Merkantilismus

Slovo merkantilismus je latinského původu-Mercator znamená v překladu obchodník a Mercurius byl římský bůh obchodu.

Merkantilismus je považován za první buržoazní ekonomické učení a s ním úzce spjatý směr hospodářské politiky, jenž vznikl v západní Evropě v období původní akumulace a rozpadu feudalismu. V oblasti evropského ekonomického myšlení tato teorie převládá od počátků kapitalismu téměř až do průmyslové revoluce.

Merkantilismus vzniká s přílivem drahých kovů z Ameriky. Příliv zlata do země byl měřítkem jejího bohatství. Protože měna byla zpravidla kovová (zlatá, či stříbrná), usilovalo se o dosažení aktivní obchodní bilance. Vznikala potřeba rozšířeného peněžního oběhu, který měl jednak podněcovat obchod a výrobu, jednak měl státu zaručovat likviditu pro případ války.

Merkantilisty zajímaly především praktické otázky hospodářské politiky spojené se zájmy absolutistických panovníků, velkých finančních domů a obchodních společností. Charakteristické jsou přímé zásahy státu do ekonomiky omezující volnou konkurenci, která by mohla vést k úniku zlata, a zásahy ochranářské. Zisky jsou dosahovány především obchodem s výrobky převážně vyráběnými cechovním řemeslem nebo na feudálních velkostatcích a prodávanými ve značné míře panovnickému dvoru, či feudálům.

Merkantilismus byl prosazován především na dvoře francouzského krále Ludvíka XIV. a to osobou ministra financí Jeana Baptisty Colberta, francouzského ekonoma, právníka a politika. Colbert od roku 1651 ve službách kardinála Mazarina, ovlivňoval státní záležitosti,r.1655 se stal generálním kontrolorem financí a r. 1658 státním tajemníkem v královském domě a tajemníkem námořních sil. Byl autorem mnoha občanských, trestních, obchodních a jiných nařízení, která přispěla k sjednocení zákonodárství ve Francii. Podpořil vznik obchodních společností pro styk se zámořím a kolonizaci Kanady a Lousiany. V roce 1666 založil Akademii věd. Právě po něm je nazvána francouzská varianta merkantilismu-Colbertismus-, jejímž cílem bylo zajistit zvýšení státních příjmů právě v zásadách merkantilismu. Mimořádnou pozornost věnoval zakládání královských manufaktur. Podporoval výrobu a obchod spojený s odčerpáváním bohatství ve prospěch zájmů státu.

Prameny:Encyklopedie Diderot (1999), Slovník cizích slov (1983), Ilustrovaný encyklopedický slovník (1980)

Hodnocení referátu Merkantilismus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 742×
  311 slov

Komentáře k referátu Merkantilismus

87849549