Okupace v letech 1960 - 1969

ROK 1960
květen 1960 - vykláěna amnestiedíky níž se dostala na svobodu většina politiských vězňů
koncem června a začátkem července se v Praze uskutečnila II.celostátní spartakiáda .Velkolepé divadlo tisíců zmanipulovaných cˇičenců mělo světu ukázat,lak je lid Československa spokojen se svou vládou.Zatím se však pod barevnou slupkou skrýval neklid a dlouhodobě neřešené vážné problémy.
11.7.1960,schválilo Národní shromáždění novou ústavu ,která Československo prohlásila socialistickým státem - přijalo nový název Československá socialistická republika (ČSSR) - nový státní znak .Parlament také schválil zákon o novém územním rozdělení státu - nově na 108 okresů.
v červnu proběhly v celé zemi volby do Národního shromáždění a národních výborů všech stupňů.Volby byly i tentokrát zmanipulovány - o tom svědčí i výsledek voleb:

ROK 1961 a 1962
v zimě roku 1961 - 1962 selhalo zásobování uhlí,což mělo za následek nedostatek el.energie.Nejen v domácnostech,ale i v továrnách byl na dlouhé hodiny vypínán proud a tovedlo k dalším hospodářským strátám

ROK 1962 a 1963
ještě vážnějji tento problém vyvstal v zimě 1962 - 1963.Nedostatek uhlí a elektřiny ohromil železniční dopravu a vláda ve snaze ušetřit alespoň něco,vyhlásila několikatýdenní uhelné prázdniny.
v roce 1962 se navíc objevily potíže v zásobování - vedle již tradičního nedostatku masa nestačila potřebám veřejnosti ani produkce mléka,másla,sýrů a vajec.
v lednu 1963 došlo ke zmírnění cenzury
na zasedání ÚV KSČ,které se konalo 18. a 19.12.1963,vystoupil s kritikou řízení národního hospodářství a strnulého myšlení v ekonomice ředitel Ekonomického ústavu Ota Šik.
v říjnu 1963 byly prominuty tresty 3 biskupům uvězněným na počátku 50.let
v roce 1963 i přes cenzuru tveřejnilo hodně básníků a spisovatelu (např.Bohumila Hrabal - perličky na dně)svá díla
roku 1963 se též král první český muzikál Starci ne chmelu či pro odvážné milostné scény u nás tolik diskutované Lásky jedné plavovlásky.

ROK 1964

ROK 1965
v roce 1965 byl byl do kin uveden Obchod na korze,vyznamenaný dokonce nejvýznamnější filmovou cenou Oscar,a následovala řada titulů,které se kriticky zaměřovali na současný život.

ROK 1966
v letech 1965 - 1966 byli ze studií vyloučeni mluvčí pražských vysokoškoláků Jiří Müller a Jiří Holeček,roku 1966 byl obviněn ze špionáže,odsouzen a uvězněn spisovatel Jan Beneš.

ROK 1967
červen 1967 - se konal IV.sjezd československých spisovatelů
přípravy na politický převrat se nepodařilo zatajit - napjatou situaci řešilo další zasedání ÚV KSČ,které se urychleně sešlo 19. - 21.12.1967.

ROK 1968
vzrušení nejširších vrstev společnosti vyvolal dne 4.3.1968 útěk generála Šejny,předsedy KSČ na ministerstvu národní obrany,do USA.
22.3.1968 odstoupil Antonín Novotný(prokurátor ČSSR)
30.3.1968 byl zvolen novým prezidentem republiky,ten jmenoval 8.4.1968 novou vládu
zasedání ÚV KSČ konané počátkem dubna 1968 přijalo Akční program KSČ,který stanovil novou politickou linii,charakterizovanou heslem - Socialismus s lidskou tváří
v květnu téhož roku byby na Ostravsku založeny první výbory na ochranu svobody slova a tisku
19.6.1968 byl v Praze uspořádán sjezd Lidových milicí,které se zúčastnilo 10 000 mužů.
3.8.se v Bratislavě konala porada vedoucích představitelů komunistických stran Československa,Bulharska,Polska,Maďarska,Německé demokratické republiky a Sovětského svazu
27.10. - uzákonění federálního uspořádání státu
6. a 7.11. místo oslav výročí VŘSR,proběhli v Praze,v Brně a v dalších městech bouřlivé demonstrace proti sovětské okupaci.
19.11. - stávka vysokoškoláků,která se setkala s mimořádnou podporou dělníků v závodech.

ROK 1969
v lednu roku 1969 začal vycházet časopis Tribuna ,požadující jednoznačně návrat komunistické diktatury.
v březnu byl založen Leninský svaz mládeže,který měl rozbít jednotu mladé generace
2.dubna opět zavedena cenzura
17.4. byl odvolán Dubček z finkce I.tajemníka ÚV KSČ - na jeho místo byl povolán Gustáv Husák
21.8.1969 - demonstrace pozloužili jen jako záminka pro zavedení mimořádných opatřeních.Umožňoval okamžité propuštění ze zaměstnáni nebo ze studia bez souhlasu odborů,....,byly uzavřeny hranice
od srpna 1968 do konce roku odešlo do exilu na 138 000lidí.

Hodnocení referátu Okupace v letech 1960 - 1969

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 616×
  625 slov

Komentáře k referátu Okupace v letech 1960 - 1969