Velkomoravská říše

Stát, který vznikl na našem území po roce 800 v povodí dolního toku řeky Moravy a severně od Dunaje vešel do dějin pod názvem Velkomoravská říše.

Jeho prvními vládci byl kníže Pribina (sídlo hradiště Nitra), Mojmír (z oblasti dolního toku Moravy). Nástupcem Mojmírových byl Rastislav. Říše pak sahala až k Jeseníkům a Beskydám a na západ až k Českomoravské vrchovině.

Moravský kníže Rostislav usiloval o církevní samostatnost v Římě a v Cařihradě. Z Byzance si vyžádal křesťanské věrozvěsty Cyrila (Konstantina) a Metoděje roku 863, jejichž působení napomáhalo k pronikání byzantských kulturních vlivů.

Cyril - Konstantin sestavil zvláštní písmo – hlaholici a spolu s bratrem Metodějem se stali zakladateli slovanského písemnictví. Římský papež jmenoval Metoděje dokonce arcibiskupem. Konstantin – Cyril zemřel roku 869 v klášteře v Říme. Činnost Metoděje sledovali bavorští biskupové, kteří ho i věznili. Metoděj se svými žáky působil v našich zemích až do své smrti v roce 885. Dostal se do sporu s Rostislavovým nástupcem Svatoplukem a po jeho smrti byli jeho žáci z Moravy vyhnáni.

Za Svatoplukovy vlády dosáhla Velkomoravská říše vrcholného rozmachu. Vedle Kyjevské Rusi a Bulharska byla jednou ze tří velkých slovanských říší. Byla významným střediskem řemeslné výroby, obchodu a vzdělanosti. Stavěly se paláce knížat, kostely. Vyráběly se šperky, látky, výrobky z kůže a dřeva. Velkomoravská říše se stala důležitou křižovatkou evropských obchodních cest. Obchodovalo se se solí, kůží, stříbrem, oleji, kořením ap. Archeologické výzkumy dokazují, že byla vybudována nejrozsáhlejší hradiště u Uherského Hradiště, Mikulčic, Nitry, Břeclavi, na Děvíně v Bratislavě a jinde.

Po Svatoplukově smrti roku 894 se však začala drobit a proniknutí maďarských kočovných kmenů v letech 903 až 907 přivodilo její rozpad. Pád Velkomoravské říše je důležitým dějinným mezníkem, neboť maďarský vpád odtrhl Slovany západní od kmenů jihoslovanských. Na území našeho státu bylo téže narušeno národnostní sjednocování Čechů a Slováků, jejichž soužití trvalo po dobu jednoho století.

Hodnocení referátu Velkomoravská říše

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 748×
  302 slov

Komentáře k referátu Velkomoravská říše

dana
hezke