Operace Barbarossa

Operace Barbarossa bylo jméno pro bleskový útok na Sovětský svaz Německem.Operace byla naplánována tak aby Wehrmacht porazil Rudou armádu ještě před zimou.Rudá armáda však předvedla úžasnou schopnost regenerace.
Německá armáda byla rozdělena do tří skupin:
Armádní skupina Sever: pod velením polního maršála von Leeba, skládala se z dvou pěších, jedné tankové a jedné letecké armády.Jejím operačním cílem bylo obsadit Leningrad a Pobaltí
Armádní skupina Střed: pod velením polního maršála von Bocka, klíčová síla celé operace.Skládala se ze 2 tankových, 2 leteckých a 2 pěchotních armád.Tanky vede známý Guderian.Letecká armáda zahrnuje střemhlavé stíhací bombardéry Junkers Ju-87. Cílem bylo obsadit Brest-Litevsk, Smolensk a potom pokračovat na Moskvu.
Armádní skupina Jih: pod velením polního maršála Rundstedta, obsahovala 3 pěchotní armády, 1 tankovou a 1 leteckou armádu.Cílem bylo zničit ruské síly generála Kriponose v oblasti Haliče, dobýt přechody přes Dněpr, dobýt Kijev a pokračovat na Kavkaz.
Spojenci Německa byli Finsko - spolupracovalo při dobývání Leningradu a Rumunsko - to bylo zpočátku v záloze a ani později nesehrálo velkou roli,účastnilo se pouze operací na jihu.Několika jednotkami přispěla také Itálie.
Konečným cílem Operace Barbarossa bylo dobýt území až ke spojnici měst Astrachaň - Archangelsk.
Před 22 Červnem 1941 bylo Rusko podle dohody z června r.1940 spojencem Německa,bylo jeho hlavním dodavatelem obilí, ale dodávalo taky platinu, bavlnu, chrom atd. Přesně podle smlouvy.Oproti tomu Německo neplnilo svou část smlouvy zrovna do puntíku, dodalo sice zboží za 464 milionu marek včetně ještě nehotového křižníku Lutzow, přesto však činil Hitlerův dluh u Stalina 239 milionu marek.
Ještě 20. června nevědělo 3 miliony německých vojáků rozmístěných a skrytých na německo-ruské hranici tušení, jestli potáhnou na Britskou říši z druhé strany, nebo na Rusko.
Hitler měl ovšem jasno.Německo mělo sice z východu krytá záda, ale jen podle toho jakou měl Stalin náladu.Navíc k němu prosakovaly informace, že Rusko chystalo útok na Německo.(popsáno blíže v knize Hitler a Stalin) - ten měl začít zanedlouho. Hitler věděl, že válka na dvou frontách se už jednou stala Německu osudnou, proto prosazoval odvážný plán prudkých útoků tankových sborů do týla Rudé armády a napadání politických a ekonomických center.Operace měla původně trvat jen 8 týdnů.Později se však ukázalo, že Hitler nemá dost odvahy aby nechal Guderiana řádit s jeho tankovými sbory a likvidovat Rusy blitzkriegem.
Na začátku Barbarossy mělo Rusko k dispozici v příhraničních oblastech 160 divizí v deseti armádách se 4 500 000 muži.Ruská armáda byla, podobně jako Německá, rozdělena do 3 frontů pod vedením generálů Voroshilova, Timošenka a Budennyho ( pořadí od severu na jih).
Německé východní vojsko stálo v síle 3 mil. mužů, 600 000 vozidel, 750 000 koní, 3 580 tanků 1 830 letadel a 7 841 děl.
Německá pěší divize má tabulkový stav 16 000 - 20 000 mužů, v čele s velitelem a jeho štábem.Patří k ní velitelský a zásobovací sled, motorizované mapové oddělení, motocyklová četa, četa polního četnictva a nezbytné hudební těleso.Dělí se na 3 pěší a 1 dělostřelecký pluk.Pěší pluk má 14 rot - tři prapory po čtyřech rotách včetně dvou rot pěchotních děl - I.G.(protipěchotní rota) a Pak (protitanková rota).
Německá tanková divize měla štáb divize (od 1942 s doprovodnou rotou), jeden tankový pluk s 2-3 prapory - každý se štábem,3 dílenské roty,motocyklový prapor,průzkumný prapor, ženijní prapor, mechanizovaný spojovací prapor,dělostřelecký pluk s oddílem protiletadlového dělostřelectva.Tankové divize měly zhruba 150 - 220 tanků a 20 - 125 obrněných transportérů.
NA SMOLENSK

