Rossetská deska a Jean-Francois Champollion

ROSETTSKÁ DESKA

byla nalezena 2. fructidoru VII. roku Republiky (to je 2. srpen 1799) při opevňovacích pracích vpevnosti Rašíd (vzdálená od arabské osady Rossetty vdeltě Nilu)
nález je připisován veliteli ženistů i když ji našel určitě řadový voják, ale vdobě rané republiky je spíš každý významnější nález připisován lidem zvětší důležitostí
je to čedičová deska na které je vhorní třetině 14 řádků hieroglyfického písma, vprostřední třetině je 32 řádků démotického písma a vdolní třetině je 55 řádků napsané řecky. Ztextu vyplývá, že se jedná o poděkování menoferských kněží faraónovi Ptolemaiovi V.
díky trojitému textu bylo možno rozluštit egyptské hieroglyfy, protože teď šlo už jenom o to srovnat jednotlivé obrázky zvýrazy vřečtině. Pokoušelo se o to několik vědců, ale uspěl až Jean-Francois Champollion

JEAN-FRANCOIS CHAMPOLLION

narodil se 23. prosince 1790 vneklidné době Velké francouzské revoluce vjihofrancouzském městečku Figeac (département Dauphiné)
už jako malý se mladý Jean-Francois lišil od ostatních svou tmavější pletí a to mu vyneslo přezdívku Egypťan (jak vhodné ktomu co později dělal)
již vpěti letech se naučil sám číst a to tím, že srovnával texty modliteb stěmi, které znal zpaměti
vdevíti letech se už uměl latinsky a řecky, vjedenácti začal číst Starý zákon hebrejsky a jako třináctiletý se pohroužil do tajů arabštiny, syrštiny, kaldepštiny a koptštiny (v té si vedl svůj deník, aby se vní stále procvičoval)
jako mladý si určil cíl rozluštit Rosettskou desku a za tímto cílem šel
dostal se do Paříže a zde se zcela pohroužil do studia, které potřeboval krozluštění Rosettské desky, ale žil zde vbídě a nevycházel vůbec ven
roku 1822 uveřejnil své pojednání o rozluštění hieroglyfů
vrcholného uznání svého díla se dočkal až roku 1827, kdy mu byla svěřena správa nově zřízeného egyptského oddělení vLouvru
dostal se i do Egypta, kde všechny udivoval svými vědomostmi, protože nebylo nápisu, který by nerozluštil a nepřečetl
zemřel roku 1832 pro vyčerpání nadlidskou prací, kterou se snažil dokončit

Hodnocení referátu Rossetská deska a Jean-Francois Champollion

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 123×
  308 slov

Komentáře k referátu Rossetská deska a Jean-Francois Champollion