Poslední Přemyslovci

Poslední Přemyslovci
Václav I. 1230 – 1253
· Sestra Anežka česká, do Čech přivedla řád františkánů, ženský řád klarisek, založila řad Křížovníků s červenou hvězdou /špitálský/, svatořečena v r. 1989, založila Anežský klášter, byla 1. Abatyší
· Podporoval kolonizaci: osidlování nového území, příchod Němců
· Rytířská kultura /hrady, turnaje/
· Stříbro v Jihlavě
· 1241 – vpád Tatarů do střední Evropy /směry: do Uher, Polsko, Slezsko, Morava do Uher/, Václav opevňuje
· 1241 – bitva u Lehnice, Václav se chystal pomoct příbuznému ve Slezsku proti Tatarům, přijel pozdě

Přemysl Otakar II. 1253 – 1278
· Jako 14- lety v odboji proti otci, silný, bohatý, schopný, Čechy vzkvétají, „král železný a zlatý“ /těžkooděnci, bohatství, podporoval kolonizaci, založil více jak 25 měst
· Rozšířil území: připojil Horní a Dolní Rakousy, Štýrsko /sňatkem s Markétou Babenberskou/, Korutany a Kraňsko /odkazem/, na určitou dobu i Chebsko
· O oblast Rakousů a Štýrska velký zájem uherského krále Béla IV., boje, na zásah papeže sjednán mír, Přemysl má Rakousy, ztratil Štýrsko
· 1260 – bitva u Kressenbrunnu, Přemysl vybojoval Štýrsko,
· rozvod s Markétou, 2. Manželka – Kunhuta, vnučka Bély IV.
· Protivníkem domácím byl rod Vítkovců, včele Záviš z Falkenštejna
· 1257 – ve sv. říši římské období interregna = mezivládí, na trůně dva králové, ale nestarají se o zemi, ani v ní nejsou
· Přemysl očekával, že bude zvolen římsko-německým králem, přátelské styky s papežem
· 1273 – německým králem Rudolf Habsburský, Otakar nezvolen díky přílišné autoritě, Habsburkové mají rodové državy ve Švýcarsku, Rudolf zvolen kvůli slabotě, chudosti, ale ve skutečnosti byl schopný: na svou stranu získal papeže, své děti provdává do rakouských zemí, získal rakouskou šlechtu, pořádek v říši, mezi Přemyslem a Rudolfem spory /Rudolf upřel Přemyslovi připojené země/, Přemysl do říšské i církevní klatby – rakouská šlechta mu vypoví poslušnost, povstane i česká šlechta /Vítkovci/, potlačil odboj české šlechty, Záviš utekl , podrobil se Rudolfovi, Přemysl ztratil připojené země
· 26. 8. 1278 – bitva na Moravském poli – v Rakousku /Suché Kruty/ - Přemysl Otakar II. Proti Rudolfu Habsburskému, vojsko Přemysla obráceno na útěk – zmatek ve vojsku, Přemysl Otakar II. padl
Mezivládí – jeho synové Václav II. /8 let/ - poručík Ota Braniborský – zlý člověk, braniborská vojska drancovala Čechy, nebylo tu pevné ústředí, matka Kunhuta
1279 – sňatek Václava II. s Gutou /dcera R. H./ v Jihlavě
za Oty Braniborského – nastal rozvrat hospodářství, bída, hlad /hladomor/, O. B. drancoval Čechy, po smrti Přemysla byla Morava na 5 let odtržena od českého království, získal ji císař R. H.
1279 . královna Kunhuta a Václav II. byli O. B. převezeni na Bezděz, Kunhuta utekla, O. B. odvezl Václava II. do Braniborska a tam držen v zajetí „braniborské zajetí“
Kunhuta odešla na Opavské se Závišem z Falkenštejna, Václav vyplacen z braniborského zajetí za velkou sumu

Václav II. /1283 – 1305/
· vládl politicky, schopný, rádci, odborníci, arcibiskup z Mohuče – Petr z Aspeltu – nejvzdělanější osoba té doby, z Německa za Václava II.
· Václav II přijal Kunhutu, Záviše na dvůr, u dvora převládá Závišova strana, Záviš rozhoduje
· Guta H. nenávidí Záviše, nátlak na V. proti němu, Kunhuta umírá – Z. moc slábne – má nepřátele – znovu se oženil za uherskou princeznu nepřátelé namlouvají V. , že je Záviš falešný a chtěl prý V. připravit o život
· Mezitím pozval Z. Václava na křtiny, Záviš v Pra ze – Václav nechal Z. zatknout, vozili ho po hradech, na Hluboké ho chtěli popravit, 1290 – popraven
· Guta H. zemřela /vyčerpání/
· Václavovou 2. Manželkou 12-ti letá Eliška Rejčka /polská šlechtična/
· 1300 – získal Václav II. na základě sňatku titul polského krále – sjednotil Polsko
· pro svého syna Václava III. R. 1301 získává uherskou korunu /syn Guty/
· 1300 – prosperuje Kutná hora /mincovní reforma - nová mince = pražský groš/ - kvalitní
· Václav II. vydává pro K. H. – horní zákoník „Ius regale montanorum“ – zpracován na podkladě jihlavského horního práva
· Václav II. nemá pevné zdraví, v r. 1305 umírá na TBC ve věku 34 let

Václav III. 1305 – 1306
· Český, polský, uherský král /jako Vladislav V./, uherské koruny se dobrovolně vzdal ve prospěch rodu Anjouovců, v opozici proti V.
· Vzdělaný, nastoupil v 17 letech, nestará se o zemi, zastavoval majetek, slabý panovník, manželka Viola Těšínská
· Opozice v Polsku, včele Ladislav Lokýtek, hrozí ztráta polské koruny, válečné tažení do Polska
· 1306 – zastavil se v Olomouci, zavražděn, vrah neznámý
· Přemyslovci vymřeli po meči

Hodnocení referátu Poslední Přemyslovci

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  10 756×
  670 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Poslední Přemyslovci

Bára
řekla bych že super zpracovaný