Spolková republika Německo

Rozloha: 356 910 km²
Počet obyvatel: 79,3 mil. (hustota - 222 obyv./km²; Porůří - 5500 obyv./km²)
Hlavní město: Berlín (3,6 mil. obyvatel)
Státní zřízení: spolková republika (prezident Johannes Rau)
Správní rozdělení: 16 spolkových zemí
Bavorsko (Mnichov)
Dolní Sasko (Hannover)
Bádensko-Würtenbersko (Stuttgart)
Severní Porýní-Vestfálsko (Düsseldorf)
Braniborsko (Postupim)
Meklenbursko-Přední Pomořany (Schwerin)
Hessensko (Wiesbaden)
Sasko-Anhaltsko (Magdeburg)
Porýní-Falc (Mohuč)
Sasko (Drážďany)
Duryňsko (Erfurt)
Šlesvicko-Holštýnsko (Kiel)
Sársko (Saarbrücken)
Berlin
Hamburg
Brémy
Měna: německá marka (= 100 feniků)
Náboženství: protestanti (47%), katolíci (36%), muslimové (2%)
Obyvatelstvo: 93,6% Němci; velké množství přistěhovalců (5 mil.) - Turci, Jugoslávci, Slovinci, Chorvati, Italové; Lužičtí Srbové (50 tis.)
Přírodní podmínky:
Severoněmecká nížina -Meklenburská jezerní plošina (jezero Müritz), Wattenmeer
Středoněmecká vrchovina - Porýnská břidličnatá vrchovina, Harz, Duryňský les, Rothaar, Franský a Švábský jura, Schwarzwald, Český les, Bavorský les, Smrčiny)
Předhůří Alp - Severní vápencové Alpy (Zugspitze 2963 m. n. m.), jezera (Bodamské 305 km², Chiemsee)
Ostrovy - Rügen, Usedom, Fehmarn, Helgoland, Východofrízské o., Západofrízské o.
Řeky - Rýn (přítoky Nekar, Mohan, Mosela, Ruhr); Dunaj (pramení ve Schwarzwaldu), Odra, Labe, Spree
- řeky propojeny systémem kanálů (doprava)
Podnebí - S a Z oceánské; V a J subkontinentální
Zahraniční politika: mírová; podpora evropské integrace; finanční podpora zemí Třetího světa; člen EU, NATO, OSN, G7; největší exportér světa (1/3 hrubé produkce)
Hospodářství:
Nerostné suroviny - u většiny nerostných surovin závislost na dovozu
- kamenná a draselná sůl (Hannover-Hildesheim)
- hnědé uhlí (Cottbus)
- černé uhlí (Porúří, Sársko)
- kaolín (Hof) → výroba porcelánu

Průmysl - základem hospodářství
- útlum těžkého průmyslu
- Porúří (strojírenský, chemický, těžební, hutnický)
centra: Dortmund, Duisburg, Köln, Essen, Wuppertal
- Bavorsko (dopravní strojírenství, elektrotechnika, chemický)
města: Mnichov (BMW, Siemens), Ingolstadt (ropovod)
- Sasko (těžební p. - hnědé uhlí, strojírenský, chemický)
centra: Leipzig, Drážďany
- Porýní (strojírenský, chemický)
centra: Frankfurt a. M., Wiesbaden
- Stuttgart (Mercedes-Benz, Bosch)
- Wolfsburg (VW), výroba lodí (Kiel, Brémy, Hamburg)
- chemický (50% vývoz)
- textilní, oděvní, potravinářský, …
Zemědělství - 5% obyvatel
- 3/4 živočišná výroba → mléko, mléčné výrobky, hovězí, vepřové, telecí maso
- rostlinná výroba (obilí, vínná réva, cukrová třtina, chmel)
centra: Porýní, Severoněmecká nížina, Bavorsko
- rybolov
Doprava - železniční (ICE, S-Bahn, U-Bahn)
- námořní (přes 1000 lodí; přístavy - Hamburg, Brémy, Wilhelmshafen)
- říční (systém kanálů - propojení Baltského a Severního moře; Rýn)
- letecká (Lufthansa - přes 220 letadel)
letiště: Frankfurt nad Mohanem
Současné problémy: nezaměstnanost х nedostatek určitých profesí; přistěhovalectví

Hodnocení referátu Spolková republika Německo

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. prosinec 2007
  4 459×
  362 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Spolková republika Německo