22. června 1941 začíná Operace Barbarossa.Německý postup probíhá bez větších problémů nebo ruského odporu.Za prvních 48 hodin ničí Luftwaffe přes 2000 ruských letadel – ty jsou zničeny většinou ještě na zemi.Ruský velitel letectva, generál Rychagov, je odsouzen ke smrti.
26. června je obklíčen a následně obsazen Brest-Litevsk.Minsk následuje za pár dnů.
Němci obsazovali města většinou tak, že je obklíčili – tato strategie však neplatila u měst, která ležela na velkých vodních tocích – Stalingrad.
28.června.Wehrmacht postupuje rychlostí 320km za týden. 15 ruských divizí je obklíčeno a zajato.
3.července Stalin vyhlašuje v rádiovém přenosu strategii spálené země.
8. července Von Bockovy síly právě dokončily zkázu 4 nepřátelských armád v oblasti Bialystok-Minsk.Zcela rozdrtily 22 pěších, 7 obrněných a 3 jezdecké divize a 6 mechanizovaných brigád.Do zajetí padlo 290 000 Rusů.
10. července Němci překračují řeku Dněpr,Guderian,nejagresivnější německý generál, požaduje další postup.Kluge ,jeho nadřízený mu přikazuje zastavit a počkat na pěchotu,která se za tanky opožďuje.Guderian jej však přesvědčí o nezbytnosti dalšího postupu.Kluge začíná mít obavy a komentuje situaci slovy "Vaše operace visí na vlásku.".
Potom, co tanky obnovily postup, zajaly celou armádu (35 000 vojáků) v Mogilevu,4 divize ve Vitebsku a dalších 14 sovětských divizí u Smolenska, který je rovněž dobyt.U Smolenska je však vytvořena nedokonalá kapsa.Německá ramena jsou příliš řídká a to umožnilo Rusům protiútokem prorazit a zachránit 100 až 150 000 vojáků – cennou zálohu pro pozdější boje před Moskvou.Dobytí Smolenska je nakonec úspěšné až 5. srpna, kdy von Bock v denním rozkaze oznamuje, že je zajato 309 000 Sovětů, 3000 děl a 314 letadel.
Po dobytí Smolenska je postup pozastaven, pěchota se za tanky příliš opožďuje.Hitler taky odklání síly kvůli potlačení ruského odporu a Ukrajině, až potom chce pokračovat na Moskvu.
Němci nyní poznávají na vlastní kůži nový způsob boje sovětských vojáků. Rusové neváhají vyměnit v boji 10 svých vojáků za jednoho německého a opakovaně podnikají protiútoky.
27. července Hitler přikazuje Guderianovi stáhnout tanky na jih, pryč od Moskvy, a obsadit ruská ekonomická centra. Guderianova druhá pancéřová armáda je přejmenována na ARMEEGRUPPE GUDERIAN na počest jeho úspěchu.Nyní se Guderian nezodpovídá Klugovi, ale přímo veliteli armádní skupiny Střed.
1.srpna začíná obkličovací ofenzíva u města Roslavl.Během osmi dnů Němci zajali asi 38 000 Rusů a zmocnili se, nebo zničili 200 tanků a 200 děl.Guderianovy pancéřové síly však zoufale potřebují generálku - Guderian v hlášení z 29. července uvedl, že z původních 953 tanků má jen 263 schopných plného nasazení.
14. srpna je dokončena ještě jedna obkličovací operace, kričevská kapsa.Vynesla Němcům dalších 16000 zajatců a 76 děl.

