Utrpení menšinových skupin neárijského plemene

Pronásledování Židů bylo pouze jednou stránkou odhodlání nacistů stvořit panskou rasu.Chtěli očistit německou společnost od všech, kdo by podle nich mohli oslabovat árijské plemeno.Znamenalo to pronásledování lidí, kteří neodpovídali sociálním normám a byli považováni za cizorodé, degenerované a neproduktivní jako Cikáni, homosexuálové, prostitutky, zločinci, alkoholici, tuláci a duševně nemocní.
Mnoho nenacistických sociologů tehdy v Německu i všude jinde se nadšeně volalo po politice ,,vylepšování genetického základu obyvatelstva“.Nacisté se od nich lišili krutostí, s jakou uskutečňovali svou vlastní extrémní verzi těchto ,,eugenických“ názorů. Nejprve se nacisté rozhodli podívat se na lidi ,,geneticky nezdravé“ a sterilizovat je.Do roku 1945 bylo sterilizováno 200 tisíc až 250 tisíc osob - mezi nimi Cikáni, schizofrenici a alkoholici.
V lednu 1939 vyslovil Hitler předpověď, která tehdy mnoha lidem připadala jako
Ošklivá, ale planá.Jestliže by ,,židovští finančníci“, řekl v Říšském sněmu ,,měli opět uvrhnout národy do světové války, pak výsledkem nebude bolševizace země a v důsledku toho vítězství židovstva, ale anihilace židovské rasy v Evropě“.Osm měsíců nato byla Evropa ve válce a Hitler byl v situaci, kdy mohl své hrůzo strašné proroctví realizovat.
Němci vpadávali do jedné země za druhou a pokaždé Židy izolovali.V Polsku byly tři miliony Židů.Žili v západním Polsku, byli vyhnáni na východ a drženi v městských ghettech , hlavně v Krakově, Lodži a Varšavě.To všechno se dělo s maximální brutalitou.
Německým vpádem do SSSR v červnu 1941 nacistická politika překročila všechny meze.Se židy se zacházelo s nemilosrdnou krutostí a nyní bylo jejich vyhlazování konečným řešením.Zpočátku se jednotky SS s určitým úspěchem pokoušeli získávat na svou stranu místní antisemity, aby za ně dělali jejich práci.To však nestačilo.Za postupující armádou brzy přijeli čtyři zvláštní motorizované jednotky SS, každá po jednom tisíci zabijáků.Jejich posláním bylo vyvražďovat komunistické komisaře po stovkách a Židy po statisících.
První rok povraždili eskadry smrti na územích uloupených SSSR 750 tisíc Židů.Jen dva němečtí střelci postříleli v rokli u Babího Jaru více než 33 tisíc Židů z Kyjeva.Pomáhali jim přitom ukrajinští ,,baliči“, kteří rovnali mrtvá těla.
Hromadné postřílení nebylo účinným, jak vyvraždit miliony lidí.Protože právě to byl Hitler rozhodnut udělat, změnil se nyní jeho strašlivý cíl vyhladit Židy s byrokratickou důkladností v obrovský operační plán – vyhlazení nejen židovského obyvatelstva v Polsku a Rusku, ale všeho židovského obyvatelstva okupované Evropy, tedy přibližně jedenácti milionů lidí.
Jednotky SS dostaly vědečtější zbraň – plyn, který byl již vyzkoušen při usmrcování duševně nemocných v roce 1940.V prosinci 1941 byli židé transportováni do tábora v Chelmně v Němci okupované části Polska.Byli zabíjeni, že byli nahnáni do skříňových nákladních automobilů, do kterých byly potom vpouštěny výfukové plyny.V březnu 1942 začaly popravy v koncentračním táboře v Belzecu, tentokrát v plynových komorách.V květnu začalo hromadné vyhlazování v novém táboře v Sobiboru a 23. července v Treblince začali Němci plynem zabíjet Židy z varšavského ghetta.
V Osvětimi v jižním Polsku byl koncentrační tábor pro politické vězně rozšířen, aby se do něj vešli lidé poslaní na nucené práce v nedaleké továrně.Zástupce velitele tábora dostal rozkaz popravit politické vězně a ruské komisaře a zjistil, že plyn cyklon B zabíjí lidi s neočekávanou účinností a v nebývalých počtech.Osvětim i nedaleký tábor Birkenau byly napojeny na železniční síť.Vše bylo tedy připraveno k největšímu zločinu dějin.
Do koncentračních táborů byli Židé přiváženi z celé okupované Evropy.Cesta vlakem do táborů byla sama o sobě strašné utrpením.
V té době si nikdo z vězňů neuvědomoval důsledky roztřídění.Těm, které poslali přímo na smrt, řekli, že se půjdou sprchovat.Když se přede dveřmi plynové komory uklidnili a křečovitě svírali ručníky, esesmani je bitím nahnali dovnitř.Deset minut potom, co byl do komory vpuštěn plyn, se lékař podíval průzorem dovnitř.Jestliže všichni leželi na podlaze, bylo po všem.Skupiny vězňů potom vynášely mrtvá těla ven, nakládaly je na vozíky a vozili je do krematorií.Všichni Židé však nešli na smrt poklidně.Lidé žijící ve varšavském ghettu se v dubnu 1943 odvážně postavili proti deportaci do Treblinky a o měsíc si prodloužili život.
V listopadu 1942 se válka obrátila proti Němcům.V roce 1943 začaly sovětské tanky dlouhý, krvavý proces vyhánění nacistických armád z Ruska přes Polsko zpět do Německa.Americké a britské ozbrojené síly se probojovávaly do Německa ze západu.Panská rasa již nebyla pánem.
Když válka skončila, ukázalo se, jak draho přišel nacistický blud o zvláštním rasovém poslání .Rudá armáda osvobodila Osvětim 26. Ledna 1945.Bylo tam nalezeno pouze sedm tisíc vyzáblých živých lidí.Než jednotky SS utekli, spálili dvacet devět velkých skladišť.V šesti skladištích, která zůstal, Rusové našli mimo jiné 836 255 ženských šatů.V polovině dubna vjely do koncentračního tábora Bergen-Belsen britské tanky.Našly tam 30 tisíc vězňů v nejvyšším stadiu podvýživy a tělesné pozůstatky 35 tisíc lidí.O dva týdny později osvobodily tábor v Dachau, kde bylo asi 33 tisíc živých vězňů.Vychrtlá mrtvá těla byla naskládána ,,jako hranice z pokroucených polen připravená k nějakému pekelnému ohni“.Američtí vojáci byli tak rozhněváni, že po hodině postříleli všech pět set důstojníků SS.
Kolik lidí zemřelo ve válce, kterou Hitler rozpoutal, nikdo přesně neví.Sliboval, že udělá z Němců nadřazenou rasu.Místo toho dal v sázku jejich zemi a prohrál.


Hodnocení referátu Utrpení menšinových skupin neárijského plemene

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  2 590×
  856 slov

Komentáře k referátu Utrpení menšinových skupin neárijského plemene