Mistr Jan Hus

M.J. Hus se narodil v roce 1369, jak to napsal ve svých kronikách František Palacký, ale není to tak jisté protože Němci tvrdili že se narodil v roce 1371. O Husově dětstvi neexistují žádné pevné dokumenty a proto se historici domnívají že se narodil v rozmezí od r.1369 az 1372. Není divu že jsou nám takovéto informace neznámé, ale v dřívějších dobách matky svých dětí nepovažovaly za důležité zapisovat roky narození svých detí.

Mistr Jan se narodil v Husinci u Prachatic. Do Prachatic chodil do školy, tato škola byla královská a v te době jich nebylo mnoho. A právě zde se začíná projevovat Husův talent a proto ho rodiče dávají na Karlovu Univerzitu kde i později získává titul nejvyšší, tedy stává se rektorem UK. V roce 1393 získavá titul Bakalář a o tři roky později se stává Mistrem svobodných umění. Vroce 1400 se nechává vysvětit na kněze a od roku 1402 káže v Betlemske kapli v Praze. Káže zde v Čestině, což na tehdejší dobu byla troufalost- čímž si začíná pobuřovat církev proti sobě. Jeho Čestina je dobře srozumitelná a krásná. Mistr Jan káže hlavně proti odpustkům, proti zlořádům církve, proti vykořisťování chudých lidí a také proti trojpapežství (=schizma= v té době vládli tři papežové byl to Řehoř XII, Benedikt XIII, a Jan XXIII).

Právě církevní hodnostáře začalo znepokojovat Husovo kázáni a po roztržce Václava IV s arcibiskupem byla nad Husem vynesena KLADBA a nad Prahou INTERDIKT (tzn. že pokud se Hus bude dále zdržovat v Praze a dále kázat v BK, nesmí se konat žadné církevní obřady, jako křty, svadby a pohřby).
A proto na podzim roku 1412 Hus opouští Prahu a jde kazat na Kozí Hrádek a na Hrad Krakovec u Rakovníka. Zde káže pod širým nebem a ovlivňuje masy lidí. Právě ve vyhnanství dokončuje Hus svá stěžejní díla jako DE ECLESIA, Knížky o Svatokupectví, Dcerka.

V roce 1414 byl Hus pozván do Kostnice na koncil. Od Zikmunda Lucemburského dostal ochranný glejt, který měl Husovy zajistit nejen bezpečnou cestu do Kostnice, ale i návrat domu. Později se ale prokázalo, že tento glejt byl jenom bezcenným kusem papíru a Janovi zajistil pouze bezpečnou cestu do Kostnice v doprovodu českých panů.

Po příjezdu do Kostnice se Hus ubytoval u vdovy Fidy, kde se zdržel pouhých 14 dni. Pote si pro něj přišli dva kardinalové a odvedli jej na jednání. Na tomto jednání byl Hus bez jakékoliv obhajoby prohlášen za kacíře a poté vězněn v Dominikánském klášteře a také na hradu Gotlieben. Hrad Gotlieben byl znám svou krutosti a Hus zde nejvíce trpěl. Byl zde věznen v kopce malých rozměrů a ke všemu byl přikován ke kameni, ale pravě ze zdravotních důvodů byl převezen do Františkanského kláštera, kde byl vězněn až do svého upálení.

6.července roku 1415 byl Hus vyveden za hranice města Kostnice na širé pole a přivázán k dřevěnému kůlu. nebylo to s ním tak lehké, protože byl kněz a proto musel být zbaven kněžského roucha a na hlavu mu byla dána papírova čepice se třemi čerty.

Husův popel byl pak vhozen do řeky Rýna, která zde nedaleko tekla, aby nic nezůstalo přátelům v Čechách.

Ještě jedna zajímavost:
Mistr Jan byl znázorňován na mincích, pohlednicích a zvonech. Byl znázorňován jako vysoký štíhlý pán s plnovousem, ale je to velký omyl. Mistr Jan byl zavalitější, menší postavy a bez plnovousu. Bez plnovousu proto, že dřívější katoličtí kněží plnovous mít nesměli, a zavalitější možná proto že rád jedl a pil.

DE ECCLESIA (O CIRKVI)
- Hus ve všech dílech podrobuje církev ostré kritice.
V této knize vyzdvihuje hlavní myšlenku:
Neomylný může být pouze Bůh, nikoliv Papež, ktery můze spáchat hřích, může být omylný.
Hlavou církve není Papež, ale Kristus.

KNÍŽKY O SVATOKUPECTVÍ
kritika prodeje odpustků
Hus kritizoval cirkevni hodnostáře za prodej odpustků. Hřích může opouštět pouze a jedine Bůh.
kritika obohacování církve, církevní hodnostáři žijí v přepychu, jí ze stříbrných talířů, obývají nádherné usedlosti...

Dcerka
-radí mladým ženám a dívkám

Listy z Kostnice
-Píše listy z vězení
Nabádá Čechy, aby žili pokorně, v pravdě, aby pomáhali chudým, a zůstali věrní jeho učení. Radí čechům, aby byli obezřetní, aby poznali vlka v beránčí kůži.

O ČESKÉM PRAVOPISU
Mistr Jan miloval Český jazyk a jeho díla byla psána vzornou Češtinou. Zasloužil se o zjednodušení českého pravopisu a zavedl tzv. nabodeníčko krátké a nabodeníčko dlouhé, což jsou dnešní písmenka s diakritickými znaménky

Hodnocení referátu Mistr Jan Hus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  9 399×
  716 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Mistr Jan Hus

nany
hezky
anonym
od kdy je to státní svátek(od jakého roku?)
tomáš
měl děti
anonim :P
Oprav si chyby musel jsem hodnotit 2 hvězdičkami