Armádní skupina JIH: Kyjev

Na začátku operací byl německý postup na jihu pomalý.Němci museli se sověty tvrdě bojovat,ale přesto měli úspěch.
3.srpna Wehrmacht obklíčil sovětské síly kolem města Umaň a 5. srpna začalo obléhání Oděsy.Město odolávalo celých 73 dní.Začínají také přicházet posily ze skupiny STŘED.
22.srpna odlétá Guderian za Hitlerem aby ho přesvědčil o nutnosti tažení na Moskvu.Hitler odmítá se slovy: „Moji generálové nerozumí ekonomické stránce války“. Pokračuje tažení na jih.
25. srpna překračují německé armády Dněpr.Postup začínají začátkem podzimu brzdit první sněhy a rozmočené cesty.
19.Září němci dobývají Kyjev a obkličují 650 000 ruských vojáků ve městě.Ti se později vzdávají a jsou zajati.Je to nejvíc vojáků, kteří byli kdy zajati v jakékoli válce.Tato porážka oslabila Rudou armádu natolik, že Němci následně bez problémů obsadili území až k městům Charkov a Rostov (ten se Němcům podařilo obsadit).
27. listopadu Rusové odvážným protiútokem získávají zpět město Rostov a zastavují tak postup Německa až do léta.


Armádní skupina SEVER: Leningrad
26. června severní armády zaútočily a obsadily mosty přes řeku Dvinu v Pobaltí. 10.července podle plánu zahájila útok Finská armáda – Finové chtějí zpět území ztracené v konfliktu s Ruskem v roce 1940
16.července dosáhli Němci břehů Ladožského jezera a řeky Lugy.Přípravy na finální útok na Leningrad a Novgorod probíhaly až do 8.srpna,kdy armády překročily řeku Lugu a konečně dobyly Novgorod.
16.srpna stál Wehrmacht na předměstí Leningradu,ale dobytí města se za celou válku nepodařilo – obléhání trvalo 900 dnů. Finská armáda již nehodlá postupovat dále a zastavuje ofenzívu.Další měsíce armádní skupina sever příliš nebojuje a přečkává zimu.

Armádní skupina STŘED: Pochod na Moskvu
Po dobytí Ukrajiny měly armádní skupiny středu dost zdrojů na obnovení postupu na Moskvu.
7.října němci obkličují 6 sovětských armád u města Vjazma a 3 armády v Brjansku.Postup však musel odolávat velmi tvrdému odporu.
2.listopadu Hitler přikazuje obnovit tažení na Moskvu.Němci mají jen omezený čas do příchodu drsné ruské zimy, která pomůže Rudé armádě.Některé dohady ohledně útoku na Moskvu způsobují zpoždění, které, jak se později ukáže, stojí Německo válku.
21.listopadu Generál Žukov se po úspěšné obraně Lenningradu přesunuje do Moskvy, aby zde také organizoval její obranu.
25.listopadu Operace Tajfun. Začíná konečné tažení Wehrmachtu na Moskvu.Útočníci dosahují vzdálenosti 20 mil od města, než jsou udoláni ruskou obranou a tuhou zimou. Sovětská vůle, kombinovaná se „zimním generálem“ nakonec Němce zastavila.V Rusku tehdy byla jedna z nejchladnějších zim vůbec.
5.prosince Hitler se vzdává útoku na Moskvu,Žukov začíná s protiútoky.Nyní může Rudá armáda použít vojáky ze Sibiře, kteří již (dohoda o neutralitě s Japonskem z Dubna 1941) nejsou potřeba proti Japonsku.
20.prosince Hitler dočasně odvolává Guderiana z velení za neuposlechnutí rozkazu "ANI KROK ZPÁTKY" (Guderian si přizpůsoboval frontovou linii aby ji zmenšil)

Na konci roku 1941 se Hitler velmi divil, co ještě drží Rudou armádu pohromadě.Rusové ztratili 3 miliony mužů, což byla jejich kompletní síla na začátku války.Polovina ekonomických zdrojů a průmyslových oblastí padla do rukou Německa.Ale Rusko bylo stále silné.Mělo stále 9 milionů bojeschopných mužů,což bylo dost na sestavení 400 divizí(vojáky stačilo jen naverbovat a dopravit na frontu, takže se Rusům hodilo každé německé zaváhání), také však Rusko vyrobilo jen přes zimu 3500 nových tanků.Německo se žádnému z těchto čísel nemohlo vyrovnat.

