Megality

• z řečtiny – megas = velký, lithos = kámen

• kamenná kultovní a pohřební místa

• období eneolitu (4000 – 2200 př. n. l.)

• ze severní Afriky až po Skandinávii

• od Španělska a Velké Británie až po Indii

• typické pro severozápadní a západní Evropu

Keltové přišli do Evropy zhruba o 3,5 tisíce let později, takže zaručeně nemohli být megalitickými staviteli. Tyto kamenné památky byly v té době rozpadlé, proto můžeme vyloučit, že by v nich Keltové provozovali svoje obřady.

Menhir

• jeden hrubě otesaný velký kámen

• svisle zapuštěný do země

• z keltštiny – men = kámen, hir = dlouhý

• Francie, VB, Skandinávie, méně v Německu a v Česku

Kromlech

• mnoho menhirů a trilitů uspořádaných do kruhu či elipsy

• z bretonštiny – crom = zahnutý, lech = kámen

• především Anglie

Dolmen

• „kamenné stoly“

• z keltštiny – tol = stůl, men = kámen

• nejméně 3 na výšku postavené kamenné bloky, které nesou aspoň 1 větší kámen

• vzniká tedy prostor uvnitř à ukládání zesnulých

• západní Evropa, Středomoří, Palestina, severní Afrika, Krym, Kavkaz

• Německo a Skandinávie – chodbové hroby

Kamenné řady

• kameny uspořádané do dlouhých řad

• většinou orientovány severo-jižně a východo-západně

• severozápadní, západní, střední Evropa

Chrámy

 

Carnac

– Bretaň (západní Francie)

– kamenné řady, kult Slunce a Měsíce

– 4-5m vysoké hrubě otesané kameny (menhiry) + i menší

Avebury

– největší kamenný kruh na světě

– průměr 427 m, plocha 11,5 ha

– vnější prstenec, 2 menší kruhy

– okolo val a příkop

 

– dnes čítá 2934 kusů v celkové délce řad 4 km

– výskyt dolmenů

Stonehenge

– „tanec obrů“

– průměr 110 m

– kruh tvoří 30 trilitů ( tvar Π ) (5 m a 26 t)

– uvnitř 2 podkovy

– astronomický/logický význam, obřadní pohřebiště

Malta, Ring of Brodgar (Skotsko), Rollright (východ Anglie)

Kounovské řady u Rakovníka, Veletín (Benešov)

Klobuky u Slaného

- „Zkamenělý pastýř“, „Kamenný muž“ (odnepaměti)

- 4,2 m na výšku, nad zemí pouze 3,4 m

- 1852 – sražen bouřkou, místní ho opět postavili a dali pod něj pár dobových mincí

- balvan železitého kvádrového pískovce (červená barva)

- opředen mnoha pověstmi:

1) Jeden ročník Neubertova kalendáře ve Slaném uvádí, že jeden pastýř kdysi požádal Ježíše a sv. Petra, kteří tudy procházeli, o věčný život, načež byl proměněn v kámen, v jehož vnitřku má stále tepat srdce neotřelého pastýře

 

2) Zakletý sluha, který se rouhal

3) Kámen, který byl do Klobuk dovezen jako pomník jistému generálovi během třicetileté války

4) Každý rok postoupí o špendlíkovou hlavičku směrem ke kostelu, až tam doputuje, nastane soudný den

- ve dne – muž stojící v poli, oděný do tmavého oblečení

- za soumraku – postava s překříženýma rukama na prsou, v kápi

- současná energie kamene v posledních letech výrazně klesla a je asi na 50% průměru

- možný účel – při letním slunovratu označuje místo, ze kterého je krásně vidět, jak se vycházející sluníčko drápe na vrcholek Řípu

Hodnocení referátu Megality

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 879×
  442 slov

Komentáře k referátu Megality