Mistr Jan Hus

*Asi 1371,+6.7.1415)kostnice),český reformátor.Pocházel z Husice u Prachatic,od roku 1390 studoval na umění,1409 bakalář teologie,od roku 1398 sám vyučoval na artistické fakultě.V roce 1400 byl vysvěcen na kněze,1401-02 děkan artistické fakulty,od roku 1402 kazatel v betlémské kapli na Starém Městě prežském.
1409-10 rektor univerzityv Praze.Prahu opustil roku 1412 a žil pod ochranou šlechtických příznivců na venkově,nejprve na Kozím hrádku u Sezimova Ústí,poté na hradě Krakovci u Rakovníka,odkud v říjnu 1414 odjel na obecný koncil do Kostnice,zde byl v listopadu 1414 uvězněn a polté postaven před koncilní soud,který shledal některé články jeho učení kacířskými.Když hus odmítl své názory odvolat,byl odsouzen a upálen na hranici na břehu Bodamského jezera v kostnici.

Hodnocení referátu Mistr Jan Hus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 335×
  130 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Mistr Jan Hus