Jagellonci a Jednota bratrská

Petr Chelčický

 • Spisovatel, překladatel a radikální český náboženský myslitel
 • Kritizoval feudalismus, klerikalizaci církve,náboženské zdůvodňování válek, tresty smrti
 • Díla:
  • O boji duchovním - odmítá jakékoli násilí, kritizuje jej
  • O trojím lidu - kritizuje rozdělení společnosti
  • O církvi
  • Řeč o základu zákonů lidských
  • Sieť viery pravé - popisuje ideální církev
  • Postilla - kritika násilí v kázáních

Jednota bratrská

 • Konfese založená roku 1457 v Kunvaldu bratrem Řehořem Krajčím na základě učení Petra Chelčického.
 • Vytvořili zcela samostatné náboženské společenství s vlastní duchovní správou
 • Na rozdíl od husitů, usilujících o autonomní postavení v rámci katolické církve
 • Odmítali jakékoli násilí, ale i vzdělání, státní moc a některá povolání
  • výrobu zbraní, vojenskou službu, podíl na státní správě...
 • Největší důraz byl kladen na kázeň a řád.
 • Po reformě provedené na konci 15. století Lukášem Pražským upustila Jednota od některých původních strohých zásad v oblasti věroučné, liturgické a mravní (včetně učení o hříšnosti vzdělání)
 • Otevřela se rovněž inteligenci (Jan Blahoslav, Jan Ámos Komenský) a šlechtě (Karel st. ze Žerotína).

Český stát za vlády Jagellonské dynastie

 • Nástupem Vladislava Jagellonského (1471 - 1516) na český trůn došlo opět k poklesu panovnické moci ve prospěch šlechty.
 • Král po svém zvolení uherským vládcem (1490) přesídlil do Budína.
 • Přijetím Vladislavského zemského zřízení roku 1500 se aristokracie pokoušela upevnit své pozice i na úkor měst.
 • Dlouhodobé spory, které tím byly vyvolány, skončily až za vlády Ludvíka Jagellonského (1516 - 1526) kompromisní Smlouvou svatováclavskou.
  • Ponechala městům právo účasti na zasedáních zemského sněmu.
  • Učinila průlom do jejich hospodářských privilegií, jež dosud omezovala podnikatelskou činnost aristokracie (zrušení mílového práva, rozšíření práva várečného i na šlechtu a pod.).
 • Jagellonská éra je obdobím velkého kulturního rozkvětu.
 • Ve stylu pozdní (vladislavské) gotiky vznikla významná díla architektonická ale i malířská a sochařská.
  • Vladislavský sál, Prašná brána, chrám sv. Barbory
 • Rybníkářství bylo výhodné vzhledem k velkému počtu postních dní.
  • Začala proslulost českého kapra.
  • Rozsáhlá síť rybníků vznikla na V statcích (Pardubicko) pánů z Pernštejna – poté je napodobili i páni z Rožmberka (Třeboň).
  • Josef Štěpánek Netolický
   • zakladatel Zlaté stoky (45km dlouhý kanál z Lužnice k Třeboni)
  • Jakub Krčín z Jelčan
   • rybník Svět a Rožmberk (vznik na bahnité půdě, pokud něco zatopily - náhrada)
 • pivovarnictví se rozvíjelo na přelomu 15. a 16. století
  • ◦ vysoká spotřeba piva (polévky) – vysoké zisky
 • těžba stříbra
  • kutnohorský okrsek, Jáchymov (tolary)

Hodnocení referátu Jagellonci a Jednota bratrská

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. červen 2019
  1 709×
  367 slov

Komentáře k referátu Jagellonci a Jednota bratrská