Od Listopadu a prosince 1941 se klimatické podmínky pro německé operace výrazně zhoršily. Zima byla velmi tuhá a sníh a bláto na cestách velmi ztížilo pohyb jak zásobovacích vozidel, tak i tanků.Němečtí vojáci neměli dostatek zimního oblečení a utrpěli přes zimu mnoho ztrát.Situace také dovolila Rusům vycvičit více vojáků, vybudovat obranu a nakonec úplně zastavit německý postup.V zimě 1941-1942 zahájila Rudá armáda útoky na všech frontách a začala na Němce zvyšovat tlak.Vítězství ale ještě bylo daleko.
1942
Přes zimu Hitler vyhlašuje strategii „ježků“ – německé síly se mají shluknout do pevností a nereagovat na Sovětské průniky.Po zimě potom mají zaútočit a zlikvidovat sovětská předmostí.
5. ledna Stalin vyhlašuje novou ofensivu.
8.ledna dvě pěší divize přecházejí v noci zamrzlé Ilmeňské jezero.
9.ledna 3. a 4. ruská úderná armáda pronikají jihozápadně od Demjanska, kolem města Otaškov do týla 123. německé pěší divize.Von Leeb žádá od Hitlera na schůzce ve východním Prusku povolení k ústupu.Ten odmítá s tím, že by se ústup změnil v úprk na celé frontě. Poté, co se Von Leeb vrací na svou základnu, zjišťuje, že sovětské útoky dosáhly kritického bodu a frontě jižně od Ilmeňského jezera hrozí zhroucení.Žádá Hitlera buď o uvolnění z funkce, nebo o povolení k ústupu.Hitler ho vymění za oddanějšího nacistu, generála George von Kuchlera.Německé opěrné body (ježci) byly od sebe natolik vzdálené, že zanedlouho sovětské způsobily padesátikilometrovou trhlinu v německých postaveních.
Demjanská kapsa
9. února 1942 přerušili Sověti poslední přístupovou cestu do Demjanského předmostí.To se tak změnilo v kapsu.Hitler okamžitě duchapřítomně prohlašuje, že se jedná o pevnost a nikde není problém.K zásobování kapsy bylo potřeba 300 tun materiálu denně.Ty přepravovaly dopravní Ju-52 (všechny dopravní Ju-52 armádní sk. Sever a polovina letadel Jihu!!!).Každý den se nad kapsu pokusilo přeletět zhruba 350 letadel.Na konci března byla Demjanská kapsa osvobozena současným útokem zvenčí a zevnitř kapsy.V této operaci byly poprvé masově použity rané modely Penzerfaustů (ty ovšem nebyly pro tuto operaci v lesnatém terénu moc vhodné,navíc měly dostřel jen 45 metrů). Vznikl 40 kilometrů široký koridor, který sověti občas zmenšili, ale který víceméně Němci udrželi až do roku 1943, kdy Hitler povolil ústup z Demjansku.

8.května Začíná operace BLAU, tažení Wehrmachtu na jih.Hitlerův cíl je obsadit Kavkaz s jeho životně důležitými ropnými poli.Hitler se totiž bál pokračovat v tažení na Moskvu (po zkušenostech z minulého roku) a hodlal Stalina radši připravit o jeho ropná pole.Do tohoto plánů zamontoval také armády generála Rommela, operující v severní Africe.Ten měl prorazit srdce anglické severoafrické obrany u Tobruku a pokračovat přes Egypt až k Perskému zálivu.Potom by bylo vyřazeno jediné místo styku Rusů a Angličanů, vedle Murmansku největší zásobovací základna americké pomoci pro Rudou armádu.První problém pro Němce byla Perekopská šíje, aneb sen každého obránce.Byla široká jen 6-8 km a Rusové měli čas na přípravu opevnění.
28.května Generál Paulus a jeho 6. armáda obkličuje město Charkov, 240 000 rudoarmějců je zajato.
Od teď se stávají masová zajímání tohoto druhu spíše vzácnými, a to ze dvou důvodů.Zaprvé, Stalin povolil svým oddílům ústup v případě, že byly v bezvýchodné situaci.Také příběhy o zacházení s Rusy v německých zajateckých táborech se šířily rychle.Z celkem 5,7 mil. zajatců přežilo válku v německých táborech jen 3,3 milionu.Rusové nyní raději umírali v boji, než aby se vzdali Němcům.
24. září začíná příprava na Mansteinův útok.Vše probíhá podle plánu, ale 26. září německý harmonogram naruší sovětský protiútok mezi Nikopolem a Melitopolem na Ukrajině. Manstein tam musí přesunout velkou část svých sil a tak se útok na Krym opožďuje o další 3 týdny.To poskytlo Sovětům čas na obnovu obrany a v Sevastopolu se vylodilo dalších 70- 80 000 vojáků.
Ofenzíva na Krymu je poněkud jednotvárná, Němci postupují na jistotu, i když na několika místech dochází k zádrhelům a ke krvavým bitvám.Jedinou komplikaci představuje Sevastopol, opevněné město, jehož bunkry i 3 patra pod zemí museli vojáci čistit celé dny. V boji u Kerče Němci prolamují pod Mansteinovým vedením ruskou obranu (složenou z jedné armády, němci nasadili 3 pěchotní a 1 tankovou divizi + Stuky), která má navíc výhodné postavení.Němci ovládají celý Krym a pokračují na Kavkaz.

