Nástup fašismu

Fašismus byl zásadně protikomunistický, ale zároveň také protidemokratický. Byl podporován převážně tradicionalisty a majetnými lidmi, kteří v něm viděli ochranu před komunismem. Fašismus však rozhodně nebyl jen dalším konzervativním hnutím. Fašistické státy byly založeny na diktatuře jedné strany, která nestrpěla žádnou formu opozice a v jejímž čele stál všemocný a téměř nadpozemsky oslavovaný vůdce. První fašistickou stranu založil v březnu r. 1919 italský ex - socialista BENILO MUSSOLINI. Při svém vzestupu italští fašisté využívali všeobecné nespokojenosti a výsledky první světové války. Itálie sice bojovala na vítězné straně, ale zisk z vítězství byl mnohem menší, než se očekávalo. MUSSOLINI, zatím jen vůdce vládnoucím koalice, postupně umlčel všechny projevy opozice a r. 1928 se z něj stal vůdce vládnoucí neomezenou moci celé totalitní ITÁLÍI. MUSSOLINI zahájil ve 30 letech politiku agrese. Dobyl HABEŠ (dnešní Etiopie ), obsadil ALBÁNÍI a stal se partnerem nacistického NĚMECKA ve druhé světové válce. Nacistická strana byla v NĚMECKU vytvořena po vzoru MUSSOLINIHO fašistické strany a převzala moc v r. 1933. Od svého předchůdce se však výrazně lišila fanatickým prosazováním rasizmu. Ve 30. letech zahájilo NĚMECKO, vedené vůdcem ADOLFEM HITLEREM, nelítostnou expanzivní politiku. Ta vedla k vypuknutí 2. světové války a následné porážce fašismu. Porážku fašismu ve druhé světové válce však ve 30. letech nikdo nemohl předvídat, a tak se zdalo, že 20. století bude skutečně fašistickou érou, jak hlásal MUSSOLINI. Strany fašistického typu byly zakládány po celé Evropě – v BRITÁNÍI, FRANCII, PORTUGALSKU, RAKOUSKU, ŘECKU a RUMUNSKU, idea fašismu se rozšířila až do BRAZÍLIE a ARGENTÝNY……………………………………

Hodnocení referátu Nástup fašismu

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 816×
  246 slov

Komentáře k referátu Nástup fašismu

DGBAWMBF
baba jaga
mařenka
pepíček