Proměny světa v 15. a 16. století

(člověk objevuje nový svět)

Období renesance, zahrnující 15. a 16. století, se také nazývá věkem objevů, hlavně díky španělským, portugalským a italským mořeplavcům.Objevné cesty byly většinou organizovány a financovány panovníky a kupci.Ti si od toho slibovali výnosný obchod s Indickými a východoasijskými zeměmi, nebo doufali v rozšíření své pravomoci na mimoevropský svět a chtěli získat ekonomické, politické a vojenský výhody.Objevování v 15. století bylo často podporováno také myšlenkou rozšíření křesťanství v podobě křížových výprav.
Bezpečnější cesty přes moře zabezpečili nové poznatky o navigaci a kartografii, ale i především nový názor, že je Země kulatá a Slunce je středem vesmíru.
V roce 1492 Martin Baheim navrhl první globus.Objevitelské cesty začaly na začátky 15. stol Portugalci ( princ Jindřich Mořeplavec ) za účelem obchodu s orientálními zeměmi a bojem s muslimi.Pokračovali cestami do Indie a Jižní Afriky, kde se proslavil Bartolomeo Diaz objevením Mysu Dobré Naděje.O deset let později (v roce 1497-1499) Vasco de Gamma obeplul mys Dobré naděje a otevřel tak cestu z Evropy do Indie.Měl problémy s arabskými kupci ve městech Mozambique, malindi a Kalikutu.Nejvýznamnějším objevem se stal v roce 1492 geniální omyl, původem Janovského mořeplavce Krištofa Kolumba, kterému umožnila cestu do Ameriky královna Isabela Kastelská a král Ferdinand Aragonský.Kolumbus řídíce se podle mapy Paola Toscanelliho se chtěl dostat do Číny a Indie, místo toho 12. října 1492 po 70 dnech na moři objevil ostrov v oblasti Baham, který nazval San Salvador.Domníval se, že narazil na ostrov při Japonském pobřeží.O 15 dní později proto objevil Kubu a po důkladném prozkoumání karibské oblasti následovali tři další výpravy, při kterých dorazil také na americkou pevninu.Všechny výpravy(mezi léty 1491-1504) absolvoval na třech karavelách Santé Marien, Nině a Pintě, kterým veleli bratří Pinzónovi.Po Kolumbových cestách následovaly další výpravy do Ameriky.V roce 1504 poprvé zazněl názor, že nově objevené země leží na samostatném kontinentu.To řekl Flonenský mořeplavec Amerigo Vespucci.Toto tvrzení tolik zapůsobilo na Martina Waldseemullera, že na mapě světa z roku 1507 udělil jižní části nového kontinentu jméno Amerika.Zbýval poslední krok:přeplout Tichý oceán.Že Amerika je vskutku obrovskou pevninou, za níž se rozkládá další oceán, bylo jasné roku 1513, kdy Vasco Núnez de Balboa překročil Panamskou šíji a stanul na březích Pacifiku.
Vespucciho názor potom potvrdila jedna cesta po moři kolem světa, uskutečněná mezi léty 1519-1522.Velel jí Španěl Ferdinand Magellan(mageljenš)em zahynul již v roce 1521 na Filipínách v boji s domorodci.Výpravu dovedl ke konco Sebastian de Cano.
Tou dobou už ale pokračovalo často úsilné obsazování Ameriky.Říši Aztéků(kréle Montezumy) a hlavní město Tenochtitlán dobil v roce 1521 Fenando Portez.Následoval ho poté Francisco Pizzaro zničením indické říše a dobitím peru, kde založil město Lima, ve kterém byl v rocee 1541 zavražděn.
Důsledky zámořských objevů:Poznání nových oblastí a národů, zvětšení množství zlata a stříbra v Evropě, to vedlo k vzniku cenové revoluce v Evropě.
Umělecká díla:obrazy Sebastian del Pombo-Kryštof Kolumbus
Bratři Schumanovi-rytina-1818-Vasco de Gamma
Kniha Grand Voyagers-zabrání Sn Salvadoru

Hodnocení referátu Proměny světa v 15. a 16. století

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 076×
  504 slov

Komentáře k referátu Proměny světa v 15. a 16. století