Stalingrad
Bitva u Stalingradu byla jeden z nejdůležitějších momentů 2. Světové války.I když neznamenala první prohru Německa,byla to prohra ,ze které se už Německo nevzpamatovalo.
První velký ústup Třetí říše se odehrál v okolí Moskvy na konci roku 1941.Rudá armáda provedla protiútok a zatlačila Němce zpět od města.Důvody německého neúspěchu byly dva: minimální příprava Wehrmachtu na tuhou ruskou zimu a také velké přetížení zásobovacích linek na obrovském nově obsazeném území.
Na jaře roku 1942 byl vytyčen Armádní Skupině Jih nový cíl - táhnout k Volze na Stalingrad (dnešní Volgograd),městu,které neslo jméno sovětského vůdce, a bylo sice v tažení důležité, ale zdaleka nemělo klíčovou úlohu.Byl to spíše osobní souboj Stalina a Hitlera.Tažení začalo 28 června, německé armády dosáhly předměstí Stalingradu 23 srpna po vítězstvích ve městech Charkovu,Sevastopolu a Rostovu.
31.července 6. armáda překračuje řeku Don a táhne na Stalingrad.Ruský generál Chuikov povolává posily tak rychle, jak to železnice dovoluje.

25.srpna Žukov, jediný ruský neporažený generál je převelen na obranu Stalingradu
1.září Vypukají prudké boje kolem Stalingradu.
13.září Začíná konečný útok na obsazení Stalingradu.
Ve Stalingradě Wehrmach potkal silného protivníka.Vojáci měli pocit, že bojují s muži téměř supermanovské síly a výdrže.Zraněný Rus stěží kdy křičel bolestí.
Bitva u Stalingradu byla jednou z nejméně kompromisních bitev celé války.Ani u jedné ze stran nepřipadal ústup nebo kapitulace v úvahu.Boje se odehrávaly s obrovskými ztrátami v ulicích města, často jako boje muže proti muži jen s bajonety.Jednotlivé části měnily svého vlastníka i třikrát nebo čtyřikrát za den.

