Sjednocení Německa

V 60. letech 19. stol. byla cesta obtížná – Pruské junkerství dobové stále navazovalo na pozdní tradici středověkou, v některých německých zemích byly silné monarchie, které sjednocení nechtěli. Je to např. Bavorská monarchie, která se cítila být velmi mocná. Došlo k růstu německého průmyslu a potřeba sjednoceného vnitřního všeněmeckého trhu. Německo šlo za svým sjednocením v důsledku síly a vlivu okolních států. V Německu se sjednotitelem stali Prusové na čele s Hohenzollerny a jejich ministerským předsedou Otto von Bismarckem. Bismarck se rozhodl pro sjednocování Německa shora, prostřednictvím krve, moci a síly = „krví a železem“. Věděl, že předpoklady a podmínky vnitřní v rámci Německa nazrály, snažil se vytvořit příznivé vnější podmínky, a to v boji proti zemím, které sjednocení Německa nepřály.

V r. 1864 rozpoutá válku mezi Německem s Rakouskem proti Dánsku. Bojovalo se o Šlesvik a Holštýn. Mladý kralevic Kristián nastoupil v Dánsku, byl v r. l865 poražen, Německo si s Rakouskem rozdělilo kořist – Německo Šlesvik a Rakousko Holštýn. Do roka se strategie Němců změnila, došli k závěru, že jejich další překážkou je Rakousko a proto od jara 1866 bojují s Rakouskem na různých místech. Rozhodující bitva byla 3.7.1866 u Hradce Králové. Prusové Rakousko porazí, přivlastní si Holštýn a Rakousko oslabí. Na základě toho přistoupí k první sjednocovací etapě – Bismark pod vedení Hohenzollernů vyhlásí Severoněmecký spolek, dá vzniknout říšské radě, jejímž kancléřem se stává. Jih Německa zůstává nezávislý.

Protivníkem je Napoleon III. 20.7.1870 s ním Bismark rozpoutá válku a pruské pluky pochodují do Francie. 2.9.1870 dochází k bitvě u Sedanu (severovýchodní Francie), Prusové vítězí. V říjnu Prusové vyhrají u Met – otevře se jim tak cesta na Paříž. Počátkem r. 1871 jsou v Paříži, je uzavřen mír – signál aby Hohenzollernové a Bismark vyhlásili v Berlíně Sjednocené Německo. Skládalo se ze 22 monarchií, 3 svobodných měst a Alsaska – Lotrinska.

Vznik Německa

Síla, moc, krev, železo – na těchto principech se sjednotilo = takovéto Německo dalo vzniknout dvěma světovým válkám.

Masaryk to komentoval slovy: Státy se udržují těmi ideami, z nichž vznikly.

Hodnocení referátu Sjednocení Německa

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 391×
  332 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Sjednocení Německa

tryharder
dobrý a stručný referát, chválím autora
lenča98
referát je celkem super. dáse z něho číst, ale záležíco.