Historie českého práva

přijetí křesťanství, poté vznikají veřejné soudy na hradech a ordály (do 14. století).

11. století: Břetislav - sepisuje dekret, obsahující příkazy a zákazy

12. století: Konrád Ota zavádí dědické právo

13. století: Přemysl Otakar I. - Zlatá bula sicilská (1212) - dědičnost královského titulu. Později Přemysl Otakar II. zavádí správní právo (dělení na župy v čele s župany), župní soudy; založení nejvyššího zemského soudu (zasedají nejvyšší páni a rytíři). Královští popravci - čestná funkce. Založeny Zemské desky - způsob zápisu výpovědi svědků, průběhu líčení (zápis různých právních úkonů).

14. století: Karel IV. sepisuje Maestas Carolina (zrušení útrpného práva, při soudním líčení úřední jazyk čeština, proces veden vzdělanými právníky).

1356 - Zlatá bula Karla IV (Název listiny ovšem není Zlatá bula Karla IV., nýbrž jen Zlatá bula. Podobně jako správný název "Benešových dekretů" zní Dekrety prezidenta republiky) měla být základním říšským zákonem, stvrzovala mnohé dosavadní zvyklosti, pomocí níž také Karel IV. získal významná privilegia pro české země. Platila až do roku 1806, kdy říše definitivně zanikla.

15. století: 1420 - Čtyři artikuly pražské - Žižkův vojenský zákoník; Viktorin Kornel ze Všehrd - O právech, sudiech i deskách země české knihy devatery; šlechtické právo, vedení zemských desek

1500 - Ladislav Jagellonský - zákoník šlechtického práva

1620 - boj českých stavů proti nadřazenosti šlechty (potlačeno)

1627 - obnovené zřízení zemské, katolíci x protestanti; majetkové, trestní, správní právo (-> absolutismus)

18. století: Marie Terezie - osvícenský absolutismus, mučení obžalovaného (tortura) zrušeno 1776, presumpce viny

1756 - poslední čarodějnický proces

Josef II.: Toleranční patent (1781) - svoboda náboženského vyznání; zrušení nevolnictví; manželský patent (manželské spory řeší světský soud)

1848 - nové politické požadavky buržoazie; duben - nová ústava přijata rakouskou vládou (omezená = oktrojovaná ústava)

1918 - vzniká Československý stát

Hodnocení referátu Historie českého práva

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  30. říjen 2007
  5 211×
  265 slov

Komentáře k referátu Historie českého práva