Německo

Rozloha 356 978 km2
Počet obyvatel 82 143 000 (97)
Hlavní město Berlín
Úřední jazyk němčina
Měna Německá marka DM = 100 Pfennige
Nejvyžší bod Zuspitze 2963 m.n.m.
Nejnižší bod Aebtissinwisch -4m
HNP/Obyv. 28 870USD
Náboženství Protestanti 47%, římští katolíci 38%
Mezinárodní org. OSN, EU, NATO, OECD, G8

Hranice: S Dánskem, Polskem, Českou Republikou, Rakouskem, Švýcarskem, Francií, Lucemburskem, Belgií a Nizozemskem.

Hospodářství: Vysoce vyspělý průmyslový státs velkými zásobami nerostných surovin, rovinutým zemědělstvím,a velmi vysokým podílem na služeb, obchodu a financí. Značněaktivní bilance zahraničního obchodu (2 místo ve světě). Jeden z ekonomicky nejrozvinutějších zemí na světě. Přes rozsáhlou investiční podporu je stále patrný rozdíl v ekonomicevápadní a východní části země. půměrně vysoká nezaměstnanost způsobená přílivem osob ze zahraničí. Nejdůležitější průmyslová odvětví: hutnictví, strojírenství (lokomotivy, vagóny, automobily-Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Opel, Porsche, Wolkswagen....,autobusy, lodě, obráběci stroje, jemná optika......), elektrotechnický, chemický, petrochemický, farmaceutický, papírenský, textilní, oděvní, obuvnický, potravinářský a průmysl stavebních hmot. Významná těžba černého a hnědého uhlí. Dále se těží ropa, zemní plyn, železná ruda, nikl, měď, olovo, zinek, wolfram, uran, kaolíndraselná sůl, kuchyňská sůl a tuha.

Města: Průmyslové aglomerace- Dortmund, Essen, Dusseldorf, Duisburg, Dresden, Lepzig ...............

...... ..... Ostatní města- Berlin, Hamburg, Bremen, Hannover, Munchen, Koln, Stuttghar, Frankfurt nad Mohamem, Ludwigshafen,

Energie: 30% jaderné

.. . ....... ..70%tepelné, vodní, větrné

Zemědělství: Převažuje živočišná produkce nad rostlinnou. Orná půda 34%, lesy 31%, 15% pastviny, luky. Chová se skot, prasata, koně, ovce, kozy a drůbež. Produkce vajec, medu, mléčných a rybích výrobků. Pěstuje se pšenice, ječmen, oves, žito, kukuřice, brambory, luštěniny, cukrová řepa, chmel, ovoce, zelenina, vinná réva.......Rozsáhlá dopravní infrastruktura. Významná lodní doprava (Hamburg, Wilhelmshaven, Rostock), říční (Duisburg) hustá síť kanálů, průplavů-sever. Důležitá letiště mezinárodního i vnitrostátního. Moderní a hustá síť železnic, dálnic, rychlostních komunikací, plynovodů, ropovodů. Intenzivní věda a průzkum. Významný turistický ruch.

Povrch: Povrch Německa lze dělit do tří částí. Severní část vyplňuje Severoněmecká nížina jako pozůstatek pleistocentního zalidnění. Ve střední části vystupuje Středoněmecká vysočina která přesahuje 1200 metrů nad mořem. Jižně pod Dunajem začínají Alpy (Zugspitze-2963m.n.m.). Německo patří k úmořím Severního, Baltského a Černého moře. Nejvýznamějšími řekami jsou Rhein, Elbe(Labe), Dunaj, Weser a Main.

Podnebí: Podnebí je na severu a na západě mírné oceánaké (chladnější léto, mírná vlhká zima). Na jihu a výchdě se projevuje vliv kontinentality (teplejší léta, chladnější zimy). Teploty se značně liší. Alpách jsou teploty značně nižší. Roční úhrn srážek činí: sever 600mm, střed 800mm, Alpy více než 2000mm. Typickým fenoménem Alp je teplý jižní vítr fén.

Přehled teplot v lednu a červenci

----
leden
červenec

S, Z
0
16

J, V
-2
20

Zajímavosti: Frankfurt nad Mohanem je druhé nejdůležitější letiště v evropě. Duisburg je největší říční přístavv Evropě. Mnichov je proslulý svým pivním festivalem "Oktoberfest".

Historie: V prvním století zde existovala římská provincie Germania. V roce 486 byla založena Franská říše, terá se po rozpadu rozdělila na Sazko, Durynsko, Bavorsko.........Od roku 962 se Německo stalo Svaté říše římské. Po první světové válce ztratilo Německo Alsasko a Lotrinsko. Ve druhé světové válce zízkalo rozsáhlé území, o které vzájemně přišlo. Země se rozdělili a spojili se až v roce 1990.

Osobnosti, které Německo proslavili:

1) hudební skladatelé:Ludwig van Beethoven, Franz Schubert...........

2) Vědci: Albert Einstein, Johannes Kepler..........

3) Politici: Adolf Hitler, Helmut Kohl...........

4) Podnikatelé: Frederich Krupp, Ferdinand Porsche(původně česká národnost), Carl Benz............

5) Sportovci: Franz Beckenbauer, Michael Schumacher, Stefi Grafová, Boris Becker..........

 

Hodnocení referátu Německo

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. červenec 2007
  9 299×
  555 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Německo