Trest smrti

Otázka trestu smrti názorově dělí starý kontinent od nového. Na jedné straně Evropa,která žádá jeho zrušení,na druhé Amerika,jež se zdá být lhostejnou a hluchou k jakékoli výzvě k přehodnocení absolutního trestu jako nástroje spravedlnosti. V posledních letech se naopak počet odsouzených k smrti zvyšuje. V roce 1999 bylo vykonáno 98 poprav. Číslo,
Které bylo překonáno jen v roce 1935. Popravy se dnes konají převážně smrtící injekcí. V letech 1977-97 bylo tímto způsobem popraveno 400 odsouzených,dále proběhlo 142 poprav na elektrickém křesle,11 v plynové komoře,3 oběšením a dvě gilotinou. Americká vězení jsou plná čekatelů na smrt- v loňském roce jich bylo přes tři a půl tisíce.Stále čekají. Nikdo z nich neví ,kolik dnů,měsíců nebo roků života mu ještě zbývá.

Ve spojených státech je trest smrti podporován i řadou politiků.
Prezident George Bush ml. Se rád chlubí tím,že byl neoblomný při udělování milosti. Během pěti let asistoval u více než stovky poprav- při hlasování
o milosti poslední minuty hlasoval pro smrt ve 111 případech.Pro milost jen jednou. Jeho bratr Jeb Bush,guvernér státu Florida,sponzoroval kampaň za uzákonění snížení možnosti se odvolání,čímž by se celý proces výrazně zjednodušil.

Benneton
Olivier Toscani a jeho reklamní kampaň: Pohlédni smrti do tváře
Ve své loňské kampani se Toscani zaměřil na výzvu proti trestu smrti.
Na obřích billboardech zachycuje portréty vězňů,čekajících v celách na rozsudek. Chtěl zobrazit trestance jako lidské bytosti o jejichž smrti nemá nikdo právo rozhodovat. Jeho nápadu využil i novinář Ken Shulman a současně s probíhající kampaní publikoval v časopise Newsweek rozhovory s několika odsouzenými na smrt. Odhalil v nich to,co Toscani na fotografiích mohl jen naznačit, že totiž i oni mají své touhy a sny,že i je trápí noční můry a mají strach. Kampaň způsobila skandál. Dotkla se Američanů na citlivém místě,nemohli unést,že někdo zpochybňuje jejich zákony a kritizuje jejich postoje v tak diskutabilní otázce jako je trest smrti. Proto bojkotovali všechny obchody firmy Benetton v USA. Ve státě Missouri byla společnost postavena před soud.Proces prohrála,musela se omluvit a zaplatí 50 000 dolarů Fondu odškodnění obětí násilných trestných činů. Toscani musel po
18. letech z firmy odejít.

Přehled Amnesty International o popravách ve světě za rok 1998
 23 zemí,kde se popravuje (z toho 9 muslimských)
Čína(1067), Kongo(100), USA(68), Írán(66), Egypt(48), Saudská Arábie(29), Jemen(17), Afghánistán(10), Jordánsko(9), Kuvajt(6), Omán(6), Pakistán(4).

Smrt jako poslední tajemství se bude zřejmě vzpírat poznání jednou provždy. A otázka,jestli má člověk právo přisvojit si ji jako trest,také zřejmě nebude nikdy vyřešena.
Je šokující,že se trestu smrti daří na této zdánlivě civilizované planetě více než kdykoliv v historii.Podle údajů organizací,zabývajících se problematikou trestů smrti,je každý den průměrně popraveno asi 6 lidí- a některé z těchto poprav přenáší dokonce televize.

Metody zabíjení
Jsou svou vynalézavostí neuvěřitelné. Egypťané nechávali plavat oběti v řece plné krokodýlů,Indové rozdupat slony, Kirgizové,Hunové a Mongolové přivazovali odsouzence k ocasům koní a pak je usmýkali. Římané využívali zvířat k rituálním popravám a amfiteátrech v tak gigantickém rozsahu,že během sedmi století změnili faunu celého kontinentu. V Persii otevřeli odsouzenému břicho a vytáhli šest až osm metrů střev,která namotávali na vrátek.Tento zvyk později obnovili protestanti během náboženských válek ve Francii.
Ukřižování
Kříž je snad nejčastěji užívaným symbolem a svým způsobem také obžalobou trestu smrti.Některé kříže měli tvar T,jiné X nebo Y.Občas se dokonce ukřižovávalo hlavou dolů. Na kříži se neumíralo hladem a žízní nebo vykrvácením,ale udušením.Ukřižovaný mohl dýchat jedině tak,že se pokoušel přitáhnout za paže. V Evropě bylo později usmrcení na kříži rouháním a na dlouhá století vymizelo. Vrátilo se ve velké míře za druhé světové války,kdy Němci ukřižovali mnoho Židů na území bývalého SSSR.
Naražení na kůl
Je jednou z nejhorších metod jakou člověk dokázal vymyslet.I když ji používali hlavně orientální národy,byla rozšířená po celém světě. Vztyčený kůl pronikal odsouzenému do těla jeho vlastní tělesnou vahou,až nakonec vyšel ven v podpaždí,hrudí,zády nebo břichem.Ještě v roce 1958 byl zaznamenán tento trest v Íráku.
Upálení
Trestání ohňem je zřejmě staré tak,jak dlouho lidé oheň znají.Ani z novodobých dějin tento akt nevymizel.Roku 1962 byl v Nigérii upálen král davem.
Oběšení
Patří k nejrozšířenějším způsobům popravy,je jednoduché a levné. Dá se provádět i hromadně,o čemž by mohl vyprávět ruský car Petr Veliký,který nechal během několika dní pověsit sedm tisíc lidí. K věšení se používá šibenice- jedno ze slov,které se z původně technického termínu stalo symbolem. Ve středověku se poprava konopnou smyčkou stala skutečným rituálem a podívanou. Odehrávala se v neděli a měla ustálený průběh.
Vše,co přišlo do styku s oběšenými,se považovalo za zázračné či magické.
Gilotina
Hora nářků,břitva národa,vlastenecké stínadlo,Kapetova kravata,to jsou jenom některé z přezdívek vynálezu doktora Guillotina.Pochmurný nástroj ztělesňoval přechod od patriarchálního řemesla k věku strojů. Ohlašuje průmyslovou smrt,nový věk zabíjení,který se už nadále měl vyvíjet ve spolupráci s lékaři.
Elektrické křeslo
První elek. Generátor byl předveden v New Yorku v roce 1882,a již o deset let později byla elektřina využita jako legální technický prostředek popravy. Revoluční objev elek. proudu vrátil ve skutečnosti trest smrti do doby ještě před tím,než s začalo a přibíjením na kříž.
Ukamenování
Trest,který pochází ještě z předbiblické doby,je často vyhrazený svatokrádežníkům. V současné době uznává trest smrti ukamenováním osm zemí, jejichž zákonodárství vychází z islámského práva.Zákon stanoví,že kameny nesmějí být ani příliš veliké ani malé.Aby nedocházelo k omylům,obstarává kameny vláda a váží je na místo popravy kamiony.
Zastřelení
Tento trest existuje od té doby,co se objevily střelné zbraně

Hodnocení referátu Trest smrti

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 011×
  942 slov

Komentáře k referátu Trest smrti