Hitler , odhodlaný dovést Stalingradské tažení ke konci, soustředil veškeré nové posily do útoku.Obranu křídel tedy zajišťovali jen špatně vyzbrojení a nemotivovaní Rumuni,Maďaři a Italové.Když Sověti v zimě 1942 pronikli těmito slabými úseky, povedlo se jim uskutečnit jeden z nejtěžších válečných manévrů – dvojitý obchvat.Ten totiž vyžaduje dokonalé načasování obou skupin, ale také porážka jednoho ramene znamená i konec druhého.
19. listopadu 1942 spustila Rudá armáda masivní protiútok proti německým silám v okolí Stalingradu a používajíc strategii "kleští" rychle dostala do obklíčení Němce kolem města.Toto znamenalo pro už tak dost nakloněné německé zásobování pohromu a skoro 300 000 vojáků Wehrmachtu zůstalo ve městě s rychle mizejícími zásobami munice a potravin.
Adolf Hitler následně vydal svým armádám příkaz nevzdávat se a po ujištění maršála Hermanna Goeringa slíbil, že potřebné zásoby budou shozeny ze vzduchu.Goering věřil, že Luftwaffe bude schopna zásobovat obklíčenou armádu stejně jako u Demjanska.Nebral však v úvaho, že počet vojáků ve Stalingradě byl 3x větší, než u Demjasnka a denně bylo potřeba 500 tun materiálu.Taková operace by vyžadovala 1000 letadel, Luftwaffe měla jen 750 – a to celkem.Ve skutečnosti se k cíli dostal jen nepatrný zlomek zásob, rekord dosáhl 290 tun za den.Německé jednotky tak ve Stalingradě slábly.
28.listopadu Generál Manstein přebírá velení armádní skupiny Don s úkolem zachránit 6. armádu ve Stalingradě (operace WINTERSTURM)
19.prosince Manstein postupuje až 30 mil ke Stalingradu.Žádá Pauluse o pokus prorazit v jeho směru.To ovšem nemá šanci na úspěch.
Mezitím, během prvních několika dnů lednu roku 1943 se zbytek Armádní Skupiny Jih začal stahovat zpět z Kavkazu a rozprášil tak poslední naděje obklíčených německých vojáků na záchranu.O měsíc později (přesně 31. ledna) se hlavní německé síly ve Stalingradě, vyhladovělé a osamocené (existují příběhy o vojácích,kteří umírali hladem během hlídek, Němci také museli přestat dávat jídlo svým raněným a nemocným, aby mohli živit bojeschopné vojáky), vzdaly Sovětskému svazu.To znamenalo pro Hitlera jeho první velkou prohru a počátek jeho konce.

Na konci roku 1942 je Německo na hranici kolapsu.Wehrmacht nyní ztratil polovinu své síly.Je několikrát přečíslen Rusy, kteří nyní bojují stejně dobře jako Němečtí vojáci.V tomto kritickém bodě vystupují do čela dva muži - Guderian byl povýšen na nový post generálního inspektora.Má široké pravomoci nad výrobou a rozmisťováním všech pancéřových sil.Okamžitě zdvojnásobuje jejich produkci a dohlíží na vývoj nových tanků. Na bojišti se naopak Manstein pokouší udržet Wehrmacht pohromadě přímo na frontě..

1943
8.ledna 6. armáda odmítá ruský požadavek na kapitulaci.
30.ledna Hitler povyšuje Pauluse na polního maršála v naději že posílí jeho odhodlání bojovat. Neúspěšně.
31.ledna Paulus se vzdává i se zbytky 6. armády.Ztráty jsou 100 000 mužů, dalších 110 000 jich pochoduje do zajetí.Je to největší Ruské vítězství od začátku války.
6.února Rudá armáda dosahuje Azovského moře, část německé armády je odříznuta.
Březen: Rusové pokračují v postupu na všech frontách.Přesto však mají větší problémy s útočnými manévry než s obranou měst.Mají také problémy se zásobování.
Duben - Guderian shromažďuje tanky za frontovou linií k další ofenzívě.Německé velení nyní debatuje o dalším postupu. Manstein prosazuje plán s ústupem, který by Rusy pustil hluboko do německého území a následným úderem do boku postupujících Rusů.Hitler plán zamítá jako příliš politicky rizikový - nehodlal dát Stalinovi dobrovolně žádné území.
Květen - Hitler se rozhoduje vést další ofenzívu na Kursk.Shromažďuje všechny svoje zbývající tanky k rozhodujícímu útoku.Ovšem , oproti Mansteinovu doporučení čeká až do května, kdy dorazí nové tanky.Odklad umožní Rusům připravit rozsáhlou obrannou linii protitankové obrany před Kurskem.
Kursk
5. května Začíná operace CITADELA. U Kursku se odehrává největší tanková bitva všech dob.2700 německých tanků a děl je postaveno proti téměř 4000 ruským.Toto znamená největší kumulovanou sílu, kterou kdy Německo mělo.Mnoho generálů si myslelo že ji ni nemůže zastavit.Německo se však vzdalo své největší výhody nad Rudou armádou - schopnosti manévrovat.Tato chyba je stojí bitvu.Zlom v bitvě měly přinést Německu také nové stíhače tanků zvané ELEFANT.Byly vyzbrojeny dělem ráže 88mm a byly schopné zničit oblíbený ruský tank T- 34 z pěti kilometrů.Rusové ho díky jeho silnému pancéřování nedokázali zastavit.Tanky operovaly v malých skupinách s pěchotou.Rusové se tedy zaměřili na pěchotu a tanky nechali projíždět dál.Až byly tanky osamocené, stačilo jim namířit plamenomet do větracích otvorů.Elefanti totiž fatální konstrukční chybou postrádali kulomet.
T-34
10. května Díky těžkým ztrátám a pomalému postupu tanků jsou nasazeny i zálohy.Ty jsou ovšem pouze další maso do mlejnku.Jsou zničeny spolu se stovkami dalších německých i ruských tanků.
13 května Hitler volá po ukončení operace Citadela. Obě strany utrpěly těžké ztráty.Rusko je však bylo schopné nahradit během několika měsíců výroby.Wehrmacht však již nikdy nebude mít možnost postavit proti Rudé armádě takovou sílu jako u Kursku a převzít tak vládu nad situací.
19 května Rudá armáda zahajuje u Kursku protiútok.Od teď již Rusové pomalu drtí Wehrmacht pod svými tankovými pásy a bez odpočinku postupují směrem k německým hranicím -a konečnému vítězství.

