Martin Luther

10.11.1483 – 18.2.1546

Nemecký cirkevný reformátor, zakladateľ nemeckého
protestantizmu. Teológ a filozof, vynikajúci znalec
biblie, študoval i niektorých skorších cirkevných
reformátorov a stredovekú mystiku. Základné myšlienky
svojej reformy cirkvi sformuloval v 95. tich tézach proti
odpustkom (v roku 1517 ich pribil na dvere chrámu
vo Wittenbergu) a vyzval všetkých, ktorí s ním nesúhlasia,
k verejnej dišputácii, tým bola zahájená nemecká
reformácia. Hlásal, že spasenie je možné dosiahnúť
predovšetkým skrz vieru samú. V roku 1519 sa v Lipsku
verejne prihlásil k názorom Jána Husa, v roku 1520 ho
pápež vyobcoval z cirkvi a uvrhol do kliatby cirkevnou
bulou. (Luther ju verejne spálil). V roku 1521 na zasadaní
ríšskeho snemu vo Wormse bol vyzvaný, aby svoje tézy
odvolal. Po prehlásení za kacíra sa stiahol z verejného
života a prekladal na hrade Wartburg do nemčiny bibliu
a písal náboženské spisy a traktáty (prekladom biblie
položil základy k spisovnej nemčine). V roku 1529 na
zasadaní ríšskeho snemu v Špýre predložili vyznávači
Lutherových zásad protest proti zákazu reformácie
(odtiaľ protestanti). O rok neskôr spísal jeho žiak
Melanchton základné články viery, ktoré boli predložené
Cisárovi na zasadaní ríšskeho snemu v Augsburgu.
Luther veril, že ho riadia neviditeľné bytosti a mal predtuchy svojej nadchádzajúcej choroby a smrti. Bojoval s hlasmi a zjaveniami diabla, ktorý sa mu, ako veril, raz ukázal v podobe svine na dvore a inokedy v podobe psa v jeho posteli, hoci nijaké z týchto zvierat na Wartburgu nežilo. Návštevníci tohto hradu môžu na stene vidieť škvrnu od atramentu, ktorá je vraj stopou po bojovom stretnutí Martina Luthera s diablom. Jedného večera roku 1521, keď tu zakladateľ luteránskej cirkvi a otec protestantizmu prekladal Bibliu z latinčiny do nemčiny, objavil sa vraj pred ním diabol, aby sa mu posmieval. Nazlostený Luther hodil doňho kalamár. Luther písal o paranormálnych javoch.

Reformácia je obnova či návrat k pôvodnej, údajne čistej biblickej podobe cirkevného života. Reformné snahy sprevádzajú celé kresťanské dejiny, ich cieľom je odstrániť deformácie v učení a v praxi cirkvi. Ľudia sú spasení pôsobením Božej milosti a nie svojou vlastnou aktivitou. Sola Fide (samotná viera) – osobní vzťah k bohu je nezastupiteľný. Reformácia obnovila v eucharistii prijímanie chleba a vína i pre laikov, odstránila mníšstvo a celibát a zjednodušila liturgiu, vierouku sústredila na centrálne články. V porovnaní s ostatnými kresťanmi majú cirkvi vzišlé z reformácie zjednodušenú organizáciu s voliteľnosťou mnohých funkcií. Katolícka cirkev sa snažila proti reformácii postaviť vlastnú vnútornú obnovu označovanú ako protireformácia.

Martin Luther

Mladosť je ako mladý mušt. Nedá sa udržať. Musí vykvasiť a pretiecť.

Keby sme pomohli dúfať i len jedinému človekovi, nežili sme nadarmo.

Láska je jediná sila, ktorá dokáže zmeniť nepriateľa na priateľa.

Ničoho sa nebojím, pretože nič nemám.

Žiadny omyl nie je tak veľký, aby nemal svojich poslucháčov.

Buď prekliaty život, ktorý človek žije pre seba a nie pre blížneho.

Jedinou cnosťou, z ktorej sa rodia všetky ostatné, je láska.

Ak máme deti vychovávať, je treba, aby sme sa stali tiež deťmi.

Hodnocení referátu Martin Luther

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 766×
  466 slov

Komentáře k referátu Martin Luther

...
^=^