Mistr Jan Hus

Jan Hus se narodil asi roku 1371 v Husinci u Prachatic. Díky své píli se stal bakalářem a tři roky na to mistrem. Roku 1400 byl na přání matky vysvěcen na kněze a od roku 1402 kázal jako kazatel v Betlémské kapli. V té době byl cely svět rozvrácen. Církev se stala držitelem moci. Kněží bohatli prodáváním odpustků na úkor chudiny. Není divu, že kněží bylo více než kostelů. Tomuto zlořádskému systému nasadilo korunu zvolení třetího papeže (původně má být jen jeden).

A právě proti tomuto režimu kázal mistr Jan hus v Betlémské kapli. Vycházel z učení anglického reformátora J. Wiklefa, jímž se nechal inspirovat. Na jeho kázání přicházelo až 3000 posluchačů, mezi nimi i manželka českého krále Václava IV - Žofie Bavorská. Na popud Jana Husa vydal Václav IV dekret Kutnohorský, který změnil počet hlasů při závažných otázkách na Karlově univerzitě.

Církev v Husovi viděla nezvaného protivníka. Jan Hus byl
arcibiskupem prohlášen za kacíře (kacířství znamená odchylku od katolického církevního učení) a roku 1411 na něj byla uvržena klatba (tzn. církevní trest za provinění proti církvi, který danou osobu vylučuje z pospolitosti věřících i z církve samotné).

Papež Praze pohrozil interdiktem (to je trest, který nad určitým místem zakazuje konání bohoslužeb a udělování svátostí) a Jan Hus odchází za svou matkou do Kozího Hrádku, kde káže pod širým nebem. Stejně koná i v Sezimově Ústí a Krakovci. Potom se Hus i přeze všechna varování odebran na církevní koncil do Kostnice, aby tam hájil své názory. Císař Zikmund mu udělil ochranu, aby Hus ne jako obžalovaný, nýbrž jako svobodný učenec a teolog obhajoval své názory. Záhy však zjistil Zikmundovu zradu. Nejenom, že všechny sliby o svobodném projevu zapřel, ale sám navrhl, aby byl Jan Hus upálen. Jan Hus už z polsedních sil obhajoval svůj holý život, Ale 6. července roku 1415 byl s konečnou platností odsouzen a upálen; jeho popel pak byl nasypán do řeky Rýn. Jeho smrtí však papež ani Zikmund ničeho nedocílili, jen dali obrovský podnět k tomu, aby vypuklo husitské hnutí.

Hodnocení referátu Mistr Jan Hus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  11 882×
  332 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Mistr Jan Hus