Velkomoravská říše

· končí pravěk na našem území
· 9. st. – na území dnešní Moravy a J Slovenska 2 knížectví: Moravské a Nitranské
· /Mojmír I. a Pribina/
· nutná obrana proti Východofranské říši – dochází ke sjednocení knížectví r. 830, včele Mojmír, vyhnal Pribinu, vznik 1. státního útvaru Slovanů
· příchod biskupů, vznik bohoslužby v latině /z Východofranské říše/
· Velká Morava závislá na Vfr. Říši, snaha o mír

Rastislav
· 846 – dosazen Ludvíkem Němcem
· synovec Mojmíra
· snaha o nezávislost – nutno vybudovat vlastní arcibiskupství - pomoc hledá v Římě, římský papež nevyhověl /strach z Ludvíka/
· pomoc hledá v Byzantské říši, žádá misii, která vybuduje křesťanství a církevní jazyk srozumitelný/
· Michal III., vyhoví, vyslal bratry Konstantina a Metoděje
· r. 863 příchod na Velkou Moravu, údajně byli Řekové, pochází ze Soluně, umí slovanský jazyk, Konstantin – mladší, vzdělanější, vytvořil písmo hlaholice, jazyk staroslověnský, oba – překlad Bible, vznik slov. písemnictví
· Dílo: Monokánon, Zákon sudným lidem, Proglas, Život Konstantinův /Metoděj/, Život Metodějův /žáci/
· 875: Konstantin a Metoděj pozváni papežem do Říma, papež schválil působení na Moravě
· Konstantin vstoupí do kláštera – jméno Cyril, umírá 869, pohřben v Římě v bazilice sv. Klimenta
· 869: Metoděj vysvěcen na arcibiskupa – moravsko-panonská arcidiecéza
· Metoděj při návratu z Říma zajat bavorskými kněžími, odsouzen na doživotí, po 3 letech propuštěn díky papeži

Svatopluk
· synovec Rastislava, vydal Rastislava Ludvíku Němci, Rastislav umírá slepý v zapomnění,
· Svatopluk uzavře mír s Ludvíkem Němcem – VM platí VF říši tribut, VF nezasahuje do záležitostí VM /může vést výbojné války, ale ne na VF/, VM formálně nad sebou uznává VF
· Na Moravu proudí německé křesťanské misie – 2 směry: západní a východní křesťanství, Svatopluk se přiklání k Z /latina/
· Metoděj spory se Svatoplukem /11 let/
· Wiching: nitranský kněz, úhlavní nepřítel Metoděje
· Spory nevyřešeny za Metodějova života, umírá 885, slovanská bohoslužba zakázána na VM, Metodějovy žáci vyhnáni do Bulharska, Ruska /méně/
· V Bulharsku: z hlaholice – vznik cyrilice /základ azbuky/
· Hrob Metoděje se nezná
· Územní rozsah: Morava, Slovensko, Čechy /kníže Bořivoj/, oblast Lužice, Slezsko, Krakovsko, Panonie

Mojmír II.
· syn Svatopluka, krize, útoky Maďarů – rozpad VM /903 – 906/

Kultura VM
- vyspělá, jazyk, písmo
- - hradiště: Valy u Mikulčic, Pohansko u Břeclavi, Staré Město u Uherského Hradiště, Staré Zámky u Brna, Rajhrad, Nitra, Děvín
-stavby: rotundy, baziliky – církevní stavby

Hodnocení referátu Velkomoravská říše

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 426×
  356 slov

Komentáře k referátu Velkomoravská říše