Osvobození

Když 8.května 1945 podepsalo Německo kapitulaci , nadšení z osvobození bylo veliké.Spojenecké armády vítaly květiny i upřímná radost.Rusové byli navíc přijímáni jako naši slovanští bratři. Byli ale také lidé , pro které porážka německých jednotek znamenala velké ztráty , protože svůj osud spojili s vítězstvím německé říše.
10.května – dorazila do Prahy vláda Národní fronty Čechů a Slováků.
19.května – byl vydán dekret prezidenta republiky o národní správě majetku Němců , Maďarů , zrádců a kolaborantů a také dekret o potrestání nacistických zločinců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech.
Pro Čechy nastal čas odplaty , ale také čas pomsty a vyřizování osobních účtů. Za těžké zločiny byli odsouzeni nacističtí vrazi a zločinci. Jedním z nich byl K.H.Frank , jeden z nejhorších katů českého národa. Byl odsouzen k smrti a veřejně popraven v pankrácké věznici. Před soudy se ocitli i lidé , kteří byli nevinní. V sítích lidových soudů uvízli spíše malé ryby. Pravda bylo , že tisíce udavačů a konfidentů gestapa uniklo. Stačilo , aby se přebarvili na rudo a bezpečně unikli a většina nadále pokračovala v činnosti pro nové pány v – StB a NKVD ( sovětskou tajnou policii ).
Hned od počátku byla demokracie potlačována. Byl totiž porušen základní pilíř demokracie , svobodná existence politických stran. V novém ČSR ( v českých zemích ) byly povoleny jen čtyři strany. Tři z nich se hlásily k socialismu , KSČ , sociální demokratická a národní socialisté a lidová strana. Na Slovensku byly z počátku povoleny jen strany dvě.
29.června – byla po vzájemné dohodě připojena Podkarpatská Rus k SSSR a hned se stala Zakarpatskou Ukrajinou. Bylo tomu tak prý ,, v souladu a přáním obyvatelstva ‘‘.
To všechno však byly zatím jen drobné stíny nad štěstím ze znovunabyté svobody. Tito lidé si neuvědomovali , že svou svobodu si nevybojovali sami ,ale že jim byla přidělena. Brzy jim za ni měl být vystaven účet.

Hodnocení referátu Osvobození

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  2 921×
  299 slov

Komentáře k referátu Osvobození