Ludvík XIV.

Narodil se r. 1638, korunován na francouzského krále byl již v roce 1643, tedy v jeho šesti letech.Vládu zastávala jeho matka a ministr kardinál Mazarin.V té době se šlechta postavila proti trůnu a jeho danˇové politice. Tomuto hnutí odporu se říkalo fronda.Osobně se vlády Ludvík ujal ve 23 letech.
Vládl jako absolutistický panovník, to znamená, že o všem rozhodoval sám.Nechával si říkat král Slunce, jeho dvůr byl střediskem největších spisovatelů, hudebníků i výtvarníků své doby.Ludvík o sobě řekl známý výrok- "Stát jsem já".Roku 1649 přestěhoval dvůr do paláce ve Versailles, je to nádherný palác poblíž Paříže.Versailles byl a stále je ,(nyní je zpřístupněn veřejnosti)plný skvostu, stříkajících fontán a keřů sestříhaných do různých tvarů-důkazem této nádhery byl fakt, že provoz paláce stál panovníka 1/10 státního majetku.Ministrem financí jmenoval francouzského státníka Jeana Colberta, za jehož vlády vzkvétal obchod i řemesla.

Ludvík se stále obával habsburského obklíčení.Usiloval jednak o zabezpečení zemí, které by mohly zacelit mezery ve francouzských hranicích (ve válkach svedených v letech 1667-68 a 1772-78, jimiž získal Španělské Nizozemí a Franche-Comté)a jednak o vytvoření "železné hranice", hradby pevností, jejichž nejhustší řada stála na severu a východě, aby mohla zabránit vniknout do nitra království, jak se to v minulosti podařilo Angličanům a Habsburkům.Úspěch mu zřejmě dodal velké troufalství, nebotˇ r. 1700 přijal vůli bezdětného španělského Habsburka Karla II., který odkázal Ludvíkovu vnuku Filipovi celé španělské imperium-Španělsko, Latinskou Ameriku, jižní Nizozemí a polovinu Itálie-přestože věděl, že když se ocitne tolik území najednou v rukou dynastie Bourbonů vyvolá to celoevropskou válku.Po určitých francouzských vítězstvích (1702-03) následovala série zdrcujících porážek (1704-09).Pak se projevil význam "železné hranice", která přiměla vyčerpané protivníky Francie strany k uzavření komromisní dohody v Utrechtu(1713) a Rastattu (1714).Filip si na jejich základě udržel Španělsko a Latinskou Ameriku, zatímco Savojsko a Británie se podělili o ostatní oblasti.

Ludvík tedy uhájil celistvost francouzských hranic a jednou provždy skoncoval s hrozbou habsburského obklíčení.Válkami, které vedl však zemi značně ochudil a svým následníkům připravil dědictví finančních potíží a vnitřní nespokojenosti, která ohromila jejich moc.Ludvík zemřel roku 1715, po 72 letech vlády.

Hodnocení referátu Ludvík XIV.

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 716×
  362 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Ludvík XIV.

tini
mocmi pomohl
ALENA POCHOBRADSKÁ
Je to dobrej referát a nejlepší stránka jakou znám budu sem chodit častěji na referáty :) díky :)
Losomos
Pokud se narodil 1638 a vládnout začal roku 1643, bylo mu opravdu šest nebo pouze pět let ?