Medailon o popravených 21. června 1621

Jan Jesenský neboli Jan Jessenius (1562-1621)

Jan Jessesnius pocházel ze zemanské rodiny z dnešního Slovenska. Jeho rodina se přestěhovala do Slezska. Jan Jessenius studoval medicínu v Padově, byl profesorem ve Wittenbergu a později i osobním lékařem kurfiřta saského.V roce 1600 provedl v Praze první veřejnou pitvu. Ve Wittenbergu vyšel i její latinský popis, který byl věnován Rudolfu II. Jan Jessenius se stal jeho dvorním lékařem.V roce 1605 vydal Jessenius anatomické dílo "Traktát o kostech."V Praze byly tehdy náboženské boje velmi výrazné. Jan Jessenius byl luterán, a tak se přidal k protestantům. Potom, co se stal králem Matyáš, byl Jan Jessenius zvolen rektorem Univerzity Karlovy. Jessenius se stále více věnoval českému stavovskému povstání, které vypuklo v roce 1618. Když začala válka, jel Jan Jessenius na uherský sněm do dnešní Bratislavy, později i do Vídně, kde byl zatčen a uvězněn. Byl propuštěn výměnou za zajatce habsburských vojsk.Po bitvě na Bílé hoře (8. listopadu 1620) nastalo zatýkání. Jan Jessenius byl odsouzen 17. května 1621 k jednomu z nejhorších trestů: k vytržení jazyka, čtvrcení zaživa, setnutí hlavy a k umístění lebky s jazykem na věž. Jan Jessenius neměl naději na zlepšení ortele, protože byl do povstání velmi zainteresovaný. 23. května 1621byly porady o polehčujících okolnostech ostatních účastníků povstání ukončeny a císaři byly odevzdány rozsudky. 26. května Ferdinand II. rozsudky potvrdil. 19. června 1621 byly všem 27 mužům přečteny rozsudky. Jan Jessenius řekl:" Hanebně a ukrutně s námi zacházíte. Ale vězte, že se najdou ti, kteří hlavy naše od vás postupně na divadlo vystrčené poctivě pohřbívati budou!"Ještě ten den za večerního šera byla vedle radnice postavena šibenice. Byla 16,5 metru široká i dlouhá a 2,38 metru vysoká. Na lešení pracovali dva mistři tesaři a 39 tovaryšů.Odsouzení byli na náměstí přivezeni 20. června v osm hodin večer. V pondělí 21. června v 5 hodin ráno bylo vystřeleno z děla. Všechny brány do města byly zavřené. Prvním popraveným byl Václav Budovec z Budova. Jan Jessenius byl šestnáctým popraveným. Byl na popraviště doprovázen čtyřmi kazateli německými. Řekl:"Daremně utvrzuje Ferdinand tyranstvím trůn svůj, Bedřich přece královati bude!" Jan Jessenius zemřel ve věku 55 let.

 

Václav Budovec z Budova (1551-1621)

Václav Budovec z Budova pocházel z rytířské rodiny. Studoval na univerzitě ve Wittenbergu. Po studiích cestoval po Evropě a seznamoval se s protestanty. V roce 1577 se Václav Budovec stal hofmistrem u císařského vyslance v Cařihradu. Strávil tam 5 let. Od roku 1581 působil jako vysoký úředník odvolacího soudu a hájil jednotu bratrskou proti různým útokům. I jeho zásluhou byl vydán Rudolfův Majestát (1609).Literární činnost Václava Budovce z Budova měla hlavně náboženský charakter. Jeho nejrozsáhlejší dílo, "Antialkoran, tj. mocní a nepřemožitelní důvodové toho, že Alkoran turecký z ďábla pochází", bylo dokončeno v roce 1593, ale vydáno bylo až roku 1614. kniha má tři díly. Obsahuje postřehy z tureckého života, státní a církevní správy, organizace vojska, a jejich kritické hodnocení. Je to cenný materiál pro poznání tehdejšího Turecka očima Evropana.Další kniha byla o Majestátu: Akta a příběhové, kteří se dáli ode tří stavů království českého tělo a krev pod obojí přijímajících od r. 1603 do 23. února 1610. Václav Budovec z Budova byl popraven 21. června na Staroměstském náměstí.

Hodnocení referátu Medailon o popravených 21. června 1621

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 781×
  532 slov

Komentáře k referátu Medailon o popravených 21. června 1621