Molotovův koktejl
Vznikl nedlouho po zahájení operace Barbarossa.Rusové tehdy neměli žádnou účinnou obranu před německými tankovými skupinami (ta přišla až s PAK frontami – např. bitva u Kursku). Ruský generál Andrej Jeremenko se snažil čelit německým tankům při přecházení Dněpru ( červenec 1941) tím, že přikázal dělostřelectvu střílet bezvýhradně na tanky – když se však na scéně objevila Luftwaffe, bylo bezbranné dělostřelectvo velmi rychle zničeno.

Generál Jeremenko si však všiml, že ve městě Gomel, které tehdy leželo nedaleko fronty, jsou sklady vysoce vznětlivé směsi fosforu a benzinu, nazývané „KS“. Zásobovači okamžitě přivezli směs v lahvích pěšákům. Německé tankové jednotky byly touto zbraní zaskočeny.Látka, jakmile se dostala do kontaktu se vzduchem, začala hořet.Stačilo, aby směs natekla do větrání motoru a tank se zastavil.V horším případě směs natekla do kabiny…tank se zastavil....

Německé superzbraně na východní frontě
– moždíře Gamma, Thor a železniční dělo DORA (Schwerer Gustav)
Gamma – obdoba Tlusté Berty z 1.světové střílela granáty ráže 427mm a hmotnosti 923kg do vzdálenosti 14,25km.K obsluze bylo potřeba 235 dělostřelců.
Karl – také nazývaný Thor, ještě těžší moždíř než Gamma, ráže 615mm, střílelo 2200kg těžké granáty.Patřilo k nejtěžším dělům používaným za 2. sv války proti betonovým opevněním.
Dora – (vyslovovat s patřičnou úctou) vojáky nazývaná také Těžký Gustav.Naprosto s přehledem nejtěžší dělo 2. světové války.Mělo ráži 800 mm a k jeho přepravě bylo třeba 60 vagónů.Z jeho 32,5 metrů dlouhé hlavně létaly vstříc Rusům buď trhavé granáty o hmotnosti 4800kg na vzdálenost 47km, nebo ještě těžší, protipancéřové granáty na vzdálenost 38km – ty vážily 7 tun.Nábojnice a střela byly 7,8 metru dlouhé a Dora je střílela nejrychleji 3x za hodinu.Toto obří dělo stálo při střelbě na dvou zdvojených kolejnicích.Stále ho musely chránit dva protiletadlové oddíly proti útokům ze vzduchu.Obsluha, údržba a ochrana zaměstnávaly celkem 4120 mužů.Jenom k vedení palby byl určen jeden generálmajor, jeden podplukovník a 1500 mužů.Těchto několik údajů ukazuje, že vzniklo velmi předimenzované dělo, které nebylo použitelné v blitzkriegu a jeho efektivita i při obléhání byla velmi sporná.Je ovšem pravda, že jediný granát vystřelený z Dory zničil v zátoce u Sevastopolu muniční sklad, který ležel 30 metrů pod zemí.

Hodnocení referátu Operace Barbarossa

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. duben 2008
  6 970×
  3714 slov

Komentáře k referátu Operace Barbarossa

Weronča
no je to supér,ale mohlo by to bejt trochu stručnější