Spolková republika Německo

SRN -stát v západní části střední Evropy s přístupem k Severnímu a Baltskému moři.
Sousední země: Polsko, Česká republika, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Lucembursko, Belgie, Nizozemsko, Dánsko
Rozloha: 356 854 km2
Počet obyvatel: 81,9 milionů
Hustota zalidnění: 229 obyv./km2
Hlavní město: Berlín
Úřední jazyk: němčina
Měnová jednotka: 1 německá marka (DEM) = 100 feniků
Administrativní členění: 16 spolkových zemí
Povrch: na severu rozsáhlá Severoněmecká nížina, střed tvoří pás vrchovin a hornatin (Schwarzwald, Harz, Erzgebirge, Böhmerwald, Fränkische Alb, Schwäbische Alb), k jihu se povrch zvedá (Alpy-Zugspitze.
Podnebí: mírné, středoevropské, na severu a západě s oceánským vlivem, na východě mírně kontinentální, v horách studené s bohatými srážkami.
Nejvýznamnější řekou je Rýn s hlavními přítoky Moselou, Neckarem a Mohanem, dále Emže, Vezera, Labe Odra,Dunaj.
Z četných jezer je největší Bodamské - 539km2, dále Müritzsee
Lesy převážně smrkové a borovicové
Četná vřesoviště v Severoněmecké nížině , na zamokřených půdách rašeliniště a slatiny.
6 národních parků - chráněno 14% území.
Vedle Ruska je nejlidnatějším státem Evropy - 91,5% Němců, 8,5% cizinců a národnostní menšiny.
Vysoce rozvinutý průmyslový stát s vyspělým zemědělstvím, hospodářsky nejsilnější v Evropě a třetí na světě. Nadále přetrvávají rozdíly mezi oběma částmi sjednoceného Německa.
Zemědělství: pěstování obilnin, brambor, cukrové řepy, pícnin, zeleniny, ovoce, chmele, vinné révy. Živočišná výroba zaměřena na produkci masa - chov prasat, skotu, ovcí, drůbeže; vysoká produkce sýrů, másla,vajec a medu; rybolov; vyspělé lesnictví
Omezené a jednostranné nerostné zdroje: hnědé uhlí, černé uhlí, soli, uranové rudy; nízká produkce ropy, zemního plynu a neželezných kovů.
Největší průmyslový potenciál v Evropě: strojírenský (hlavně výroba automobilů), elektrotechnický, optický, jemné mechaniky, chemický, hutnický, potravinářský, textilní, kožedělný, dřevozpracující, stavebních hmot,sklářské keramiky; výroba elektrické energie.
Hustá dopravní síť - hlavně silniční, dále železniční, letecká (největší letiště ve Frankfurtu nad Mohanem).
Námořní obchodní loďstvo - přístavy Hamburg, Kiel, Duisburg (největší říční přístav světa)
Bilance cestovního ruchu vysoce pasívní - ročně 15 mil zahr. turistů, zisk 12mld USD
Turisticky nejnavštěvovanější jsou pohádkové zámky podivínského krále Ludvíka v Bavorsku - Neuschwanstein, Linderhof, Herrenchiemsee; drážďanská galerie Zwinger nabízí nejlepší malířské skvosty, nedaleko Berlína - nově opět hlavního města - leží Postupim s proslulým zámeckým parkem Sanssouci a zámkem Cecilienhof, kde byla podepsána Postupimská dohoda; v Berlíně určitě navštívíme známou třídu Unter den Linden, Braniborskou bránu, Alexanderplatz s televizní věží, zámek Charlottenburg. Nezajímavá není ani vinařská oblast v údolí Mosely a Rýna s četnými památkami z doby římské.

 

Německo je federativní republika.
Zákonodárným sborem je dvoukomorový parlament, který sestává ze Spolkového sněmu (656 členů, funkční období 4 roky) a Spolkové rady (68 členů, funkční období 4 roky). Výkonná moc je v rukou spolkové vlády v čele se spolkovým kancléřem, který je volen Spolkovým sněmem na návrh prezidenta; ministry jmenuje prezident ( v současnosti Johanness Rau) na návrh spolkového kancléře - v současnosti je jím Gerhard Schröder.
Sousedí s Dánskem, Polskem, Českou Republikou, Rakouskem, Švýcarskem, Francií, Lucemburskem, Belgií a Nizozemskem

Hodnocení referátu Spolková republika Německo

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. červenec 2007
  4 408×
  452 slov

Komentáře k referátu Spolková republika Německo

michal
tady se nic nedo vim