Jana z Arku

Prostá selská dívka Jana, nebo i Johanka z Arku,jak se jí začalo říkat (francouzsky Jeanne d'Arc) se narodila v převratné době stoleté války mezi Anglií a Francií asi v r.1412, nejspíš ve vesnici Domrémy. Její přesné datum,ani místo narození není přesně známo.

Jana vyrůstala jako její vrstevnice,ale byl známa neobvykle velkou zbožností. Ale kolem jejích 16-ti let jí prý bůh vybral jako tu,která má zachránit Francii před Angličany.
Roku 1428 Angličané obléhali Orleans obsazený francouzským vojskem. V té době přiměla Jana jednoho z velitelů posádek,aby jí odevzdal vojenské oblečení,zbroj a koně.

Začátkem března 1429 se se skromným doprovodem vydala do Chinonu,kde vyhledala krále Karla VII. a přes značný odpor dvořanů se k němu dostala a za několik týdnů ho svou přítomností a nezlomným přesvědčením přesvědčila,aby po ji po krátkém přezkoušení svěřil armádu a aby se mohla vydat na bojovné tažení proti Angličanům do Orleansu.Její vítězný pochod trval od května do července. 8.května dorazila do Orleansu a 18.června porazila anglickou armádu v boji u Patay.

Poté,co Jana porazila Angličany,se jí začalo říkat Panna orleánská (francouzsky la pucelle). Pak Jana táhla na Remeš,kde jí radostně přivítali a kde byl 17.listopadu tohoto roku právoplatně korunován Karel VII. Jana z Arku byla rozhodnuta bojovat proti Angličanům až do té doby,než je nevyžene z Francie. Král ale nechtěl s nepřítelem bojovat a tak Johančin útok na Paříž,začátkem září (při kterém byla zraněna střelbou z kuše do nohy) příliš nepodporoval a tak ztroskotal.

Na jaře r.1430 bránila Jana z Arku s malým oddílem vojska Compiégne před útoky Angličanů a 23.května byla nejspíše zradou zajata.Ale nadále však okouzlovala lid svou odvahou,proto se Angličané rozhodli skoncovat s její slávou a legendou. Vykoupili Janu od Jana z Lucemburku za 10 tisíc liber (asi pět milionů korun) a odvlekli jí k církevnímu soudu,který zasedal v Roenu za přecednictví beauvaiského biskupa Pierra Cauchona, který jí udnal za čarodějnictví a za spojení s ďáblem. Na pokraji jejího zoufalství se už rozhodla odpřísáhnout jakákoli božská znamení, či vnuknutí, ale vzápětí se rozhodla a naopak do skončení soudu se chovala statečně a důstojně.

Johanka byla odsouzena k upálení za kacířství a 30.května r.1431 byla za živa upálena.Na obřad se přišlo podívat tisíce občanů.Byla upálena na náměstí v Rouenu a stejně jako při soudu se chovala velmi důstojně.Jakmile si Karel VII. zajistil vládu nad celou Francií požádal o obnovení církevního procesu.Nový soud rozhodl ve prospěch Johanky a prohlásil jí za oběť soudního omylu.Katolická církev ji r.1909 prohlásila za blahoslavenou a v r. 1920 za svatou.

Jana, či Johanka z Arku se stala národní hrdinkou a patronkou, bojovnicí, světicí a hrdinkou stoleté války.

Hodnocení referátu Jana z Arku

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  11 110×
  460 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Jana z Arku