

Brána v Lübecku:
Byla založena v r.1477.V tomto starém hanzovním městě -tak jako v severním Německu vůbec- se pro nedostatek kamene stavělo z cihel.

SOCHAŘSTVÍ:

Gotické sochařství našlo v Německu plodnou půdu až kolem r.1230.Němečtí sochaři neimitovali skulptury z Ile-de-France,ale interpretovali francouzské vzory velmi volně.

Bamberský jezdec:
Tato slavná socha z bamberského dómu je považována za portrét císaře Konráda III.,za sv Jiří nebo také za sv.Štěpána,za Jindřicha II. a jiné historické postavy.Představuje hrdého rytíře,zpodobeného s neobyčejnou výrazovou silou.Pochází z doby kolem r.1235.

ČECHY:

Čechy se po polovině 14.st,kdy Karel IV.přijal korunu římského císaře (1355),staly významnou kulturní zemí.Zvláště Praha se tehdy velmi změnila založením celého,velkoryse rozvrženého Nového Města a výstavou řady chrámů.

ARCHITEKTURA:

Chrám sv.Víta:
je asi nejznámější a nejmonumentálnější stavbou české gotiky.Prvním stavitelem svatovítské katedrály na Pražském hradě byl Matyáš z Arrasu,kterého povolal Karel IV. z Avignonu.Po Matyášově smrti pokračoval ve stavbě Petr Parléř z Gmündu,vynikající architekt,a ještě nadanější sochař.Vyzdobil spolu s pracovníky své hutě triforium nad arkádami chóru portrétními bystami krále,jeho manželek,rodičů a bratrů,syna Václava s manželkou a dalších význačných osobností té doby,včetně obou architektů chrámu.Také přemyslovské náhrobky v chórových kaplích jsou díly Petra Parléře a jeho hutě.Jsou to kamenné tumby s postavami ležících králů,zhotovené v sedmdesátých letech 14.st.

Karlův most:
Jeho stavba je taktéž spjata se jménem Petra Parléře,stejně jako jeho staroměstské věže.

Karlštejn:
Hrad Karlštejn se svou kaplí sv.Kříže získal během 2.poloviny 14.st. světovou proslulost.Restaurován byl v letech 1887-1904.

České gotické umění vděčí za svůj rozvoj jak umělcům z Francie,Itálie nebo Německa,tak mistrům domácím,kteří vytvořli díla světové úrovně.

MALÍŘSTVÍ:

V Čechách došlo k obzvláště bohatému rozkvětu všech malířských druhů a technik.Na hradě Karlštejně,v ambitu kláštera Na Slovanech v Praze,v sázavském klášteře i jinde se zachovaly hodnotné nástěnné malby a můžeme obdivovat i soubor deskových maleb vysoké úrovně.
Z malířských technik vynikl Mistr Theodorik,tvůrce deskových obrazů s poprsími světců a světic v kapli sv. Kříže na Karlštejně,a Mistr třeboňského oltáře,jehož rozměrné deskové obrazy z poslední čtvrtiny století vynikají obdivuhodnou výtvarnou kulturou.
Mimořádnou úroveň měla také česká knižní malba,která získala světovou proslulost zejména rukopisy iluminované pro krále Václava IV.České gotické malířství zasáhlo svým vlivem do okolních zemí,do Německa a Polska.

 

 

Hodnocení referátu Gotika v Německu a v Čechách

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  26. červen 2008
  7 846×
  720 slov

Komentáře k referátu Gotika v Německu a v Čechách