Německo

Spolková republika Německo zaujímá značnou část střední a západní Evropy. Má přístup k Baltskému a Severnímu moři. Na západě hraničí s Francií, Lucemburskem, Belgií a Nizozemskem, na východě s Polskem, Českou republikou, na jihu s Rakouskem a Švýcarskem a na severu s Dánskem. Hlavním městem Německa je Berlín.

Krajina Německa s výjimkou alpského podhůří je většinou rovinatá až vrchovinná. Německo se skládá ze čtyř hlavních zeměpisných celků.

Na severu při Severním a Baltském moři se táhne rozlehlá Severoněmecká nížina. Oblast je odvodněna řadou velkých řek, které ústí do Severního a Baltského moře. Široká říční údolí a severní část nížiny jsou úrodná. Směrem na jih se nacházejí písčitá vřesoviště, bažiny a lesy. Dále na jihu je opět úrodná zemědělská půda s bohatými ložisky nerostů a rud.

Středem Německa prochází pás Středoněmecké vysočiny až 400 km široký. Je to oblast náhorních rovin a pohoří. Patří sem Porýnská břidličná vrchovina a jednotlivé hřbety jako Harc a Durynský les.

Na jihovýchodě zasahují na Německé území okraje Českého masivu – Krušné hory a Šumava. Zcela na jihu se zvedá vápencové pohoří Alp. V Bavorských Alpách na hranicích s Tyrolskými Alpami leží nejvyšší hora Německa Zugspitze (2962 m).

Na jihozápadě Německa se nachází pohoří Schvarzwald. Vyskytují se zde také minerální prameny, a proto zde vzniklo mnoho lázeňských středisek. Východně od Schverzwaldu a jižně od Středoněmecké vysočiny je jedna z nejúrodnějších oblastí Německa.

K největším řekám patří Rýn, Dunaj, Labe a jejich přítoky. Rýn je nejdelší západoevropská řeka. I když pramení ve Švýcarských Alpách a ústí do Severního moře v Rotterdamu, většina délky splavného toku leží na území Německa. Nejvíce jezer je na severu a na jihu. O největší Bodamské jezero se Německo dělí s Rakouskem a Švýcarskem.

Německo je vysoce vyspělý průmyslový stát s velkými zásobami nerostných surovin, rozvinutým zemědělstvím,a velmi vysokým podílem na služeb, obchodu a financí. Jeden z ekonomicky nejrozvinutějších zemí na světě. Německo tíží průměrně vysoká nezaměstnanost způsobená přílivem osob ze zahraničí Významná je těžba černého a hnědého uhlí. Dále se těží ropa, zemní plyn, železná ruda, nikl, měď, olovo, zinek, wolfram, uran, kaolíndraselná sůl, kuchyňská sůl a tuha.

Německo má dobrý dopravní systém. Většina nákladů se dopravuje po splavných řekách a kanálech, které sjednocují a doplňují síť vodních cest. Mezi nejdůležitější přístavy patří Hamburk, Brémy a Kiel. Má hustou síť železničních tratí. Německé dálnice patří mezi nejstarší dálniční systémy Evropy.

Žije zde asi 82 mil. obyvatel. Většina obyvatel jsou Němci. Menšiny tvoří asi 5% obyvatel Německá populace stárne a vláda musí tento problém urychleně řešit.

Podnebí je na severu a na západě mírné oceánaké (chladnější léto, mírná vlhká zima). Na jihu a východě se projevuje vliv kontinentality (teplejší léta, chladnější zimy). Teploty se značně liší. Alpách jsou teploty značně nižší. Roční úhrn srážek činí: sever 600mm, střed 800mm, Alpy více než 2000mm. Typickým fenoménem Alp je teplý jižní vítr fén. Německo je federace 16ti spolkových zemí v čele s prezidentem voleným na pětileté období. Zákonodárnou moc má dvoukomorový parlament. V čele spolkové vlády stojí kancléř, kterého volí Spolková rada.Od roku 1990 - 1994 byl prezidentem Richard von Weizsäcker. Poté byl zvolen Roman Herzog, který je prezidentem dodnes.

Hodnocení referátu Německo

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  20. říjen 2007
  13 538×
  517 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Německo

tomik
je to hezky odelanej referat
Bimbas minarik
ajojjjjjjj
grhg
-+martin*

ochaman)
7
malý martínek
jsemmartinek
secur/+ty2-+
pavel
ahojjjjjjjjj dominjku
dominik
nic moc
kačka
je to fajn referát